Copy
View this email in your browser
Nieuwsbrief #017- oktober 2020

U ontvangt deze e-mail omdat u zich hiervoor heeft aangemeld via onze website. Hier vindt u het laatste nieuws van Stichting Sport en Welzijn Wieringermeer (SSWW). Als u zich wilt afmelden voor dit nieuwsoverzicht kunt u dat onderaan deze e-mail aangeven.

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op. 

In deze nieuwsbrief leest u over:
- Even voorstellen ...
- Besluitvorming SOK Campus de Terp
- Rabo Clubsupport
- Nieuws van zwembad De Terp
- Nieuws van Adviesraad
- Veiliger fietsen tot je honderdste, dat is het voornaamste doel van Doortrappen
- Treem, projectmanager voor SSWW inzake ontwikkeling Campus De Terp

Even voorstellen... Otto Smit

Geboren / opgegroeid en boer geweest aan de Oosterkwelweg en deze inmiddels doorgegeven aan de volgende (3de) generatie. 

Naast het "boer" zijn altijd erg betrokken geweest bij wat er in de samenleving om ons heen gebeurde. Er is een oud gezegde:  "een erf heeft 2 dammen, een achterdam voor naar het land en een voordam voor naar de weg, maak van beide gebruik". Het is echter wel eens lastig om daar een goed evenwicht in te vinden. 

Na samen met Marga op de boerderij en 3 kinderen en inmiddels 7 kleinkinderen, wonen we al een aantal jaren in het Zuiderpark. Ik ben toen lid geworden van een kegelclub. Het is inmiddels al een jaar of 4 geleden dat er een uitnodiging kwam van de "Adviesraad in oprichting" aan alle verenigingen om gezamenlijk ondersteuning te geven aan de ideeën van een nieuwe campus. Als vertegenwoordiger van de kegelclubs heb ik mij daarvoor aangemeld. Het sprak mij bijzonder aan omdat hiermee de Wieringermeer een impuls zou krijgen voor de bewoners en daarnaast aantrekkelijker voor mensen die mogelijk hier willen komen wonen. Als "senior" heb ik ervaren dat leefbaarheid van onze eigen omgeving te maken heeft met enthousiasme en de wil om iets tot stand te brengen. 

Binnen de Adviesraad behoor ik inmiddels met nog een paar anderen tot de vaste kern en proberen wij voor alle verenigingen in de Wieringermeer, waar mogelijk, een verbinder te zijn. 

Na 4 jaar intensieve voorbereiding is inmiddels de Samen Werking Overeenkomst ondertekend en kunnen er concrete zichtbare stappen gezet worden om in 2023 een complete campus te hebben. 

Allen veel succes en als er nog iemand is die mee wil helpen: er is nog wel een plekje! 

Naar boven
Besluitvorming SOK Campus de Terp

Waardering voor bouw Campus de Terp 

De gemeenteraad van Hollands Kroon heeft zijn waardering uitgesproken over samenwerkingsovereenkomst (SOK) Campus De Terp. Deze campus wordt een ontmoetingsplaats voor jong en oud en biedt plaats aan onderwijs, kinderopvang, welzijn en sport zoals zwemmen en binnen- en buitensport. De campus moet gebouwd worden aan de Terpweg in Wieringerwerf.

De samenwerkingsovereenkomst is een overeenkomst tussen de gemeente Hollands Kroon, schoolbesturen en Stichting Sport en Welzijn Wieringermeer. In deze overeenkomst staat onder andere dat de gemeente Hollands Kroon garant staat voor het bedrag van 13,25 miljoen euro voor de bouw van binnen- en buitensport voorzieningen. Ook wordt er 6,1 miljoen vrijgemaakt voor onderwijshuisvesting. Hoewel er een aantal kritische vragen waren over de garantstelling, heeft de raad met 26 stemmen voor en 3 tegen ingestemd met het voorstel. 

<https://gemeenteraad.hollandskroon.nl/nieuws/waardering-voor-bouw-campus-de-terp>  

Naar boven
Rabo Clubsupport 

Clubs en verenigingen zijn het tweede thuis van Rabobank. Daarom steunt Rabobank verenigingen met kennis, netwerk en geld, om hen sterker en toekomstbestendig te maken. Jaarlijks wordt de Rabo ClubSupport georganiseerd. Leden van Rabobank kunnen stemmen op hun favoriete club of vereniging uit de buurt voor financiële ondersteuning.  

Zwembad De Terp is sinds 1 januari eigendom van Stichting Sport en Welzijn Wieringermeer. Dit jaar hebben wij (SSWW) ons ingeschreven voor de jaarlijkse actie Rabo ClubSupport. 

Deze actie willen wij van harte bij u aanbevelen. Wij willen hiermee geld inzamelen voor speelmateriaal voor onze allerkleinsten in het zwembad, de baby's en peuters. 

Verder willen wij de bewoners van de zorgboerderijen verrassen met nieuw spelmateriaal. Wekelijks hebben zij hun vaste zwemmiddag en met nieuw materiaal blijft het aantrekkelijk om te zwemmen. 

Kunnen wij op uw steun rekenen? 

Bent u lid van Rabobank Kop van Noord-Holland en draagt u ons zwembad een warm hart toe, dan kunt u op ons stemmen. Stem in de Rabo App of online op www.rabobank.nl/clubsupport.

U kunt ons vinden onder de naam Stichting Sport en Welzijn Wieringermeer.  

Rest nog een paar dagen, 25 oktober sluit het stemmen. 

Naar boven
Nieuws van Zwembad De Terp

Zoals wij in de speciale uitgave van de nieuwsbrief al hebben vermeld is Stichting Sport en Welzijn (SSWW) heel blij met het Raadsbesluit van 6 oktober.  

Wat betekent dit voor ons Zwembad De Terp?  
Vanaf nu kunnen wij zeggen dat Zwembad De Terp deel uitmaakt van Campus de Terp. Wij kunnen ons zwembad actief promoten binnen het grote geheel van de campus. Dat het zwembad onderdeel is van Campus de Terp is al terug te vinden in het logo op de kleding, en dit logo zal nog verder doorgevoerd worden. 

Ons zwembad en de programma's gaan onderdeel uitmaken van het programma Vitaal Wieringermeer waar SSWW zich vol voor wil inzetten. Een gezonde leefstijl en welzijn voor iedereen, van 0 tot 100, willen wij bereiken door verantwoorde voeding, actief bewegen en ontmoeten. Dit alles in samenwerking met sportverenigingen, onderwijs- en welzijnsorganisaties.  

Team Zwembad De Terp
Naar boven


Nieuws van Adviesraad SSWW

Uitbreiding MTB parcours
TV De Venne onderhoudt het huidige MTB-parcours Dijkgatbos en organiseert zeer laagdrempelige MTB-trainingen en wedstrijden voor jong en oud. 

Al enkele jaren werkt De Venne aan uitbreiding van het huidige parcours, recent is Hendrik's Pad gerealiseerd met medewerking van diverse sponsoren zoals team Kernbeheer Hollands Kroon, Hoog Heemraadschap Noorderkwartier en vele vrijwilligers. 

Om de route te verbinden tot in totaal 19 km, was er toestemming van Staatsbosbeheer nodig. Het plan is om het Wierholt II in te richten als MTB klim- en techniekparcours. Na veel voorbereiding van Staatsbosbeheer en TV De Venne is deze toestemming recent verkregen en realisatie mogelijk. 

In de aanloop is er een nauwe samenwerking ontstaan tussen SSWW Adviesraad en TV De Venne, waarbij kennis, contacten en informatie is gedeeld. Voor de realisatie van een Technical Trail Features (TTF) parcours is uiteraard geld, inzet en materiaal nodig. Ook om het te bouwen parcours aan de veiligheidseisen te laten voldoen. Mede door de samenwerking met SSWW zijn er al prachtige resultaten behaald.  

Met het huidige budget kunnen TV De Venne en de vrijwilligers al op korte termijn aanvangen met het prutvrije basispad. Er zijn echter nog meer materialen en budget nodig om het project af te ronden. 

Het basispad en TTF's zijn ontwikkeld in samenwerking met parcoursbouwer Patrick Jansen van Tracks & Trails. Deze zet zich in voor een beter geoefende MTB-er die zich veiliger kan bewegen op MTB-reizen en aan wedstrijden kan deelnemen. 

Naar verwachting heeft De Venne nog wel een jaar nodig om alle plannen voor dit stuk parcours gereed te hebben. Één en ander zal afhangen van sponsoring en vrijwilligershulp. TV De Venne is uiteraard bereid om toekomstige sponsors en vrijwilligers verder te informeren. Zij zet de schouders er onder en zal door hergebruik voorzien in een duurzame, betaalbare en veilige realisatie van dit MTB klim- en techniekparcours. 

 Namens TV De Venne, 
Gerard Wit
http://www.tvdevenne.nl/ 

Sport verenigt de Wieringermeer!
Otto Smit, Gidus Hopmans, Hendrik Visser, Ruuth Jung en Monique de Vries-Bosmans

Naar boven
Veiliger fietsen tot je honderdste, dat is het doel van Doortrappen                 

Een programma voor ouderen waar de aandacht wordt gelegd op het bewust worden van en plezier beleven aan fietsen. Dit programma is een samenwerking tussen Team Sportservice en gemeente Hollands Kroon. 

Veel mensen boven de 65 jaar fietsen, het is gezond, biedt beweging, maakt sociaal actief en vergroot bovendien de mobiliteit en zelfredzaamheid. Met doortrappen is het de bedoeling dat dit tot in lengte van dagen mogelijk blijft. 

Een oudere fietser kan kwetsbaar zijn. Het aantal senioren dat ernstig letsel oploopt met de fiets is toegenomen. Doortrappen zorgt ervoor dat deze doelgroep veiliger en zekerder kan fietsen. Men is zich vaak niet bewust van het risico of vindt het vervelend om beperkingen te bespreken. Tips bij de aanschaf van een fiets, deze regelmatig laten controleren en/of fietslessen kunnen helpen de beperkingen weg te nemen. Veiligheid is het allerbelangrijkst. 

Doortrappen wordt uitgevoerd door buurtsportcoaches van Team Sportservice in samenwerking met Stichting Sport en Welzijn Wieringermeer (SSWW) en andere partners. 

Team Vitaal Wieringermeer van SSWW neemt deel als partner om te kijken hoe fietsroutes veiliger en aantrekkelijker gemaakt kunnen worden. 

Wilt u meer weten of meepraten over fietsen in de Wieringermeer/Hollands Kroon? 

Kijk dan op www.doortrappen.nl en/of neem contact met ons op bestuur@sportwelzijnwieringermeer.nl 

Naar boven
Treem, projectmanager voor SSWW inzake ontwikkeling Campus de Terp             

Stichting Sport en Welzijn Wieringermeer zet na het raadsbesluit van 6 oktober volgende stappen ter voorbereiding op de ontwikkeling van Campus de Terp.  

Wij zijn op zoek gegaan naar een partner die de rol van projectmanager kan vervullen. Een partner die ervaring heeft in de ontwikkeling van sportaccommodaties en daarnaast ook veel kennis heeft van beheer en exploitatie. Beide aspecten zijn belangrijk omdat de oplevering van de fysieke voorzieningen niet het eindresultaat is, maar juist het begin inluidt van de campus. Wij hebben de focus gelegd op een partner die hierin veel ervaring heeft en in het aansturen van grote projecten. 


Wij hebben deze partner gevonden in Treem, een bureau voor de ontwikkeling van doeltreffende sportaccommodaties. De invulling van deze rol zal worden verzorgd door Mark Bennenbroek met ondersteuning van diverse collega's binnen het bureau. 

Wij hebben vertrouwen in een mooie en succesvolle samenwerking. 
 

Naar boven
volg SSWW op Facebook en Instagram
of schrijf in voor onze nieuwsbrief
en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes en ontwikkelingen! 
u  kunt/mag deze nieuwsbrief ook doorsturen naar geïnteresseerden.
Facebook
Instagram
Website


This email was sent to <<Emailadres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Stichting Sport en Welzijn Wieringermeer · bestuur@sportwelzijnwieringermeer.nl · Wieringerwerf, NH 1771 · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp