Copy
View this email in your browser
Hemel-op-Aarde verslag

Oktober tot Desember 2019

Beste Hemel-op-Aarde ondersteuners en vriende
Die 2019-uurglas is besig om vinnig leeg te loop en wat ‘n jaar het ons as projek nie beleef nie! So baie nuwe leerdertjies en skole het vanjaar by ons aangesluit en dit was slegs moontlik deur elkeen van julle se wonderlike ondersteuning!
‘n Spesiale woord van dank aan Somerset West Rotary Club, die onderskeie Helderberg klubs en Rotary Club Munich 100, vir julle fenomenale ondersteuning die afgelope 15 maande! Dit het die uitbreiding van HOEP na soveel meer kinders en skole moontlik gemaak. Dankie ook aan Lebenslinien e.v.vir julle groot finansiële bydrae tot die program en deur die Rotariër borgskap.
Verder het ons projek so baie borge en vriende wat, hetsy finansieël of op ander maniere, voortgegaan het om op ‘n maandelikse of jaarlikse basis by te dra. Daar is te veel om hier te noem, maar wéét asseblief dat ons een en elk van julle as spesiale vennote van die Hemel-op-Aarde projek waardeer.
Ons sien uit na so baie nuwe ontwikkelinge en toevoegings tot die program in 2020 en ons nooi julle uit om hierdie spesiale reis saam met ons voort te sit en by te dra tot die verandering van Suid-Afrika:  een kind op ‘n slag. Moedig asseblief ook julle vriende en ander opvoeders aan om vanaf vroeg in 2020 ons YouTube videokanaal te volg. Hierdeur gaan ons ons vlerke verder sprei om mense buite ons onmiddellike grense te bereik… ons is ontsaglik opgewonde om ons program ook digitaal verder te kan neem!
Ek wens elkeen van julle ‘n baie geseënde Kerstyd toe. Mag die geboorte van Jesus en Sy liefde elkeen van julle en jul families op ‘n spesiale manier aanraak! Mag Sy vrede julle vervul en mag 2020 ‘n wonderlike, geseënde jaar wees!
Campher Serfontein (Hemel-op-Aarde Projekbestuurder)
Die HOEP-boom!
Links bo: HOEP was bevoorreg om vanjaar ‘n verskil vir 1770 graad RR en graad R leerdertjies in 31 Wes-Kaapse skole en kleuterskole te kon maak. 56 Opvoeders is opgelei om ons intervensieprogram aan te bied en om hierdeur die jong leerdertjies in hul sorg in die wegspringblokke te sit vir suksesvolle skoolloopbane.
Regs bo: Ons is opgewonde om 2020 binne te gaan met 1910 leerders in 48 skole op die program en met 87 opvoeders wat weekliks bemagtig word om die program in hul klasse aan te bied. Aan God al die eer!

 
Meting van resultate
HOEP het hierdie kwartaal onafhanklike, professionele metings laat doen. Drie kleuterskole wat die program vir ‘n volle jaar deurloop het is gekies, asook drie kleuterskole uit dieselfde omgewings, op ons waglys (m.a.w. wat nog geen blootstelling aan die program gehad het nie). Die Graad R Leerversperringssiftingsbattery, is vir hierdie doel gebruik en die uitslae, soos gereflekteer in die grafiek hieronder, is ‘n wonderlike bevestiging dat die Hemel-op-Aarde Remediërende Intervensieprogram’n ongelooflike verskil maak ten opsigte van die skoolgereedheid van leerders:
Kleuterskole A, B en C:
Skoolgereedheidspersentasie van 3 kleuterskole wat die HOEP Remedië-rende Intervensieprogram (36 sessies van 2 ure elk) in 2019 deurloop het.
Kleuterskole X, Y en Z:
Skoolgereedheidspersentasie van 3 kleuterskole wat nog nie die HOEP program met hul leerders deurloop het nie. Hierdie 3 skooltjies word in 2020 deel van ons program.
17 Verskillende perseptuele vaardighede is deur middel van die toets gemeet. Die uitslae van elke kleuterskool se gemiddelde prestasie ten opsigte van elke vaardigheid wat getoets is, is ook per grafiek aan ons beskikbaar gemaak. Dit maak die identifikasie van areas waarmee leerders oor die algemeen nog sukkel moontlik en dit stel ons in staat om nog ‘n beter program aan die leerdertjies in 2020 te kan bring!
Baie, baie dankie vir die ontsaglike groot taak wat julle met soveel liefde aangepak het, Lynette en Karen!
Stap saam met ons deur kwartaal 4 se vreugdes!

Blydskap oor HOEP-werkboeke
 
Bo: Die sprankel in die kinderogies spreek boekdele(!!) wanneer die leerders elke kwartaal hul eie HOEP remediërende werkboeke ontvang. Uit ons harte dankie aan elke borg vir jul groot bydrae hiertoe! Middel: Diverso is vir ons baie meer as net die maatskappy wat elke kwartaal ons werkboeke so pragtig druk. Die aflewering en opdra van die bokse en bokse vol werkboeke deur die Diverso-manne na ons kantoor, raak ons diep. Jul finansiële ondersteuning en die beskikbaarmaking van ‘n fotostaatmasjien help ons geweldig baie. Die plant van 20 bome by Firgrove Primêr hierdie kwartaal wys julle hart! Dankie vir julle wonderlike omgee.
Genotvolle leer!! 
Bo: Dit wat met vreugde aangeleer word, word onthou!! Dit was ‘n groot lekkerte om deur die kwartaal te sien hoe die jong leerdertjies die HOEP-intervensiesessies op konkrete, semi-konkrete en abstrakte vlak geniet.
Deel idees en kennis!
Bo: Ons is dankbaar om te sien hoe opvoeders weer opgewonde begin raak oor die onderwys! Dit was een van die ervarings wat hierdie kwartaal pertinent tydens ons opleidingsessies uitgestaan het. Om by so baie skole betrokke te wees open in werklikheid ‘n skatkis vol idees!!  Een opvoeder se idee prikkel dikwels weer baie ander idees ten opsigte van die maak van eie apparaat (bv. die rugbybal-rygwerk hierbo) en besonderse tematafels.
Middel-bo: Die tema “habitatte” hoef byvoorbeeld nie net bo-gronds uitgebeeld te word nie. Die juffrou het hier ‘n stappie verder gegaan en vir die leerders gewys hoe diertjies soos hase en molle ook in tonneltjies onder die grond kan bly.
‘n Kykie van buite
Links, bo: Louise Theron (Hoof Uitvoerende Beampte, Helderberg Uitreik) woon ‘n opleidingsessie in Franschhoek by en beleef waarom ons so opgewonde raak oor die interaksie tussen die juffrouens! Dankie Helderberg Uitreik, vir julle bydrae en jul saamstap deur soveel jare!
Middel, bo: Esdré Keller, Somerset West Rotary Club se skakelpersoon met HOEP, woon ‘n opleidingsessie by Wendy’s Playschool by. Dankie Dave Hawes, Peter Blaine, Esdré Keller, Eppie McFarlane en ander klublede, vir julle fantastiese ondersteuning.
Regs, bo: Daniël en Elena Gerlich besoek ons sentrum in Sir Lowry’s Pas en sorg vir groot opgewondenheid met die legkaarte wat hulle skenk!

 
Bo: Dr. Daniela Späth van Rotary Club Munich 100, saam met Janetta Brinkhuis by Sunshine Kids tydens ‘n besoek aan ons projek. Rotary Club Munich 100, tesame met Somerset West Rotary Club, dra tans die koste van 1200 leerders op die program. Julle ondersteuning is ongelooflik!
Regs, bo: Ton Kalkers van Nederland is hier besig om te bepaal hoe die klasse in ons sentrum vergroot kan word. Hy is die finansierder van hierdie bouprojek wat in die afsienbare toekoms gaan begin. Dankie, Ton!!
Gee die liefde aan!!
Bo: Die Toyota Knights is nie net uitstekende verkoopspersone binne die handelaar se verkoopspan nie, hulle is ook die mense wat ‘n betekenisvolle verskil in die samelewing maak.  Hierdie kwartaal het die Toyota Knights weer saamgetrek om elke leerdertjie by ons sentrum in Sir Lowry’s Pas met ‘n baie spesiale kersgeskenk te seën. Dankie vir die liefde wat julle in oorvloed kom uitdeel het!
Links, onder: Agter die skerms!!  Ons twee sterre, Ava Oppelt en Bailey Titus wys op die video’s presies wat ons met elke aktiwiteit beoog. Dankie aan Réni Jansen van Rensburg vir die skitterende video-opnames en die ontelbare ure van redigering – ‘n groot stuk koninkrykswerk!
Apparaat vir die opnames word meestal deur die HOEP-span self, uit alledaagse, maklik bekombare materiale gemaak.
Regs, onder: ‘n Eenvoudige datamat uit ‘n stuk plastiek en blare en ‘n eier-houer as sorteringsbord!
Ons stuur binnekort ‘n YouTube-skakel aan al ons borge! Deel dit asseblief met soveel moontlik ouers en opvoeders! Saam kan ons ‘n verskil maak!!
Nuwe horisonne!
Plaaslik sien ons baie uit om nuwe skooltjies uit alle oorde te verwelkom. Skooltjies so naby as Macassar, so afgeleë as Thandi’s Educare in Grabouw se berge en so ver as Botrivier, gaan almal ‘n baie spesiale plekkie by HOEP inneem!
Bemarking
Ons beoog om in 2020 reeds bemarking van ons program te doen om voldoende fondse vir 2021 se leerdertjies te verseker. Onder: HOEP-spanlede spreek ander projekte, opvoeders en ouers op onderskeie geleenthede toe.
Die tema vir die week was “wilde diere” en die klas is gevra om ‘n prent van enige wilde dier te teken. Hierdie outjie het dadelik aangekondig dat hy die leeu van sy leeutjieboek (graad R werkboek) wil teken. Al die juffrouens was egter stomgeslaan oor die byskrif by sy prent: God gee my krag. Habakuk. Hy het die teksvers uit sy leeutjieboek probeer skryf. Die saadjie is geplant…die Heilige Gees sal natlei en laat groei…
Verslag saamgestel deur:  HOEP-span 2019
Datum: 10 Desember 2019
Facebook
Website
Copyright © 2020 Heaven on Earth Project, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp