Copy
Logo

VLAAMSE REGERING VERFIJNT PLANNEN ROND R8 IN KORTRIJK: “LEEFBAARHEID IN KORTRIJK-OOST EN HOOG KORTRIJK MOET VERBETEREN”

Vrijdag 26 februari 2021 keurde de Vlaamse Regering de verfijnde startnota van het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan K-R8 goed. Met dit planproces wil ze de leefbaarheid in de omgeving van Hoog Kortrijk en Kortrijk-Oost verbeteren. Veranderingen op het vlak van mobiliteit, infrastructuur en ruimtelijke ontwikkelingen zijn onlosmakelijk verbonden en worden in het GRUP K-R8 samen onderzocht en op elkaar afgestemd om de leefbaarheid te verbeteren. De vier doelstellingen om te komen tot deze verhoogde leefbaarheid zijn:

  • Het inzetten op een mobiliteitsverschuiving van de wagen naar duurzame mobiliteitsalternatieven zoals fiets en openbaar vervoer (modal shift).

  • Het evalueren en mogelijks heroriënteren en/of beperken van ruimtelijke ontwikkelingen in de omgeving van Hoog Kortrijk en Kortrijk-Oost.

  • De realisatie van een verbindende groenstructuur om de leefbaarheid, biodiversiteit, klimaatbestendigheid en doorwaadbaarheid van het gebied te verhogen.

  • Het verbeteren van de verkeerscomplexen Kortrijk-Zuid en Kortrijk-Oost, waarbij de ringweg R8 al dan niet gesloten wordt tussen deze twee complexen.

MEER INFO

DEEL JE MENING VAN 30 MAART TOT EN MET 28 MEI 2021

Tijdens de publieke raadpleging van 30 maart tot en met 28 mei 2021 kan iedereen suggesties of opmerkingen indienen op de verfijnde startnota. Het Departement Omgeving biedt je verschillende mogelijkheden om je te informeren: er zijn 3 online webinars, er is een wandeling door het plangebied die je zelf kunt doen en de plannen liggen ter inzage in de stadhuizen van Harelbeke, Kortrijk en Zwevegem (inzage mogelijk na afspraak wegens coronamaatregelen).

OVERZICHT INSPRAAKMOGELIJKHEDEN

MEETCAMPAGNE LUCHTKWALITEIT

Het Departement Omgeving organiseert samen met de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) en de betrokken lokale besturen een campagne om de luchtkwaliteit te meten. De luchtmetingen starten vanaf het najaar 2021.Ook jij kunt je steentje bijdragen aan deze meetcampagne:

  • Deel je suggesties voor mogelijke meetlocaties

  • Stel je gevel ter beschikking voor luchtkwaliteitsmetingen

  • Verzamel mee staalnames als vrijwilliger

MEER INFO OP 30 MAART

VERKEN HET PLANGEBIED VANAF 30 MAART

Aan de hand van twee wandellussen van ongeveer 7 km kun je vanaf 30 maart 2021 het plangebied van het GRUP K-R8 beter leren kennen. Beide lussen vertrekken vanuit Sportcampus De Lange Munte (Bad Godesberglaan 22 in Kortrijk). Op de parking helpen een informatiezuil en gratis wandelkaarten je vanaf eind maart op weg.

www.K-R8.be
Facebook iconWebsite icon