Copy
Logo

DEEL JE MENING OVER K-R8 VAN 30/3 TOT EN MET 28/5

Vrijdag 26 februari 2021 keurde de Vlaamse Regering de verfijnde startnota van het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan K-R8 goed. Met dit planproces wil ze de leefbaarheid in de omgeving van Hoog Kortrijk en Kortrijk-Oost verbeteren. Tijdens de publieke raadpleging van 30 maart tot en met 28 mei 2021 kun je suggesties of opmerkingen indienen op de verfijnde startnota.

WE INFORMEREN JE GRAAG

Raadpleeg de verfijnde startnota, procesnota en bijlagen op www.K-R8.be, op de website van het Departement Omgeving of ter plaatse in:

 • Stadhuis Harelbeke, Marktstraat 29, 8530 Harelbeke, tel. 056 73 33 75

 • Stadhuis Kortrijk, Leiestraat 21, 8500 Kortrijk, tel. 1777

 • Gemeentepunt Zwevegem, Blokkestraat 29, 8550 Zwevegem, tel. 056 76 57 20

 • De kantoren van het Departement Omgeving, Afdeling GOP, Graaf de Ferrarisgebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 7, 1000 Brussel, tel. 02 553 38 00

Inzage ter plaatse kan omwille van de coronamaatregelen alleen op afspraak.

Het Departement Omgeving organiseert drie digitale publieke participatiemomenten (webinars) waarbij de verfijnde startnota toegelicht wordt en je vragen kunt stellen.

 • Dinsdag 27 april 2021 van 19u tot 20u30

 • Maandag 3 mei 2021 van 19u tot 20u30

 • Donderdag 6 mei 2021 van 19u tot 20u30

SCHRIJF JE IN VOOR EEN VAN DE WEBINARS

Wil je op voorhand een inhoudelijke vraag stellen (geen officiële inspraakreactie)? Mail naar omgevingsplanning@vlaanderen.be of bel 02 553 38 00.

Verken het plangebied al wandelend. Aan de hand van twee wandellussen van ongeveer 7 km kun je het plangebied van het GRUP K-R8 beter leren kennen. Beide lussen vertrekken vanuit Sportcampus De Lange Munte (Bad Godesberglaan 22 in Kortrijk). Op het grasveld naast het onthaal helpen een informatiezuil en gratis wandelkaarten je op weg.

DOWNLOAD DE WANDELKAART

INSPRAAKMOGELIJKHEDEN

Inspraakreacties kunnen worden ingediend vanaf 30 maart tot en met 28 mei 2021:

 • via het digitaal loket van het Departement Omgeving

 • per brief: Stuur je brief naar Departement Omgeving, Afdeling GOP, Graaf de Ferrarisgebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 7, 1000 Brussel of geef hem, opnieuw na afspraak, af bij het stads- of gemeentebestuur van Harelbeke, Kortrijk of Zwevegem tegen ontvangstbewijs.

SAMEN LUCHTKWALITEIT METEN

Het Departement Omgeving organiseert samen met de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) en de betrokken lokale besturen een campagne om de luchtkwaliteit te meten. De luchtmetingen starten vanaf het najaar 2021.Ook jij kunt je steentje bijdragen aan deze meetcampagne:

 • Deel je suggesties voor mogelijke meetlocaties

 • Stel je gevel beschikbaar voor luchtkwaliteitsmetingen

 • Verzamel ongeveer anderhalf jaar lang mee staalnames als vrijwilliger. De staalnames gebeuren tweewekelijks en starten in het najaar 2021. Een toelichting met praktische uitleg wordt voorzien door de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). De samplers zijn door de vrijwilligers op te halen in een centraal nabijgelegen punt en zijn na staalname daar ook terug te brengen. De samplers en stalen zijn steeds gekoeld te bewaren en te transporteren (in koelbox of frigobox).

WERK MEE AAN DE MEETCAMPAGNE
www.K-R8.be
Facebook iconWebsite icon