Copy
 
Vis i browser
 
 
 
 
 
 
Skatteinformation

Skatteinformation indeholder en række artikler om relevante og aktuelle emner på skatte- og momsområdet samt en beskrivelse af nye domme og administrative afgørelser på skatteområdet.

I dette nummer af Skatteinformation kan du bl.a. læse om:
  • Betaling én gang for alle – eller skal vi se tiden an? 
  • Aktier og flytning til udlandet – skat af urealiseret avance
  • Bitcoins – er du spekulant?
  • Den momsmæssige behandling af udlæg
  • Moms i fonde, foreninger og selvejende institutioner
  • Ny lovgivning
  • Højesteretsdomme
  • Landsretsdomme
  • Byretsdomme
  • Administrative afgørelser

God læselyst og fortsat god sommer!
 
 
 
De bedste hilsner,
 
 
Grant Thornton
 
D +45 33 110 220
mail@dk.gt.com
 
 
 
 
Afmeld nyhedsbrev
Persondatapolitik
  Følg os på LinkedIn   In
 
Grant Thornton
Stockholmsgade 45
2100 København Ø
33 110 220
mail@dk.gt.com
www.grantthornton.dk