Copy
Bekijk de online versie
Centrum voor Bipolaire Stoornissen
Nieuwsbrief maart 2023
WORLD BIPOLAR DAY
30 maart World Bipolar Day
World Bipolar Day (WBD) nadert weer met rasse schreden. Het doel van World Bipolar Day is wereldwijd informatie te geven over de bipolaire stoornis om zo meer begrip voor- en kennis over de stoornis te creëren. Elk jaar organiseert Het Kenniscentrum Bipolaire stoornissen (KenBiS) samen met Plusminus in Nederland een activiteit rondom een thema om een bijdrage te leveren aan het doel van WBD. Ook dit jaar werkt Mediant mee aan dit mooie initiatief.  

Elke deelnemende instelling kan zelf invulling geven aan de activiteit. Een sportieve/ leefstijl activiteit met mensen met een bipolaire stoornis, hun naasten en hulpverleners. Vanuit het Centrum voor Bipolaire stoornissen hebben Femke Kruyff (onze ambulant verpleegkundige) en Linda Dijk (ervaringsdeskundige) de organisatie op zich genomen voor een ‘Bootcamp light’ zodat iedereen mee kan doen. De nadruk ligt vooral op het samen plezier maken!

De Bootcamp vindt plaats op 22 maart a.s. in het Van Heekpark in Enschede. Gedurende de activiteit wordt een kort filmpje gemaakt waarbij het ‘actieve’  zichtbaar in beeld is. Mocht u niet met uw gezicht in beeld willen, geeft u dit dan aan. 
Alle fragmenten van de verschillende teams die meedoen worden door KenBiS en plusminus aan elkaar gezet en op World Bipolar Day zelf wordt het op alle sociale media gepost met het verzoek het te delen. Hierdoor hopen we dat heel veel mensen kennisnemen van dit unieke initiatief waarin de samenwerking tussen Plusminus en KenBiS bijzonder tot uiting komt. 
 
Aanmelden
We hopen dat u meedoet aan onze ‘Bootcamp light’. U kunt zich opgeven via uw behandelaar of via bipolair@mediant.nl. De uitnodiging is ook voor uw naasten! Het is leuk wanneer ze meekomen en meedoen!

Wilt u zich opgeven dan is de uiterste inschrijfdatum 17 maart a.s!
Twitter
Facebook
Website
Deze mail is verstuurd naar <<Email-adres>> 
Hier kunt u uw persoonsgegevens aanpassen of uitschrijven.


Email Marketing Powered by Mailchimp