Copy
 
Goed nieuws voor Eikenstein. Het ontwerp bestemmingsplan ligt binnenkort ter inzage. En de architecten werken aan het ontwerp van de woningen.

In deze nieuwsbrief 
  • Ontwerpbestemmingsplan Eikenstein ter inzage
  • Start inpandige werkzaamheden in het monumentale hoofdgebouw
  • Ontwerp woningen en buitenruimte van start


ONTWERPBESTEMMINGSPLAN EIKENSTEIN
TER INZAGE


Het college van burgemeester en wethouders heeft op dinsdag 7 juni jl. besloten om het ontwerpbestemmingsplan voor Eikenstein vrij te geven voor inspraak. Dit is een mooie mijlpaal voor het project. Van 16 juni tot en met 27 juli 2022 ligt het ontwerpbestemmingsplan Eikenstein officieel ter inzage.

Van elk bestemmingsplan wordt eerst een ontwerp gemaakt, dat iedereen mag inzien (het wordt ter inzage gelegd). Tijdens de inzagetermijn kan iedereen melden  wat hij of zij van het plan vindt (een zienswijze indienen).

Op woensdag 29 juni aanstaande tussen 16:00 en 19:00 uur houden EarthY en Plegt-Vos samen met de gemeente Zeist een inloopmiddag op de locatie. U kunt dan langs komen voor vragen over het ontwerpbestemmingsplan in de rechter dienstwoning aan de voorzijde van Eikenstein (Utrechtseweg 37D).
Mensen van de ontwikkelcombinatie en van de gemeente zijn aanwezig om vragen te beantwoorden.

In augustus en september beoordelen en verwerken medewerkers van de gemeente de zienswijzen. De gemeenteraad vergadert komend najaar verschillende keren over het plan, voordat wordt besloten over de vaststelling. Het is nog niet bekend wanneer de gemeenteraad precies zal vergaderen.

Zodra dat bekend is, staat dit op www.zeist.nl/bestemmingsplannen waar ook alle informatie over het bestemmingsplan staat. Tijdens de eerste vergadering van de gemeenteraad over het bestemmingsplan kunnen  belanghebbenden inspreken.

We verwachten dat de gemeenteraad het bestemmingsplan eind 2022 vaststelt.
Het toekomstbeeld van het monumentale hoofdgebouw, gezien vanaf de Utrechtseweg.
START WERKZAAMHEDEN IN HET MONUMENTALE HOOFDGEBOUW
 
U heeft het misschien al gezien aan de Utrechtseweg. Eind mei zijn wij gestart met de eerste werkzaamheden binnen in het monumentale hoofdgebouw.
We onderzoeken de staat van het pand nauwkeurig om het restauratieplan verder af te maken. Bouwmaterialen die elders kunnen worden gebruikt demonteren we.
Zo zijn bijvoorbeeld akoestische plafondplaten van Eikenstein hergebruikt bij de renovatie van een universiteit.
 
Nog voor de zomervakantie starten we  met het slopen van de (niet-monumentale) gebouwdelen. Na deze werkzaamheden wordt zichtbaar hoe de monumentale gevels eruit zien zonder de aanbouwen. Ook dit vormt belangrijke input voor het restauratieplan dat door 1meter98 Architecten wordt gemaakt.
 
ONTWERP WONINGEN EN INRICHTINGSPLAN BUITENRUIMTE VAN START

Met het vaststellen van het stedenbouwkundigplan en beeldkwaliteitsplan en het ter inzage leggen  van het ontwerpbestemmingsplan, start een nieuwe fase in het project. Wij starten nu met het ontwerp van de nieuwbouwwoningen.

De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK) van de gemeente Zeist is positief over het stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan voor Eikenstein. Voor ons belangrijk en prettig om te weten dat naast de gemeentelijke organisatie ook de CRK achter het plan staat. Het stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan vormt daarmee de gedragen basis voor het ontwerpbestemmingsplan. We werken vol vertrouwen verder aan  het ontwerp van de openbare ruimte en van de nieuwe woningen..   

Deltavormgroep werkt het landschapsplan de komende maanden verder uit tot een inrichtingsplan voor Eikenstein. De architect voor de grondgebonden woningen in het gebied is SVP. Dat bureau blijft ook verantwoordelijk voor de architectuur van het monumentale hoofdgebouw. Voor het ontwerpen van de twee appartementengebouwen naast het hoofdgebouw is Zecc Architecten uit Utrecht geselecteerd als de beoogd architect.
 
Een vogelvlucht met zicht op de locaties van de nieuwe woningen.
De woningen worden vanaf nu ontworpen.
PLANNING
 
Wij verwachten komend najaar de eerste beelden (voorlopig ontwerp) van de woningen en appartementen te kunnen delen. Wij hopen in het tweede kwartaal van 2023 met de verkoop van de woningen en appartementen te kunnen starten, op het moment dat het bestemmingsplan onherroepelijk is.

Eind 2023 kan de bouw van de eerste nieuwe woningen op Eikenstein dan van start gaan.
 


Copyright © Eikenstein Zeist 2022, All rights reserved.

U ontvangt deze mail omdat een relatie bent van Eikenstein Zeist. Wilt u geen nieuwsbrief meer ontvangen, dan kunt u zich hier uitschrijven.


Ontwerp Endure Design

 


This email was sent to <<E-mailadres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Eikenstein Zeist · 'T Zand 17 · AMERSFOORT, Utrecht 3811 GB · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp