Copy

Bidraget

Bästa biodlarvänner!

Så är bisäsongen igång igen. Rensingsflygningen hann mina bin med innan kylan kom tillbaka. Jag har ingen samlad bild över hur bina klarat vintern men jag tror att det gått rätt bra. Alla mina bin har överlevt men ett par samhällen är svaga. Den mest kritiska tiden är troligen de närmaste veckorna.

Se till att bina har foder kvar – om inte, så tilläggsfodra med foderdeg. Gör rent bottnarna för att minska risken för utsot.

Kursverksamheten är igång, coronasäkrad. Antalet deltagare är begränsat till sju per kurs och för närvarande är vi i en lokal för 60 personer.

Jan Rosenfeld
Ordförande

Nybörjare behöver bin ...

Det behövs ett antal samhällen till nybörjarna, så snart som möjligt.
Har du bin att sälja: ange vad du vill ha för dem, biras, ramformat, telefonnummer eller mailadress. Eftersom det är färre kursdeltagare än vanligt kanske inte alla samhällen kommer att kunna säljas.
Meddela gärna även om du har utrustning att sälja.

... och mentorer

Som vanligt behövs det också mentorer. Vi räknar med att de som varit mentorer tidigare står till förfogande. Meddela Jan om du vill hoppa av eller anmäla dig som mentor.

Du når Jan på mejl eller telefon 0705-43 54 41

Stationsparad drottning i bigården

Vi köpte 2019 en buckfastdrottning, parad på Hasslö, till föreningsbigården i Jälla. Medlemmar kan ta ägg från denna drottning för en egen drottningodling. Drottningen kommer i år att bytas ut mot en ny stationsparad drottning.
Läs mer

Medlemsinformation kontra Bidraget

Vem som helst kan prenumerera på Bidraget. Det finns ingen koppling till medlemskap i SBR/Uppsala biodlareförening.
Rena medlemsutskick skickas via medlemsregistret. Det är därför extra viktigt att du som är medlem lämnar din mejladress till medlemsregistret.
Läs mer

Inget vårmöte

I år blir det tyvärr ingen traditionsenlig vårträff för medlemmar.

Köp, sälj och skänk bigrejer

Som medlem kan du annonsera kostnadsfritt på hemsidan.

 

Till annonserna

Honungsbedömningen 2020

Av totalt 41 inlämnade burkar för bedömning hösten 2020 godkändes 32 stycken. Väsentligt större andel godkändes vid bedömningen i december jämfört med september. Likt tidigare år är det partiklar (=skräp) i honungen som gjort att burkar underkänts.

Mer om honungsbedömningen

Vaxinlämningen i höstas

Vid höstens vaxsmältning samlades vax ihop från 32 medlemmar. Vaxet skickades in, smältes ihop och valsades och lämnades ut till medlemmarna i mitten på februari. 
Det vax vi lämnar in behandlas separat så att vi kan hålla vaxet rent från läkemedel och andra kemiska preparat.

Digital konferens

Uppsala Biodlaredistrikt arrangerar en digital biodlingskonferens lördagen den 24 april.
Läs mer

Om föreningen

Uppsala Biodlareförening grundades 1888 och är därmed en av landets äldsta biodlarföreningar. Vi har närmare 250 medlemmar, med och utan egna bin.

Vill du engagera dig i föreningen – vara med och sköta bigården, stå på marknader (när det är möjligt), eller på något annat sätt bidra till föreningens verksamhet och utveckling, så ...
... hör gärna av dig :)
Hemsida
Mejla oss
  • Våra sponsorerUppdatera dina inställningar eller sluta prenumerera.

Email Marketing Powered by Mailchimp