Copy
14 mei 2020
Nieuws uit de Greenport Aalsmeer

Voorzitter Jack van der Hoek verlaat Greenport 
'Het kost moeite om mijn huidige werk los te laten’

Het is een raar moment om afscheid van u te nemen. Met velen van u heb ik pas onlangs kennisgemaakt met de intentie om de nieuwe samenwerking de komende jaren te intensiveren. Ik ga Noord-Holland verlaten om burgemeester te worden op Schouwen-Duiveland. Uiteraard ben ik erg blij met deze benoeming, maar het kost mij ook moeite om mijn huidige werk los te laten. 

Ik heb de afgelopen periode veel ondernemers en organisaties ontmoet die werkzaam zijn binnen de Greenports en zich volledig inzetten voor de tuinbouw. Deze ontmoetingen waren inspirerend en hebben mij ervan doordrongen hoeveel de Greenports betekenen voor de economie en de werkgelegenheid in Noord-Holland en ver daarbuiten. Die waarde behouden kan alleen als de ondernemers iets terugkrijgen voor de tijd en het geld dat zij investeren in hun bedrijf en de sector, als zij hun ambitie om te innoveren en te verduurzamen waar kunnen maken. Dat is niet eenvoudig, zeker nu. De Coronacrisis heeft veel bedrijven hard getroffen en de toekomst is onzeker. 

Ilse Zaal is voorgedragen als nieuwe gedeputeerde en ik verwacht dat zij op korte termijn met u van gedachten zal wisselen over de uitdagingen die er zijn. Mij rest u te bedanken voor het warme welkom dat u mij heeft gegeven en ik wens u heel veel sterkte en succes!

Jack van der Hoek
Voorzitter Greenport Aalsmeer / gedeputeerde provincie Noord-Holland

EU akkoord voor extra steunmaatregel voor sierteelt en voedingstuinbouw: vraag ‘m nu aan!

Brussel heeft op 8 mei groen licht gegeven voor de extra steunmaatregel van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Hoort uw bedrijf bij de sierteeltsector of bij bepaalde onderdelen van de voedingstuinbouw? En heeft uw bedrijf in de periode van 12 maart tot en met 11 juni 2020 meer dan 30% verlies van omzet of brutowinst door de coronamaatregelen? Dan kunt u nu een tegemoetkoming krijgen met de Regeling tegemoetkoming land- en tuinbouwondernemers COVID-19.

Het aanvragen kan van 7 mei t/m 4 juni 2020 via Direct regelen op mijn.rvo.nl.
Inloggen met eHerkenning niveau 1 (of hoger).
Meer informatie

Webinars over extra steunmaatregel

Op 8 mei organiseerde Glastuinbouw Nederland samen met de Rabobank en Royal FloraHolland een webinar over procedure rondom de Regeling tegemoetkoming land- en tuinbouwondernemers COVID-19. Gemist? Bekijk het webinar online terug.

Op donderdag 14 mei wordt er een 2e webinar georganiseerd over de extra steunmaatregel. Ook deze zal na afloop weer online beschikbaar zijn op www.glastuinbouwnederland.nl

Duurzaam en/of circulair ondernemen?

Duurzaamheid is een belangrijk thema voor Greenport Aalsmeer. Daarom is de greenport bezig met het opzetten van projecten en programma’s die te maken hebben met circulariteit in de tuinbouw. Dat kan gaan om het recyclen van grondstoffen, maar ook om het up-cyclen van planten, het winnen van waardevolle stoffen uit plantendelen etc. De greenport is ook geïnteresseerd in bedrijven die bezig zijn met het ontwikkelen van circulaire businessmodellen: op welke manier kun je in deze huidige tijd duurzaam en/of circulair ondernemen?

Greenport Aalsmeer wil samen met Greenports Nederland bedrijven gaan ondersteunen die aan de slag willen gaan met duurzaam en/of circulair ondernemen.

Interesse of al druk bezig met duurzaam en/of circulair ondernemen op uw bedrijf? We komen graag met u in contact: Jan-willem Donkers, projectleider innovatie Greenport Aalsmeer - jwdonkers@greenportaalsmeer.nl

Bloemenexport ruim een kwart lager in maart

In coronamaand maart is de exportwaarde van sierteelt met 22 procent afgenomen in vergelijking met maart 2019. De export van snijbloemen nam zelfs af met 26 procent. Het meest kromp de export van sierteeltproducten naar Italië, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van voorlopige cijfers.
Lees meer

Keukenhof virtueel bezocht door 22 miljoen mensen

Zo'n 22 miljoen mensen hebben in de afgelopen acht weken Keukenhof Virtueel Open bezocht. Omdat Keukenhof dit jaar vanwege het coronavirus niet open kon voor publiek, begon het bloemenpark in Lisse een online campagne. Directeur Bart Siemerink: ‘Deze onlinecampagne was succesvol. We hebben veel (handgeschreven) brieven, bedankjes en steunbetuigingen via mail en social media. Dit deed ons goed in deze moeilijke tijd.’
Neem ook een - virtueel - kijkje in het park

Greenport Aalsmeer en privacyverklaring

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. In onze privacyverklaring leest u hoe Greenport Aalsmeer met uw persoonsgegevens omgaat en de doeleinden waarvoor de greenport de persoonsgegevens verwerkt.

Wilt u de nieuwsbrief van Greenport Aalsmeer niet meer ontvangen, klik dan op de link onderaan deze nieuwsbrief.
CONTACT
Ronald van den Breevaart
programmamanager Greenport Aalsmeer
tel: 06 - 58 9196 59
ronald@greenportaalsmeer.nl 

Jan-willem Donkers
projectleider innovatie
tel: 06 - 15 2796 03
jwdonkers@greenportaalsmeer.nl

Dave Vlaming
gebiedscoördinator Greenport Aalsmeer
tel: 06 - 49 8937 49 
dvlaming@greenportaalsmeer.nl
Bas Wolfswinkel
consultant Energietransitie Glastuinbouw
tel: 06 -11 8362 55
bwolfswinkel@greenportaalsmeer.nl

Pim Teunissen
opleidingsmanager Groen onderwijscentrum
tel: 06 -14 1406 14
wccm.teunissen@wellant.nl
Programmabureau Greenport Aalsmeer
Telefoon: 06 - 53442653
Naar onze website
Stuur ons een e-mail
Klik hier om geen mail meer te ontvangen van Greenport Aalsmeer.