Copy
1 april 2020
Nieuws uit de Greenport Aalsmeer

Gido Oude Kotte
 'Het tandwiel loopt vast door de Coronacrisis'

Wat een paar weken geleden nog ver weg leek, heeft nu ons dagelijks leven in zijn greep. Iedere dag merken we de impact van het Coronavirus, waarbij de gezondheid en die van de mensen om je heen vanzelfsprekend prioriteit nummer één zijn in deze periode.

Als burgemeester van een gemeente in het hart van de sierteelt zie, hoor en voel ik de pijn van de sector dagelijks.

De kracht van de tuinbouw is - normaal gesproken - dat alle schakels in de keten met elkaar samenwerken: telers leveren verse bloemen en planten aan de bloemenveiling, handelaren verkopen de producten in Nederland en ver daarbuiten. De logistieke sector vervoert de bloemen, over de weg, met de trein en het vliegtuig, de verpakkingsindustrie zorgt voorde goede fusten en passende dozen. ICT zorgt ervoor dat de bloemen en planten via track-trace goed te volgen zijn. Alles draait door samenwerking.

Maar het tandwiel loopt nu vast door de uitbraak van het Coronavirus. Als een schakel in de keten het zwaar heeft, volgen de andere schakels snel. Het start bij de kweker. Doordat op de bloemenveiling de vraag is weggevallen, zijn de prijzen laag en worden er bloemen en planten doorgedraaid. Kwekers krijgen weinig of geen geld meer voor hun producten. Handelsbedrijven die veel naar Italië en Spanje exporteren, zien hun verkoop volledig wegvallen. De consumptie van sierteeltproducten in landen waar het sociale leven tot stilstand komt, neemt sterk af.

De sector luidt de noodklok. Als voorzitter van Stichting Greenport Aalsmeer en als burgemeester van Aalsmeer wil ik het geluid van deze noodklok zo ver mogelijk laten galmen. We zullen waar mogelijk de ondernemers in onze regio ondersteunen: van productie en teelt tot aan handel en logistiek.

Onze premier zei dinsdag 31 maart 2020 dat Nederland door de zwaarste tijd gaat sinds de staat van oorlog. Wees je hiervan bewust en help elkaar waar dat kan. In deze tijd redden we het niet alleen. We hebben elkaar keihard nodig. Dus, blijf gezond, blijf samenwerken en blijf positief!

Crisisorganisatie Coronacrisis Tuinbouw

In deze tijden van crisis werken tuinbouworganisaties intensief aan maatregelen voor hun eigen deelsector. Maar ze werken via het crisisorganisatie Coronacrisis Tuinbouw ook met elkaar samen om onderwerpen op te pakken waar alle sectoren in de tuinbouw tegenaan lopen. Er zijn vier taskforces in het leven geroepen: Arbeid, Financiën, Logistiek en Scenario's. Greenports Nederland coördineert en faciliteert de aanpak van de Coronacrisis. Kijk voor meer informatie op www.greenports-nederland.nl

Een aanspreekpunt

Vanuit de verschillende ministeries is het verzoek gekomen om als ondernemer en/of organisatie in de tuinbouw geen individuele acties te ondernemen. De ministeries hebben hun handen vol aan alle sectoren in Nederland die nu bij hen aankloppen. Voor de tuinbouw is Greenports Nederland op dit moment het aanspreekpunt voor de ministeries. 

Heeft u een vraag voor een van de ministeries? Vanuit Greenport Aalsmeer bundelen we deze vragen en leggen deze neer bij Greenports Nederland.  U kunt uw vragen mailen naar info@greenportaalsmeer.nl 

Glastuinbouwondernemers

Ondernemers in de glastuinbouw met vragen en/of opmerkingen over de Coronacrisis kunnen rechtstreeks contact opnemen met Glastuinbouw Nederland. Er is een aparte pagina opgezet waar onder andere informatie te vinden is over het aanvragen van een noodkrediet en het registreren van schade in het kader van het noodfonds (als dat er komt). Contact: T 085 003 64 00 / E info@glastuinbouwnederland.nl

Handelaren in sierteeltproducten

Bent u een handelaar in sierteeltproducten met vragen en/of opmerkingen over de Coronacrisis? Dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met de hulplijn van de VGB via 0297 380 202. Zij zitten voor u klaar om al uw vragen te beantwoorden. U kunt uw vraag uiteraard ook via de mail stellen: info@vgb.nl.
Glastuinbouw Nederland en de VGB zijn onderdeel van de crisisorganisatie Coronacrisis Tuinbouw bij Greenports Nederland. De organisaties zijn ook verbonden aan een of meerdere taskforces om deze crisis tot een goed einde te brengen.

Noodfonds Sierteelt

Om de sierteelt te behouden voor Nederland, is er snel een Noodfonds nodig. Vorige week hebben de organisaties uit de sierteeltketen een brief aan minister Schouten van Landbouw, Natuur & Voedselkwaliteit (LNV) gestuurd met een oproep voor een Noodfonds. In de aanvraag van het noodfonds wordt ook schade geclaimd die de handelsbedrijven oplopen. In het gunstigste scenario loopt de schade door de Coronacrisis dit jaar al op tot ruim 2,2 miljard euro.
Lees het persbericht

Schaderegistratie

Het is voor ondernemers raadzaam om de schade als gevolg van de Coronacrisis goed te documenteren. Als er een overheidsregeling komt voor een tegemoetkoming in de schade, dan kan deze registratie noodzakelijk zijn bij de onderbouwing van een claim.

Bij de crisisorganisatie Coronacrisis Tuinbouw werkte de Taskforce Financiën een uniform formulier en bijbehorende handleiding uit voor de schaderegistratie. 
Meer informatie

Oproep Belastingdienst: doe op tijd aangifte loonheffingen

De Belastingdienst roept werkgevers op om hun aangifte loonheffingen op tijd te versturen. Juist nu, tijdens de Coronacrisis, omdat het UWV de gegevens uit de aangiftes loonheffingen nodig heeft voor de Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)-regeling. Dit noodfonds is bedoeld om werkgevers met omzetverlies te compenseren, zodat zij hun werknemers kunnen doorbetalen. 

Werkgevers hoeven de loonheffingen nog niet te betalen: zij kunnen uitstel van betaling aanvragen als ze in betalingsproblemen zijn gekomen door het coronavirus.
Meer informatie

Vraag en aanbod arbeidskrachten

In de tuinbouw wordt veel gebruik gemaakt van seizoensarbeid. Nu landen in Europa de grenzen sluiten, dreigt er een personeelstekort. De Taskforce Arbeid van de crisisorganisatie werkt samen met de Taskforce van LTO bij het inventariseren van knelpunten en het creëren van oplossingen met bijvoorbeeld nieuwe regelingen.

Er zijn al verschillende initiatieven om vraag en aanbod van arbeidskrachten bij elkaar te brengen, bijvoorbeeld via de platforms helponsoogsten.nl en werkenindelandentuinbouw.nl.

#lethopebloom

Volgens Bloemenbureau Holland zijn bloemen sprankjes hoop in deze heftige tijd. Met de campagne ‘Let Hope Bloom’ wil Bloemebureau Holland laten zien dat bloemen er altijd zullen zijn en willen zij hoop geven aan de landen en mensen die sterk worden getroffen. De campagne bestaat uit video en foto’s van twee enorme bloemenfiguren met daarin de boodschap ‘Let Hope Bloom’. 
Meer informatie

Aalsmeer Flower Festival gaat niet door

Het Aalsmeer Flower Festival gaat helaas niet door dit jaar. De huidige situatie met de Coronacrisis is dermate onzeker dat de risico’s te groot zijn om het evenement te houden. De plannen worden doorgeschoven naar 2021.

Greenport Aalsmeer en privacyverklaring

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. In onze privacyverklaring leest u hoe Greenport Aalsmeer met uw persoonsgegevens omgaat en de doeleinden waarvoor de greenport de persoonsgegevens verwerkt.

Wilt u de nieuwsbrief van Greenport Aalsmeer niet meer ontvangen, klik dan op de link onderaan deze nieuwsbrief.
CONTACT
Ronald van den Breevaart
programmamanager Greenport Aalsmeer
tel: 06 - 58 9196 59
ronald@greenportaalsmeer.nl 

Jan-willem Donkers
projectleider innovatie
tel: 06 - 15 2796 03
jwdonkers@greenportaalsmeer.nl

Dave Vlaming
gebiedscoördinator Greenport Aalsmeer
tel: 06 - 49 8937 49 
dvlaming@greenportaalsmeer.nl
Bas Wolfswinkel
consultant Energietransitie Glastuinbouw
tel: 06 -11 8362 55
bwolfswinkel@greenportaalsmeer.nl

Pim Teunissen
opleidingsmanager Groen onderwijscentrum
tel: 06 -14 1406 14
wccm.teunissen@wellant.nl
Programmabureau Greenport Aalsmeer
Telefoon: 06 - 53442653
Naar onze website
Stuur ons een e-mail
Klik hier om geen mail meer te ontvangen van Greenport Aalsmeer.