Copy
View this email in your browser

NYHETSBREV 

Juni 2018

VAD HAR HÄNT SEN SIST?
 
- Vi har arbetat med marknadsföring och sponsring till vårt                   TOPPconvent i augusti.
- Besök och stöd till våra föreningar kring det nya  medlemsystemet, KIT
- Stöd till föreningar kring arbetsgivaransvar, avtal och regler. 
- Formulerat stödmallar till våra korpföreningar, ligger på hemsidan
- Marknadsföring och rekrytering av ledare som vill delta i vårt projekt                " Ledarskap med mångfald"
- Uppföljning kring "Projektet Tillsammans" 
- Skapat Nyhetsbrev till våra korpföreningar kring aktuella teman. 
- Undersökt möjligheter till samverkan kring de administrativa              arbetsuppgifterna hos våra föreningar.  


GLADA NYHETER!
 


Vårt projekt "Ledarskap med mångfald" har beviljats stöd till en projekttjänst från Smålandsidrotten! Vilket betyder att ni som förening får ännu bättre stöd till att rekrytera ledare och starta upp nya aktiviteter med möjlighet att nå en yngre målgrupp!  

Än är det inte för sent att kliva på!

Vid intresse kontakta;
Åsa Andersson, Distriktkonsulent
Korpen Småland 0470- 125 60
asa.andersson@korpensmaland.se     


NYA MEDLEMSSYSTEMET!
 1. Planera för uppstart, när, vem, hur, och vad!
 2. Börja med de aktiviteter som är aktuella.
 3. Inhämta kunskap från andra föreningar.
 4. Ta del av den information som finns på www.korpen.se
 5. Ta hjälp av Korpen Småland, Riks och Zoezi. 
 6.  Våga starta!

Frågor och svar kring nya medlemsystemet!
 


 DEN NYA LAGEN GDPR!

GDPR är den nya dataskyddsförordningen från EU som träder i kraft den 25 maj 2018. I korta drag säger GDPR att personuppgifter ska lagras och hanteras på ett sätt som innebär att de är skyddade och inte kan användas för andra syften än det man på förhand informerat om. Det ska också erbjudas en möjlighet för personer vars uppgifter finns sparade att kunna få sina uppgifter raderade ur systemet på egen begäran.
 1.  Föreningen är skyldig att informera medlemmar om GDPR på sin hemsida, via brev eller mail. 
 2.  Gå igenom checklistan för styrelsen                           ( finns mall på vår hemsida) 
 3.  Se över föreningens hantering av personuppgifter
 4.  Begränsa exponeringen av personnummer
 5.  Ändamålet avgör lagringstid av personuppgifter
 6.  Radera icke aktuella personuppgifter
       Lycka till!

 
INSPIRATION

På Idrottsforum i Kalmar träffades politiker och representanter från föreningslivet. De diskuterades främst frågorna ”anläggningar och idrottsmiljöer” och ”den moderna föreningen”. Flera politiker uttryckte att just mötet med idrottens företrädare var berikande, och att liknande forum bör genomföras oftare. Idrottsforum arrangerades av Smålandsidrotten och Kultur- och fritidsförvaltningen, Kalmar kommun.
SMÅLANDSIDROTTEN!

Säker och Trygg förening - En arbetsmodell

Svårt med rekryteringen av medlemmar, ledare och styrelsen? Tråkigt när allt färre måste göra allt mer? Dålig kommunikation, besvärliga arbetssätt och hopplös arbetsfördelning? Ni känner kanske igen er..? Lugn, nu finns lösningen! Säker & trygg förening är en arbetsmodell som passar alla idrottsföreningar.
 • Mål & vision
 • Brandsäkerhet
 • Regler & besiktning av anläggning/lokaler
 • Utemiljön i er närhet
 • Utrustning som krävs för verksamheten
 • Hjärt & lungräddning (HLR)
 • Olycksfall/akut insjuknande
 • Föreningskunskap
 • Ledarskap -föreningskultur/klimat
 • Doping/droger/alkohol/tobak
 • Resor - Värdetransport
Smålandsidrotten erbjuder föreningen stöd både, resurs- och idémässigt i arbetet. Konsulenterna hjälper er också att göra en utbildningsplan/inventering av utbildningsbehovet i er förening. När denna är gjord jobbar föreningen under en begränsad tid med ett eller flera av följande områden:

 
SOCIALA MEDIER!Följa oss på Sociala medier! På Korpen Smålands SDF Facebooksida får ni regelbundet information vad som är på gång hos oss, Smålandsidrotten och Riks. Gilla och dela oss så syns och hörs vi i Korpen. 

Vi försöker även sprida aktiviteter som kan inspirera er och ge er input att utvecklas i er förening! Prenumerera på vårt Nyhetsbrev. Meddela oss via kansliet@korpensmaland.se era mailadresser så skickar vi ut det!

Korpen Riks har en Youtube kanal med bra filmer som ni kan använda till marknadsföring! 
 


KORPEN SMÅLANDS TJÄNSTER!

Korpen Småland har utökat erbjudandet av administrativa tjänster för att ni som förenings ska få möjlighet att fokusera på er verksamhet och de aktiviteter ni bedriver. 

Aktivitet                                                     Kostnader
Medlemshantering                                     10 kr per medlem
Bokföring/fakturering                               350 kr per timme
Löneadministration                                    1 % av lön samt 10 kr per arvode                                                                                    alternativt 1 % per utbetalning
Hemsida                                                        Från 2500 kr per år
Sociala medier                                              Från 2500 kr per år
Arbetsledning                                               500 kr per timme
Psykosocial kartläggning                            Från 2500 kr

Introduktion och stöd med
det nya medlemsystemet                            Från 1500 kr

Vi finns även till hands kring; 
Process och utvecklingsarbete
i samarbete med Smålandsidrotten
Besök på styrelsemöte 
Samverkan kring olika cuper
eller arrangemang
Egna förslag
                             


KORPEN SMÅLAND!

Vi har skapat nya mallar som stöd för diskussion eller
för ert praktiska arbete i föreningen. Ligger på hemsidan under föreningsinfo.
- Kommunikation
- Marknadsföring
- Generationsväxling
- Rekrytering
Gå in på vår hemsida under fliken FÖRENINGSINFO eller via denna länk. 

Information om GDPR finns också på hemsidan under föreningsinfo

Höstens utbildningar och träffar kommer finnas på vår hemsida efter semestern. Håll utkik!  


 
VAD HÄNDER FRAMÖVER!

Korpen Smålands kansli har semesterstängt veckorna 27- 30

Vår anmälan till TOPPconvention är öppen! Låt era instruktörer och ledare bli inspirerade hos oss. Vi har flera kända instruktörer som kommer; Mårten Nylen, Jose Nunez, Anna Lindgren, Sofia Sterner, Ingela Arrbrant och Mommo.  Tänk på att era ledare uppskattar uppmärksamhet för deras ideella engagemang och gärna stannar kvar i ett sammanhang där det finns glädje gemenskap och där alla är välkomna. Ett kort, en blomma, en fika eller en avslutningsträff kan betyda så mycket <3. 

Ha en härlig sommar !
 
     
     
Facebook
Hemsidan

Korpen Smålands SDF
Postadress;  Box 3098 350 33 Växjö Besöksadress;  Tipshallen norra entrén  Tel. 0470-125 60  E-post;  kansliet@korpensmaland.se Org.nr;  829500- 8687 Bankgiro;  5893-8028