Copy
Titta på nyhetsbrevet i din webbläsare
Nyhetsbrev 3 | september 2019
Brukarkraft är ett nationellt resurscentrum för brukarinflytande, uppbyggt av Verdandi. Nyhetsbrevet ges ut fyra gånger per år med de senaste nyheterna, aktiviteterna och kommande verksamheter inom brukarinflytande. Prenumeration tecknas på: brukarkraft.se.
ANDTS-strategin
 bidde det en tumme?

ILLAVARSLANDE BANTNING  Regeringen har beslutat att en ny ANDTS-strategi ska gälla från 2021. Samtidigt skär regeringen ner på anslaget för 2020 – hela 70 miljoner kronor försvinner i höstbudgeten. Tillsammans med tidigare nerdragningar på cirka 30 miljoner innebär det en halvering av de resurser som läggs på strategiskt arbete mot narkotika- och annat missbruk/beroende. 
 
 

"Vi vet att kommunerna har stora ekonomiska problem
som troligtvis leder till att de inte kan satsa några
större medel på att utveckla sitt ANDTS-arbete.
Detta när haschmissbruk bland unga ökar och narkotikarelaterad brottslighet är ett växande problem.
De centrala medlen behövs!"
 


Ann-Mari Wulfstrand-Byhlin, styrelseledamot i Brukarkraft
och ordförande i Verdandis Alkohol- och drogpolitiska grupp.
(Foto: Verdandi)


Fullmatad höst i Tredje kraften
Under våren certifierade Brukarkraft tre enheter i brukarinflytande: Beroendecentrum Sunderby sjukhus i Luleå, familjeenheten socialförvaltningen i Kumla kommun och Samordningsförbundet Insjöriket i Västra Götaland.

Certifieringen är steg ett i vårt utvecklingsarbete Tredje kraften – en metod för långsiktigt inflytande för unga med samsjuklighet. Enheterna arbetar nu med genomförandet av sina handlingsplaner för ökat brukarinflytande. Under senhösten/vintern genomför Brukarkraft tillsammans med dessa verksamheter steg två i Tredje kraften-modellen: en liten brukarstyrd brukarrevision.

Under oktober genomför Brukarkraft också en brukarrevision vid Lönnens stödboende i Stockholm. Under samma månad inleder vi planeringen med att tillsammans med personalen certifiera öppenvården för unga med missbruk och psykisk ohälsa i Nyköping och Oxelösund. Brukarkraft har även fått en beställning på en ny brukarrevision av socialpsykiatrin i Solna, som vi just inlett. Dessa insatser är alla delar av utvecklingen av Brukarkraft och vår nya Tredje kraften-modell.
BESTÄLL SIP-BROSCHYREN Ungdomarna vid stödboendet Lönnen i Stockholm har under våren varit en av våra referensgrupper och har bidragit till vår broschyr om hur man kan få en Samordnad Individuell Plan, SIP.
Du kan ladda ner broschyren i webbutiken på: brukarkraft.se 

Broschyren finns också i tryckt version – beställ på: info@verdandi.se 
IDÉSEMINARIUM OM BRUKARINFLYTANDE
Den 6 november håller Brukarkraft med stöd från CSA, Centralförbundet för Socialt Arbete, ett seminarium med forskare från ett tiotal universitet och diskuterar det aktuella läget och behoven av forskning om brukarinflytande inom vård och socialtjänst. Dokumentation från seminariet kommer att kunna laddas ner från vår hemsida: brukarkraft.se
Två stora revisioner klara
Den första stora brukarrevisionen av två i EU-projektet MIA är nu klar. MIA är ett av landets största EU-projekt inom den sociala sektorn och omfattar Stockholm läns samordningsförbund. Projektets mål är att hjälpa personer långt från arbetsmarknad till jobb eller studier. Resultaten av revisionen presenteras vid ett seminarium den 22 oktober och kommer att kunna laddas ner från: brukarkraft.se

I Sörmland har Verdandi Brandkärr genomfört brukarrevisioner i länets nio kommuner och psykiatrins beroendevård på uppdrag av Region Sörmland. Ladda ner rapporterna här:
Region Sörmland, rapport 1 
Region Sörmland, rapport 2 
Öppenvård först med att förnya sin certifiering
Öppenvården Sydost (tre stadsdelar i södra Stockholm) var först ut att certifiera sin verksamhet i brukarinflytande våren 2017. Nu i höst drar man tillsammans med Brukarkraft igång arbetet med att förnya sitt certifikat. 

Miljoner till brukarmedverkan
I somras blev det klart att ytterligare 24 miljoner kronor ska fördelas till landets regioner för att främja brukarinflytande kopplat till psykisk ohälsa – där missbruk och beroende ingår. Brukarkraft uppmanar alla att påverka beslutsfattarna att vid fördelningen av medlen inte glömma bort de organisationer som arbetar med missbruks- och beroendefrågorna – en av våra största folkhälsofrågor.
Viktig handlingsplan för unga
SKL har antagit en handlingsplan mot missbruk och beroende för åldersgruppen
13-29 år och håller nu seminarier/workshops för att stötta införandet av planen ute i landets regioner. Främst vänder man sig till ledande politiker och chefer, men SKL uppmanar också länen att bjuda in brukarrepresentanter.
Återstående träffar i höst: Sörmland 8/10, Västerbotten 10/10, Västra Götaland 14/10, Jönköping 15/10, Västmanland 16/10, Uppsala 7/11, Värmland 15/11.
Inplanerade länsdialoger 2020: Halland januari/februari, Kalmar februari.
Kontakta ditt län för mer information!
Brukarkraft.se
Copyright © 2019 Verdandi, All rights reserved.


Du får det här nyhetsbrevet för att du registrerat dig på Brukarkraft.se

Vill du ändra dina inställningar för detta nyhetsbrev?
uppdatera dina inställningar eller avsluta prenumeration

Email Marketing Powered by Mailchimp