Copy
View this email in your browser
Met deze laatste nieuwsbrief van 2018 willen het bestuur van WEEFNETWERK en de commissie Landelijke Weefdag u informeren over een aantal zaken

Berichten van het bestuur
 

Museum Masterclass in het kader van het Textielfestival 2020

Een droom die uitkomt, jouw werk in een van de vier grote musea van Leiden tijdens het Textielfestival 2020.
In de Museum Masterclass, 4 zaterdagen, kan er onder begeleiding van een kunstenaar/docent in een Leids museum gewerkt worden aan een eigen ontwerp. Tijdens het Textielfestival worden de werkstukken die deze ontwerpen opleveren geëxposeerd in het betreffende museum.
De kosten voor deze unieke mogelijkheid bedragen voor leden van een van de STIDOC-verenigingen en dus ook de leden van WEEFNETWERK € 220! De inschrijving is inmiddels geopend.
Voor nadere informatie verwijzen we naar: https://textielfestival.nl/museum-masterclass    
 

Betaling contributie WEEFNETWERK 2019

Ledencontactdag en Algemene Ledenvergadering
23 maart 2019

 
De dag kent een nieuwe opzet. Meer hierover leest u binnenkort in het blad WEVEN dat in januari uitkomt en op de website.
De uitnodiging en stukken voor de Algemene Ledenvergadering worden per mail aan de leden gezonden. De uitnodiging wordt ook op de website geplaatst. Dit levert de vereniging een flinke kostenbesparing op. Verder kunnen de stukken vanaf 23 februari 2019 opgevraagd worden bij de secretaris via e-mail secretaris@weefnetwerk.nl
Weefwerk Riet Bruggink dat wij mochten gebruiken voor onze kerstwens.
Dank daarvoor Riek
Rest mij alle leden, namens het bestuur, hele fijne kerstdagen toe te wensen en een gelukkig 2019
 
Marian Hensing, secretaris
Bericht van de commissie Landelijke Weefdag

Wijzigingen Landelijke Weefdag

Vanuit de commissie Landelijke Weefdag willen we iedereen graag attenderen op een tweetal wijzigingen ten opzichte van andere jaren.

Ten eerste vindt de Landelijke Weefdag plaats op de tweede zaterdag in november, namelijk 9 november 2019.
 
Ten tweede zorgt het verschil in thema van de Landelijke dag en de tentoonstellingen al jaren voor verwarring. Om deze reden is besloten om het thema van de Landelijke Weefdag en de tentoonstellingen gelijk te laten lopen. 2019 vormt een overgangsjaar. Voor de tentoonstelling kan werk ingeleverd worden met als thema Zwart-Wit+? of FEEST!  
Of natuurlijk een combi of allebei!
Misschien dit jaar dubbel hard aan het weven? Een dubbel zo grote tentoonstelling?
Dat wordt echt FEEST!
 
Aangezien deze laatste beslissing na de sluitingsdatum voor de kopij van WEVEN is genomen, staat het anders vermeld in WEVEN. Onze excuses hiervoor.


Our mailing address is:
info@weefnetwerk.nl