Copy
Bekijk deze e-mail in je browser
 
Nieuwsbrief GroenLinks Heumen, november 2018
 
   
 
 
 

Algemene ledenvergadering

De Algemene Leden Vergadering (ALV) is maandagavond 19 november, inloop vanaf 19.30 uur. Start 19.45 uur. Reserveer deze datum alvast in je agenda! Uitnodiging volgt.

Eerstvolgende Raadsvergadering dinsdagavond 6 november vanaf 17.00 uur

De vergadering vindt plaats in het gemeentehuis van Heumen, aan het Kerkplein in Malden. Het is de eerste begrotingsvergadering van het nieuwe college, en voor de nieuwe fractie.

GroenLinks zal in de raadsvergadering o.a. aandacht schenken aan de volgende onderwerpen en wellicht hier een motie over indienen.
 • stimulering realiseren openbaar toilet/invalidentoilet in winkelcentrum
 • handhaven papieren verspreiding Wij-krant en gemeentepagina in de VIA-krant en verbeteren bezorging hiervan.
Verder uiteraard aandacht voor onze speerpunten Groen & Duurzaam, Links & Sociaal en Bestuur & Bewegen. Je bent van harte welkom om deze vergadering live te ervaren en onze raadsleden te volgen. De vergadering is ook thuis te beluisteren, via de website van de gemeente Heumen

Nieuws uit de fractie

Een terugblik op de raadsvergadering van 27 september. Er stonden een aantal interessante onderwerpen op de agenda. 
 • Agendapunt 10. Sociale huisvesting Boterdijk Malden: Na een spannende schorsing werd unaniem het voorstel inclusief het amendement van GroenLinks en D66 aangenomen omtrent de aankoop van het grondperceel aan de Boterdijk met de bedoeling hier een woonvoorziening voor kwetsbare groepen te realiseren.
 • Agendapunt 11. Bestemmingsplan Garstkampsestraat 2A Overasselt: De raad besluit unaniem het raadsvoorstel aan te houden. CDA, PvdA, D66, GL en VVD dienen een motie in dat in planvorming rekening gehouden wordt met de cultuur-historische waarde, en onderzocht wordt of sociale huisvesting mogelijk is. De motie is aangenomen met 12 stemmen voor, DGH stemt tegen de motie.
 • Agendapunt 12.2. Motie GroenLinks, CDA, PvdA, D66 Kinderpardon: Een motie recht uit het hart van GroenLinks over het kinderpardon is aangenomen. Naast het feit dat de motie opkomt voor 400 kinderen die in onacceptabele onzekerheid verkeren, wordt het kabinet bij een voldoende aantal (200) van dit soort moties uit den lande verplicht hiermee aan de slag te gaan. Voldoende reden dus om een landelijk thema op de lokale agenda te zetten! DGH en VVD stemden tegen om procedurele redenen.
 • Agendapunt 12.1 Motie Winterfestijn  DGH en PvdA: Ook werd een motie van DGH CDA en PvdA aangenomen om weer een gezellig winterfestijn te organiseren aan het kerkplein. Met een beetje pijn in het hart (het is tenslotte een erg leuk en verbindend evenement!) heeft de fractie GroenLinks tegen gestemd omdat de financiële onderbouwing erg vaag was. Ook VVD en D66 stemden tegen.

Nieuws van de wethouder

In de afgelopen weken heb ik met de Energie circustent onze vier dorpen bezocht om onze inwoners mee te laten denken over de gewenste grootschalige duurzame energie. Op deze vier avonden hebben 215 inwoners meegedacht hoe onze energie uiterlijk in 2050 geheel duurzaam kan worden opgewekt in de eigen gemeente via windmolens en velden van zonnepanelen. Om in 2050 in de eigen energiebehoefte te voorzien zijn er volgens het plus-scenario maximaal 10 windmolens of 92 hectare (184 voetbalvelden) aan zonnevelden nodig. Inwoners konden hierbij een afweging maken tussen windmolens en zonnevelden en aangeven wat zij geschikte locaties vonden.

Op alle vier de avonden was er een sterke voorkeur voor een energiepark van zowel windmolens als zonnevelden langs de A-73. Aanvullend hierop werden diverse andere locaties in de gemeente genoemd. Het meepraten en meedenken in kleine groepen leverde dus concrete locaties op.

De noodzaak om dit te doen voor het klimaat werd ook duidelijk beseft. Ook de wens om dit voor en door eigen inwoners te doen via een lokale energiecoöperatie kreeg brede steun.  Wij gaan nu als gemeente de inbreng vertalen in een ruimtelijke visie, die aangeeft waar wat mogelijk wordt. Deze ruimtelijke visie wordt medio 2019 door de gemeenteraad vastgesteld.
 
Parallel hieraan loopt de planvorming voor de regio Arnhem – Nijmegen. De gemeenten in deze regio, waaronder Heumen, gaan samen bekijken welke maatregelen in de regio nodig zijn in het kader van het landelijk klimaatakkoord. Ook deze uitkomsten gaan landen in de ruimtelijke visie. De eerste stap van raadpleging van de eigen inwoners is dus genomen. Een hele belangrijke stap!
 
Leo Bosland
GroenLinks wethouder voor duurzaamheid, wonen, werk en inkomen.

De column van Sjak

De muggen zijn driftig op zoek naar een overwinterplaats en de dagpauwoog is teruggekeerd aan een balk in de schuur. En de laatste bijen maken hun nest vorst klaar. En wij kijken in de winkel naar een potje biologische honing. Uit Nederland kun je dat vergeten. Een bij heeft een uitzwermgebied van 6 km in doorsnede. En als er in dat gebied geen bestrijdingsmiddelen worden gebruikt dan heb je geluk. Maar nu zijn er in honing zelfs al sporen van plastic deeltjes gevonden. Microscopisch klein.  Dit is toch te gek voor woorden. Dit moeten we samen gaan oplossen toch? Gebruik geen gewas beschermings- of bestrijdingsmiddelen meer. En dan al dat zwerfafval. In de bermen, in je tuin of in het bos. Dat hoeft toch niet? Gewoon in de vuilnisbak! Help je mee?

Met milieuvriendelijke groet, Sjak.

GroenLinks levert voorzitter commissie Bestuur & Organisatie

GroenLinks Heumen levert met Hennie Grol de voorzitter voor de commissie Bestuur & Organisatie, voorheen. Algemene Zaken. Daarnaast zit hij de gecombineerde commissie vergaderingen voor, zoals bijvoorbeeld afgelopen donderdag 25 oktober waar alle fracties drie mensen afvaardigden om de Begroting 2019 te bespreken.

Hennie geeft aan het technisch voorzitterschap erg leuk te vinden om te doen en zo toch nog een beetje bij te blijven in de Heumense politiek. Iedereen voldoende aan bod laten komen om de juiste vragen te kunnen stellen, af en toe even samenvatten om tot slot de commissie vergadering tot conclusies te laten komen vindt hij een leuk spel om te mogen begeleiden.    
 
Het afgelopen halfjaar heeft Hennie ook de cie. Begroting & Rekening voorgezeten, de vroegere cie. Financiën. Dit vanwege het terugtreden van de commissievoorzitter John Arts van de PvdA die het stokje aan de volgende generatie wilde doorgeven.     

De commissie Begroting & Rekening wordt per 1 januari 2019 als zodanig opgeheven en gaat, zonder technisch voorzitter, verder als audit-commissie voor de gemeente Heumen om o.a. de Planning & Control cyclus te monitoren.

Voedselbankactie

Op zaterdag 8 december as houdt de Voedselbank Malden-Groesbeek e.o. weer een inzamelingsactie bij supermarkten in Malden en Groesbeek. Klik hier voor meer info. Aanmelden kan via Peter Maas, door rechtstreeks te mailen naar petermaas2@kpnmail.nl of bellen/appen via 06 1495 4732.

Agenda

 • 6 november raadsvergadering vanaf 17.00 uur gemeentehuis
 • 7 november 20.00 uur werkgroep voorbereiding comm. fysieke leefomgeving, gemeentehuis
 • 12 november 20.00 uur werkgroep voorbereiding comm. Sociale leefomgeving, waarschijnlijk gemeentehuis. 
 • 19 november maandagavond 19.30 ALV-vergadering GroenLinks. Locatie: VCM gebouw op de Lierseweg
 • 26 november fractievergadering 20.00 uur gemeentehuis
 • 29 november raadsvergadering, 20.00 uur gemeentehuis
Het vergaderschema van de raad, alle commissievergaderingen en bijbehorende vergaderstukken kun je compleet downloaden op : heumen.raadsinformatie.nl
 
   
 
 
 

Dank voor het lezen!

Wil je ons meer volgen? Bezoek regelmatig onze website www.groenlinksheumen.nl en/of bezoek eens een  raadsvergadering.

Wil je over een onderwerp meepraten? Kom naar de fractievergadering. Je bent meer dan welkom!
Of denk je er over om vaker mee te doen? Sluit je aan bij een werkgroep of stuur een mailtje naar bestuur@groenlinksheumen.nl en we nemen graag contact met je op.
Redactie: Arna Wijnakker en Dirk van Rens. Deze nieuwsbrief wordt verzonden aan leden, sympathisanten en geïnteresseerden van GroenLinks Heumen en wordt ook gepubliceerd op onze site.

Bestuur GroenLinks:
E-mail adres: bestuur@groenlinksheumen.nl

Voorzitter Ruud van Gisteren tel. 06-8357 8193
Vice-voorzitter: Matthijs Glastra tel. 06-2129 4143
Secretaris Arna Wijnakker tel. 06-4456 7642
Penningmeester Nelleke Vonk tel. 06-2680 8322

Fractie GroenLinks
Rob Schuurman, fractievoorzitter tel. 06-5213 6385
e-mailadres: robshoef@outlook.com
Ineke Gijsenbergh tel. 06-2326 9741
e-mailadres: ineke.gijsenbergh@inter.nl.net
Jaap Russcher tel. 06-3038 6275
e-mailadres: jaap.russcher@gmail.com

Wethouder GroenLinks:
Leo Bosland: lbosland@heumen.nl
 
Lid worden van GroenLinks
Nieuwe leden registreren: https://wordlid.groenlinks.nl
Bankrekening
NL42 TRIO 0390 3964 43: t.a.v. GroenLinks afd. Heumen
Twitter https://twitter.com/GroenLHeumen
Facebook https://www.facebook.com/groenlinksheumen
WhatsApp Deelnemen aan de ‘GroenLinksApptivistHeumen’ groep? Geef je mobiele nummer door aan: bestuur@groenlinksheumen.nl. Meedoen met de landelijke groep: http://nu.groenlinks.nl/apptivist
Doe ook mee als vrijwilliger (ook voor niet-leden)
Aanmelden: https://steun.groenlinks.nl/page/s/doemee_vrijwilliger

Meer informatie
Website: www.groenlinksheumen.nl
GLweb voor actieve leden: https://glweb.groenlinks.nl/
Website GroenLinks landelijk: https://groenlinks.nl/
Website GroenLinks Gelderland https://gelderland.groenlinks.nl/
 
 
GroenLinks Heumen
De Schoren 61 6581DL  MALDEN
mail: heumen@groenlinks.nl

Deze nieuwsbrief niet meer ontvangen?
Je kunt je inschrijving hier bewerken of je hier uitschrijven


This email was sent to <<E-mailadres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
GroenLinks - Afd. Heumen · Campenshof 3 · Malden, 6581 GM · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp