Copy
View this email in your browser

Welkom in de 20-er jaren!


Ook al zijn we in dit nieuwe jaar al weer twee weken onder weg, ik wens iedereen alsnog het allerbeste voor 2020 toe. 2020 betekent niet alleen een nieuw jaar, maar ook een nieuw decennium. Kortom, welkom in de 20-er jaren!
 

De 20-er jaren beloven een bijzonder en voor duurzaamheid in de gebouwde omgeving bovendien belangrijk decennium te worden. Komende jaren namelijk staan we voor een bouwopgave die er niet om liegt. Om bijvoorbeeld in de woningbouwbehoefte te voorzien zal de productie in ons land fors omhoog moeten. Maar behalve dat er een grote behoefte bestaat aan meer woningen, moeten ze ook duurzaam, energiezuinig en circulair zijn.

Voor het einde van dit decennium immers ... << verder lezen >> ... Concrete voorbeelden hiervan komen in deze nieuwsbrief aan de orde.

M
ocht je meer willen weten over de SDG's of andere activiteiten van Stratego Advies, bel of mail gerust. Bij gelegenheid maak ik graag een afspraak voor een kop koffie en een goed gesprek.

Bas van de Griendt
Stratego-Advies.nl

onderzoek
White paper ‘SDG’s en de vastgoedsector’

Afgelopen jaar deed Stratego Advies onderzoek naar de Sustainable Development Goals (SDG’s). De white paper ‘SDG’s en de vastgoedsector’ doet hiervan verslag Onderzocht is wat de SDG’s voor de gebouwde omgeving betekenen én wat projectontwikkelaars en bouwers voor de SDG’s kunnen betekenen. Daartoe werden bijna 100 vastgoedprofessionals geënquêteerd. Bovendien heeft aanvullend een uitgebreid literatuuronderzoek plaatsgevonden. Klik HIER om de white paper bestellen. Je krijgt de paper dan gratis toegestuurd. Verder lezen >>
workshop
Jaarcongres Stedelijke Transformatie 13 februari a.s.

Wie wil weten wat de SDG's voor de gebouwde omgeving kunnen betekenen, kan ook 13 februari a.s. terecht bij het Jaarcongres Stedelijke Transformatie. Stratego Advies verzorgt dan een lezing en een workshop samen met Syntrus Achmea Real Estate & Finance en de gemeente Utrecht. Centraal daarbij staat de vraag hoe je tot een lokale SDG-agenda voor de gebouwde omgeving komt. Verder lezen >>
organisatie-advies
 
Advisering VORM bij MVO- en duurzaamheidsbeleid

In opdracht van VORM werkt Stratego Advies sinds 1 september 2019 aan het opstellen van een nieuwe MVO- en duurzaamheidsvisie voor deze inmiddels 100 jarige ontwikkelende bouwer. Deze visie is mede gebaseerd op de Sustainable Development Goals (SDG's) van de Verenigde Naties. In een recent verschenen editie van VORM & Inhoud vertelt Norbert Schotte, innovatiemanager bij VORM, over de achtergronden bij dit beleid. Verder lezen >>
projecten
Integrale duurzaamheidsvisie City Nieuwegein

De gemeente Nieuwegein is druk bezig met de verdere ontwikkeling van de binnenstad, City Nieuwegein. Daarbij is duurzaamheid als leidend principe gekozen. Verschillende bureaus hebben daartoe afgelopen jaar afzonderlijke visies opgesteld voor onder meer klimaatadaptatie, energie, water, mobiliteit en circulair bouwen. Stratego Advies is nu gevraagd om samen met deze bureaus in 2020 een integrale duurzaamheidsvisie op te stellen. Verder lezen >>
projecten
Kwaliteitsteam voor Buurtschap Crailo

Bas van de Griendt was afgelopen jaar lid van het kwaliteitsteam voor de (her)ontwikkeling van Crailo, een 40 ha groot voormalig kazerneterrein in het hart van ’t Gooi. Daar moet in de nabije toekomst worden gewoond én gewerkt, in nauwe samenhang met de natuur.
19 december jl. is het stedenbouwkundig- en landschapsplan voor buurtschap Crailo voorgelegd aan de drie colleges van B&W van de gemeente Gooise Meren, Hilversum en Laren. De colleges hebben ingestemd met het plan, waarna het de bedoeling is het begin maart 2020 ter vaststelling voor te leggen aan de drie gemeenteraden.
Het plan is opgesteld door Team C, een consortium van SVP architectuur en stedenbouw, OKRA landschapsarchitecten, advies- en ingenieursorganisatie Arcadis en bureau voor gebiedscommunicatie. Verder lezen >>
projecten
Selectie verkoop en herontwikkeling VDMA-terrein

Bas van de Griendt was lid van de  selectiecommissie voor het VDMA-terrein in Eindhoven, die de gemeente adviseerde over de verkoop en herontwikkeling van dit gebied. 22 november jl. werd ontwikkelaar BEING Development aangewezen als winnaar van deze tender.
Samen met o.a. architect OMA mogen zij de voormalige Van der Meulen-Ansems-garage, de Luciferfabriek en het gebied eromheen nieuw leven inblazen. Onder het motto Join the Stage komen er woningen, werkplekken, creatieve bedrijven, kantoren en zelfs een stadsbos van 3.500 m2. Verder lezen >>
Website
E-mail
Twitter
Linked in
Copyright © 2020 Stratego Advies All rights reserved.

www.stratego-advies.nu

Reageren? Mail naar bas@stratego-advies.nu


You can update your preferences or unsubscribe from this list


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Stratego Advies · Soestdijkseweg Noord 322 · Bilthoven, 3723 HH · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp