Copy
 
Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rond de MULTIsignaal Verwijsindex.   |  Klik hier voor de online versie.
 
 
 
 
 
 
Nieuwsbrief MULTIsignaal
 
Er zijn weer veel nieuwe ontwikkelingen waar wij je met deze nieuwsbrief over willen informeren. Zoals je misschien al gehoord hebt, is de MULTIsignaal app helemaal vernieuwd. En in navolging van Rotterdam is nu ook de regio Gelderland-Midden gestart met Sluitend Samenwerken van 0 tot 100, ofwel SluiS! De staatssecretaris heeft zich positief uitgesproken over dit initiatief en daar zijn we natuurlijk trots op, zie de kamerbrief hieronder. Ook kun je je weer aanmelden voor de landelijke bijeenkomst Delen=Vermenigvuldigen, dus lees gauw verder!
 
 
 
 
 
 
Verwijsindex 0-100 SluiS
 
Samenwerken houdt niet op bij 23. In de brief van staatssecretaris Blokhuis (VWS) aan de Tweede Kamer over de persoonlijke aanpak van problemen van mensen met verward gedrag wordt SluiS aangehaald als positief voorbeeld voor samenwerking tussen professionals.
 
 
 
 
 
 
 
Inspiratiedag Verwijsindex / Meldcode
 
De gemeente Goeree-Overflakkee organiseerde onlangs de 2e editie van de jaarlijkse Inspiratiedag. Met meer dan 120 deelnemers en maar liefst 5 workshops was de dag een succes!
 
 
 
 
 
 
 
Gezinsuitbreiding voor MULTIsignaal app
 
De MULTIsignaal app heeft een grote update ondergaan, waardoor het nu o.a. ook mogelijk is om een gezinsmatch in te zien. De app kreeg een nieuw fris uiterlijk en er zijn nieuwe functies toegevoegd.
 
 
 
 
 
 
 
Wie informeert de ouder zonder gezag?
 
Moet je als professional de ouder zonder gezag informeren over het afgegeven signaal? Het korte antwoord is dat de professional deze ouder niet informeert. Maar wie doet dat dan wel?
 
 
 
 
 
 
 
Jij maakt het verschil
 
Wijkteammedewerker over SluiS 0-100: “Toen ik aan de slag ging met Abdel, kon ik zijn hulpvraag niet goed concreet krijgen. Ik kon niet meer doen dan hem doorsturen naar de matchmaker voor werk. SluiS had mogelijk kunnen helpen."
 
 
 
 
 
 
 
Bijeenkomst Delen = Vermenigvuldigen 17
 
Noteer alvast in je agenda! De volgende bijeenkomst Delen = Vermenigvuldigen en de Algemene Ledenvergadering van de Gebruikersvereniging van MULTIsignaal vinden plaats op donderdag 28 mei 2020.
 
 
 
 
Uitschrijven
 
Email Marketing Powered by Mailchimp