Copy

Kjære medlem, inkubator- og næringshagebedrift!

Vi er glade for å kunne dele at Orinor har fått fornyet tillit som SIVA-operatør for inkubasjons- og næringshageprogrammene. Som medlem hos oss, vil du få tilgang til kurs og seminarer/webinarer, enten gratis eller til sterkt rabatterte priser. I dette nyhetsbrevet vil vi informere om tre kurs som arrangeres denne og neste måned. Vi informerer også om inkubasjons- og næringshageprogrammene, samt SkatteFUNN ordningen og Innovasjon Norges rikholdige kursportal. God lesing!


Webinarer og kurs