Copy
View this email in your browser
Let op: Helaas was er aan de zijde van Panteia/NEA een fout gemaakt in de berekening van de prijsindexering 2022-2023. In deze nieuwsbrief (d.d. 16 november 2022) treft u de juiste percentages aan. De nieuwsbrief van 15 november jl. mag u als niet verzonden beschouwen.
De "Prijsindex berekening 2022-2023" is bekend
Met behulp van de ‘Prijsindex berekening’ kunt u door middel van een aantal gemakkelijke stapjes een indexering berekenen. Hiermee wordt u in staat gesteld om eventuele kostenverhogingen/verlagingen op een valide manier in uw prijzen te verwerken en kunt u het als zodanig ook aan uw klant communiceren.
 
Nekovri maakt hierbij gebruik van de kostenindex voor transportaanverwante activiteiten van Panteia/NEA. Panteia/NEA biedt een valide basis door jaarlijks de kostenindex voor transportaanverwante activiteiten te publiceren. Panteia/NEA is een onafhankelijk kennisinstituut dat onderzoek uitvoert op het gebied van verkeer, vervoer, infrastructuur en logistiek.
 
2023 t.o.v. 2022 (raming)
De algemene geraamde kostenstijging voor 2023 ten opzichte van 2022 bedraagt 8,5%.
 
Uitgesplitst per activiteit ziet dat er als volgt uit:
 
Activiteit Mutatie in %
Inslag 8,7 %
Opslag 8,0 %
Uitslag 8,6 %
Handling 9,1 %
Overig 8,7 %
Gewogen Totaal 8,5 %
Tabel 1: Verwachte kostenmutatie 2023 t.o.v. 2022 (in %)
 
2022 t.o.v. 2021
De daadwerkelijk kostenmutatie 2022 ten opzichte van 2021 is uitgekomen op 12,6%. De geraamde kostenmutatie in 2021 voor 2022 was 5,4%.

Uitgesplitst per activiteit ziet dat er als volgt uit:
 
Activiteit Mutatie in %
Inslag 11,2 %
Opslag 15,6 %
Uitslag 11,6 %
Handling   9,0 %
Overig 10,6 %
Gewogen Totaal 12,6 %
Tabel 2: Kostenmutatie 2022 t.o.v. 2021 (in %)
 
Gebruik Nekovri prijsindex
Dit instrument mag alleen gebruikt worden binnen de kaders die gesteld zijn door de Autoriteit Consument & Markt (ACM) en mag derhalve alleen gebruikt worden voor het inzichtelijk maken van kostenontwikkeling voor interne bedrijfsvoering. Deze kaders zijn geïllustreerd in het Excel bestand.

U kunt de documenten hier alvast downloaden:
De prijsindex berekening 2022-2023 en de instructie prijsindex berekening zijn vanaf deze week te downloaden in login/ledengedeelte van de website van Nekovri: www.Nekovri.nl. Log in via https://nekovri.nl/index.php/nl/prijsindexering, u komt nu direct op download pagina. Vervolgens klikt u op de downloadlinkjes in de tekst. 
 
Indien u vragen en/of opmerkingen heeft over de “Prijsindex berekening”, dan kunt u zich wenden tot het secretariaat van Nekovri.
 
Telefoon:   040 - 256 52 63
E-mail:      
info@nekovri.nl
Website:    www.nekovri.nl
Is 8,5% prijsindexering wel voldoende?
Elk jaar krijgt u de jaarlijkse prijsindexering met het rekenprogramma toegestuurd. Met behulp van de ‘Prijsindex berekening’ kunt u door middel van een aantal gemakkelijke stapjes een indexering berekenen. Hiermee wordt u in staat gesteld om eventuele kostenverhogingen/verlagingen op een valide manier in uw prijzen te verwerken en kunt u het als zodanig ook aan uw klant communiceren. En dat allemaal op basis van een wetenschappelijk onderbouwd rapport.

Nekovri maakt voor het berekenen van de kostenindex gebruik van het rapport over transportaanverwante activiteiten van Panteia/NEA. Panteia/NEA biedt een valide basis door jaarlijks de kostenindex voor transportaanverwante activiteiten te publiceren. Panteia/NEA is een onafhankelijk kennisinstituut dat onderzoek uitvoert op het gebied van verkeer, vervoer, infrastructuur en logistiek.

Hoewel de index altijd gebaseerd is op kosten stijgingen die historisch te verklaren zijn, is de nabije toekomst nu opnieuw heel erg wrang. Er wordt opnieuw een stijging van de verzekeringspremies verwacht.

De Panteia/NEA omvat niet de energiekosten voor een koel- en/of vrieshuis, u kunt een energieclausule (bijvoorbeeld conform Nekovri-voorwaarden) of Nekovri energie prijsindexering dus gewoon naast de Panteia/NEA prijsindexering hanteren.

Hoe daar mee om te gaan?
Voor de ACM (de Autoriteit Consument en Markt) blijft cruciaal, dat elk bedrijf zelf de richtlijnen van de NEA volgt om tot een persoonlijke index te komen. Onderstaand voorbeeld is dus fictief.

De geraamde index voor 2023 geeft een stijging aan van 8,5%. Een reële prijsverhoging op basis van feiten uit 2022.

De wettelijke tariefaanpassingen en vooraf aangekondigde prijsstijgingen vragen om extra verhoging van de tarieven. Op basis van wat we nu weten is de navolgende redenatie verdedigbaar:
  • Impact kostenstijging verzekeringen:         +1,6%.
Resultaat: 8,50 + 1,60 = 10,10%.

NB. Nogmaals zorg voor maatwerk per bedrijf en goede communicatie met jullie klanten!

Net als vorig jaar heeft Nekovri hier voor een verklaring opgesteld welke via onderstaande link te downloaden is:
Aansluiting Panteia/NEA indexering op de koel- en vriessector
Via deze nieuwsbrief heeft Nekovri u eerder bericht over de aansluiting van de Panteia/NEA index “Kostenindex voor transportaanverwante activiteiten” op de koel- en vriessector. In de samenvatting van het rapport valt immers al te lezen: “De kostenontwikkeling in deze rapportage zijn voornamelijk van transportbedrijven die, naast het feitelijk vervoeren van goederen zich bezig houden met transportaanverwante activiteiten.” Hoewel de index veelgebruikt is in onze branche, zien we dat de indexering steeds meer uit de pas loopt voor wat betreft de verzekerings- en energietarieven in onze sector.

Panteia/NEA heeft zich samen met Nekovri ingespannen in de huidige editie al een passage op te nemen voor wat betreft de energiekosten van de koel- en vriessector. Citaat uit het rapport:

“Kostenontwikkeling voor koel- en vrieshuizen
De hoge energieprijzen hebben een enorme impact op bedrijven die koel- en vriesproducten opslaan en transporteren en/of koel- en vrieshuizen exploiteren. Deze bedrijven slaan allemaal temperatuurgevoelige goederen op voor derden, te weten producenten, importeurs, exporteurs, groothandel en detailhandel. Het aandeel van energie in de kostprijs is voor de koel- en vrieshuizen dus veel groter en daardoor zal de kostenontwikkeling voor deze categorie met name in 2022 hoger liggen dan het percentage (12,6%) uit bovenstaand figuur.”

In 2023 verkennen we de optie van een ‘eigen’ koel- en vriessector specifieke index. Dit betekent dat u de huidige Panteia/NEA indexering dus volledig naast uw eigen energieclausule (bijvoorbeeld conform Nekovri-voorwaarden) of Nekovri prijsindexering voor energie kunt gebruiken.
Copyright © *|2017|* *|NEKOVRI|*, All rights reserved.


Our mailing address is:
info@nekovri.nl

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.
 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Nekovri · Luchthavenweg 59 VI · Eindhoven, 5657EA · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp