Klik hier als deze mail niet goed zichtbaar is

PERSBERICHT
16/03/2022

Ringtrambus (buslijn 820) rijdt vanaf vrijdag 18 maart door vernieuwde Meeuwenlaan in Koningslo

  • Officiële opening met traktatie voor buurtbewoners op woensdagavond 16 maart 2022
VILVOORDE – Op woensdag 16 maart om 17 uur opent de Werkvennootschap samen met stad Vilvoorde de volledig vernieuwde Meeuwenlaan in Koningslo. Als onderdeel van het programma Werken aan de Ring kreeg deze straat een nieuwe inrichting met twee moderne haltes voor de Ringtrambus. Vanaf vrijdag 18 maart rijdt buslijn 820 weer door de Meeuwenlaan. Eind vorig jaar opende de vernieuwde Sint-Annalaan al waar de bus over slimme busbanen beschikt om het regulier verkeer aan de verkeerslichten voorbij te rijden. Omwille van Covid kon de inhuldiging toen niet plaatsvinden. Met een bescheiden buurtfeest willen de Werkvennootschap en stad Vilvoorde de officiële opening van de Meeuwenlaan nu opfleuren.     

“Sinds begin dit jaar maakt de vernieuwde Sint-Annalaan deel uit van de route die buslijn 820 tussen Brussels Airport en het UZ Brussel in Jette aflegt. De Meeuwenlaan lag al op de route, maar kreeg de afgelopen acht maanden een volledige make-over. Volgend jaar pakken we in Koningslo nog de Vinkenlaan, Warandelaan en Opperveldlaan aan. Deze straten zullen vanaf 2024 deel uitmaken van het aangepaste traject van de Ringtrambus.”, aldus minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters. ”De Ringtrambus is een belangrijk onderdeel van Werken aan de Ring, waarbij we fors investeren in een leefbare en vlotte Vlaamse Rand rond Brussel.”  

Vernieuwd en aangepast traject voor Ringtrambus door Vilvoorde
Het infrastructuurproject Werken aan de Ring zet hard in op de ‘modal shift’ om weggebruikers te motiveren te kiezen voor alternatieve vervoersmiddelen zoals de fiets en het openbaar vervoer. Investeringen in een performant en aangenaam openbaar vervoersnet staan hoog op de agenda. Zo worden in Vilvoorde heel wat straten heraangelegd om het traject van de Ringtrambus te optimaliseren.
 
“Momenteel werken we volop aan de heraanleg van de Stationlei die twee vrije busbanen krijgt. Deze trekken we vanaf augustus door over het Heldenplein en het Zeekanaal tot aan Hoppinpunt Kassei. In de buurt starten we bij het begin van de paasvakantie (4 april) met de heraanleg van de Vlierkensstraat tussen de Rubensstraat (N211) en de Albert I laan. Overal realiseren we nieuwe halte-infrastructuur en comfortabele fietsvoorzieningen.”, zegt Marijn Struyf, woordvoerder van De Werkvennootschap, die de werken uitvoert.
 
Feestelijke opening op woensdag 16 maart, 17 uur
De straat is woensdagavond exclusief voorbehouden voor het buurtfeest en op donderdag gaat de Meeuwenlaan in de loop van de voormiddag open voor verkeer. Omdat de dienstregeling van De Lijn al vroeg in de ochtend start, zal de Ringtrambus (buslijn 820) pas vanaf vrijdag 18 maart door de Meeuwenlaan rijden.
 
“Samen met de stad Vilvoorde huldigen we de nieuwe Meeuwenlaan nu woensdag officieel in. We doen dit midden op straat samen met de buurtbewoners die we trakteren op een lekkere kop koffie met gebak. Zo willen we hen bedanken voor de medewerking tijdens deze ingrijpende werken.”, aldus Struyf.
 
“De voorbije negen maanden waren niet makkelijk voor de inwoners. Aan de heraanleg van de straat ging namelijk de plaatsing van een gescheiden rioleringsstelsel vooraf. We zijn blij dat de werken twee weken vroeger als voorzien klaar zijn, zeker gezien de krappe timing die werd opgelegd aan de aannemer. Ik bedank graag alle medewerkers voor het geleverde werk.”, zegt Katrien Vaes, schepen van openbare werken (stad Vilvoorde).
 
Bij het ontwerp waakte de stad erover dat het parkeren langs beide zijden van de straat gegarandeerd bleef. En de groenaanplanting koppelden we aan ons laanbomenplan. We kozen ervoor om de Japanse Kerselaar te vervangen door de Sierkers. In totaal werden 32 nieuwe bomen aangeplant. De stad Vilvoorde is alleszins erg tevreden met het resultaat.”, vertelt Katrien Vaes nog.
Werken aan de Ring
De heraanleg van de Meeuwenlaan en het Ringtrambus-project zijn een onderdeel van het programma ‘Werken aan de Ring’. Met dit programma werkt De Werkvennootschap, een projectvennootschap die door de Vlaamse Overheid werd opgericht om grote infrastructuurprojecten te verwezenlijken, aan een betere mobiliteit en leefbaarheid op en rond de Ring rond Brussel. Om dit te realiseren wordt de komende jaren geïnvesteerd in beter openbaar vervoer, vlottere fietsverbindingen en de heraanleg van de Ring.
Contactinfo
Marijn Struyf
Woordvoerder De Werkvennootschap
marijn.struyf@dwv.vlaanderen
M: +32 (0) 483 62 25 90


 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
De Werkvennootschap · Sint-Lazaruslaan 4-10 · Brussel BE-1210 · Belgium