Copy
Bekijk deze mail in je browser

Nieuwsbrief GIN
jaargang 3, uitgave  4
20 oktober 2020

Nieuwsbrief oktober 2020

Vanaf volgende week donderdag valt de Geo-Info op de deurmat van onze abonnees. Dit keer een themanummer over de energietransitie. We zijn trots en blij dat zoveel mensen uit het veld hebben meegedacht en meegeschreven.

Het resultaat is een veelzijdig themanummer: van technieken om zonpotentie op daken te bepalen tot het gebruik van kaarten in burgerparticipatieprocessen.
Met artikelen vanuit het adviserend bedrijfsleven, de overheid, de netbeheerders en programma’s.
Trots zijn we op het interview met Kristel Lammers, directeur NP RES (Nationaal Programma Regionale Energie Strategieën) en de bijdrage van VIVET (Verbetering van de Informatie Voorziening voor de Energie Transitie) over het goed beschikbaar maken van data.
IN DEZE UITGAVE
'Wat de regio's opleveren is een afgewogen en gedragen plan'
In dit themanummer een interview met Kristel Lammers, directeur van het Nationaal Programma RES, over de energietransitie, het belang van geo-informatie daarin en de dertig Regionale Energie Strategieën die samen invulling geven aan de afspraken uit het Klimaatakkoord.
>> Lees hier het hele interview
De energietransitie loopt vast op data-uitwissling
Hoe richten we de informatie-voorziening in tussen al die vormen van energie, eigenlijk tussen al die energie(transport) bedrijven? De bestaande datainrichting baseert zich vooral op de eigen organisatie en veel minder op data-uitwisseling. In het artikel 'Accelerator Platform' een aanzet tot een toekomstvast concept voor informatie-uitwisseling waarmee we de snelheid van de procestechniek kunnen bijbenen. Benieuwd? Je leest het volgende week in de Geo-Info! 
Het allereerste GIN-webinar over Landmeetkunde
Op 1 september 2020 vond het allereerste GIN Webinar plaats over Landmeetkunde, met als ondertitel: Toekomst van de landmeetkundige out of business of gouden toekomst? Ruim 70 mensen waren digitaal aanwezig en volgden de presentatie van de sprekers van het webinar, Stephan de Rooij, afdelingsleider Geodesie Heijmans en Jolle Jelle de Vries, directeur Geomaat.
>> Lees hier het verslag
Keramieken kaart van Delft
Delft is een kaart rijker. Op 26 juni heeft burgemeester Marja van Bijsterveldt het stadhuis in de Keramieken Kaart van Delft geplaatst, als sluitstuk van dit enorme project. Een interview erover met projectleider Nan Deardorff-McClain, vind je ook in dit nummer!
 
GIN WEDSTRIJDEN

Laatste kans om een kandidaat voor te dragen voor de GPA 2020 en jouw mooiste kaart in te sturen!
 

Het is bijna 31 oktober! Graag attenderen wij je erop dat het nog 2 weken mogelijk is kandidaten voor te dragen voor de Geo Prestige Award 2020 en jouw mooiste kaart in te sturen voor de Kartografiewedstrijd 2020.

Geo Prestige Award 2020
Wie o wie heeft zich positief onderscheiden in het belang van ons vakgebied? Wie heeft volgens jou een hart voor geo-informatie en is een ambassadeur voor ons vakgebied? Laat het ons weten!

Stuur voor 31 oktober jouw voordracht naar: info@geo-info.nl 
>> Meer over de Geo Prestige Award 2020

Kartografiewedstrijd 2020
Hoe kijkt u (en straks ook de jury) naar criteria als aantrekkelijkheid, ontwerp, originaliteit en effectief gebruik van geografische informatie bij de kaarten die u heeft gemaakt? Welke kaart springt eruit?

Stuur voor 31 oktober jouw mooiste kaart in via info@geo-info.nl
>> Meer over de Kartografiewedstrijd 2020
WEBINAR

Online workshop Energietransitie en satellietdata
28 oktober, 15.00 uur

 

Namens het Netherlands Space Office (NSO) en GeoBusiness NL (GBN) nodigen wij je van harte uit voor de ‘Workshop energietransitie en satellietdata’ op woensdagmiddag 28 oktober 2020.

Onder leiding van Douwe Blanksma (Ruimteschepper, Smarticipatie en bestuurslid GeoBusiness NL) presenteren Marja Exterkate (programmamanager Vivet) en Jaya Sicco Smit (Strategisch Adviseur Duurzaamheid Vivera) hun uitdagingen en databehoefte voor de energietransitie en databehoefte bij woningcoöperaties.

In het tweede deel van de workshop is er een rondetafelgesprek met zowel de aanwezigen als de deelnemers via Teams. Doel is om met elkaar te bespreken op welke gebieden satellietdata van toegevoegde waarde kunnen zijn bij de energietransitie.

Meer informatie en aanmelden
Voor meer informatie over het programma, de energietransitie en de samenwerking NSO en GeoBusiness NL vind je op de website van Geo Informatie Nederland. Via deze pagina kan je je ook aanmelden. 

AGENDA
Veel bijeenkomsten, congressen en symposia zijn uitgesteld vanwege het coronavirus. Onder voorbehoud van de richtlijnen van het RIVM, hieronder de agenda voor het najaar. 

November
5 I NCG-symposium I TU Delft
5 & 6 I 23rd ICA Workshop on Map Generalisation and Multiple Representation I Delft University of Technology
24 I Digitale Algemene Ledenvergadering 15.30 - 17.00 uur I Geo-Informatie Nederland

Klik hier voor alle evenementen en bijeenkomsten. 
NIEUWS
Het PBL publiceert tussentijdse analyse concept Regionale Energie Strategieën 
In de achterliggende maanden hebben de energieregio’s een concept Regionale Energie Strategie (RES) opgesteld. De regio’s tonen een grote bereidheid om bij te dragen aan het halen van het doel uit het Klimaatakkoord om in 2030 35 terawattuur (TWh) elektriciteit op te wekken uit zon en wind.
Wel komen knelpunten naar voren, onder andere rond de capaciteit van het netwerk. Er liggen nog fundamentele keuzes op tafel over verantwoordelijkheden, financiering en regelgeving. Keuzes die niet alleen bij de regio’s liggen maar ook bij andere partijen - niet in het minst bij het Rijk. Alle RES’en onderstrepen het belang van een ‘eerlijke verdeling van lusten en lasten’. Het organiseren van bestuurlijk draagvlak en het creëren van maatschappelijke betrokkenheid verkeren nog in een beginstadium.
Dit zijn enkele van de waarnemingen van het PBL in een tussentijdse analyse van de concept Regionale Energie Strategieën (RES). >> Lees hier het hele nieuwsbericht
 
Copyright © 2020 GIN, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp