Copy
Bekijk email in je browser | VBG Nieuwsbrief | VerenigingBrabantseGemeenten.nl

Nieuwsbrief Januari 2022
Vereniging Brabantse Gemeenten 

Beste Lezer,


Allereerst wensen wij u een jaar vol bijzondere momenten, veel gezondheid en heel veel fysieke ontmoetingen!

Te beginnen met onze Ontmoetingsbijeenkomst 2022, op 9 februari a.s.! Noteer deze in uw agenda! Wij hopen van harte dat deze door mag gaan.
Verder leest u in deze nieuwsbrief o.a. over onze nieuwe Linkedin Pagina, het vaststellen van het Beleidskader Gezondheid, het Project Intensivering Toezicht veehouderijen, Sterk.Brabant en de nieuwsbrief van BrabantStad. Veel leesplezier!

Dagelijks Bestuur VBG
Bekijk email in je browser | VBG Nieuwsbrief | VerenigingBrabantseGemeenten.nl
Agenda VBG

26 januari 2022    Vergadering DB 14:00 - 15:30 uur fysiek of digitaal
09 februari  2022  Vergadering AB 14:00 - 15:30 uur fysiek in Eindhoven
09 februari 2022   Ontmoetingsbijeenkomst van 15:30 - 19:00 uur in Eindhoven

Vervolg : Agenda 2022

Linkedin VBG


Ontmoetingsdag VBG 9 februari 2022

Graag nodigen wij u uit voor de ontmoetingsbijeenkomst van de VBG op 9 februari 2022 a.s. in Eindhoven. 
 
De nieuwe datum staat met potlood op 9 februari 2022. Laten we samen hopen dat het dan mogelijk is elkaar te ontmoeten! Het programma is vanaf 15:30 uur inloop, start om 16 uur en eindigt met een hapje en een drankje om 18:30 uur.
Noteer de datum in uw agenda!


 

Beleidskader Gezondheid vastgesteld

Provinciale Staten hebben het beleidskader Gezondheid vastgesteld met 39 stemmen voor en 11 tegen. Dit beleidskader zet in op drie gezonde levensjaren erbij voor iedere Brabander in 2030. 

Lees verder

meer informatie? gezondheid@brabant.nl

 


 

Linkedin Vereniging Brabantse Gemeenten

De VBG bestaat 100 jaar dus was het zeker tijd voor een Linkedin pagina! 

Volg ons en mis niets van wat er gebeurt en ontwikkelt in de provincie Noord Brabant!

Linkedin VBG


 

VBG Thema: Sociale tweedeling

In 2019 werd door de Provincie en de VBG het onderwerp Sociale Tweedeling opgepakt waarbij via onderzoek in beeld zou worden gebracht hoe het hiermee staat in Brabant. Door beide partijen werd geconstateerd dat dit een thema is dat in toenemende mate speelt in onze samenleving en dat het daarmee zeker aandacht verdient.

Lees verder

 

Effectiever en efficiënter toezicht door project Intensivering Toezicht veehouderijen.


In 3 jaar tijd zijn alle veehouderijen in 43 Brabantse gemeenten getoetst op alle relevante milieu en natuurwetten. Daarmee is Brabant de eerste provincie die dit heeft gedaan.

Lees verder


 

Stérk.Brabant voor Vereniging van Brabantse Gemeenten


Werk jij bij een Brabantse gemeente en wil je jouw impact vergroten? Of wil je maatschappelijk inkopen bij lokale sociaal ondernemers?

Via Stérk.Brabant vind je antwoorden en kun jij jouw netwerk uitbreiden, zowel binnen de gemeente als daarbuiten.

Lees verder


 

De toekomst van ons bestuurlijk netwerk
 

Die stond centraal tijdens de BrabantStad-dinsdag van 7 december 2021 tijdens de live-uitzending #StudioBrabantStad. Het verslag daarvan vindt u in deze nieuwsbrief, net als een kennismaking met de nieuwe programmaleider Jordy Sweep, de agenda voor het nieuwe jaar en nog veel meer.

Lees verder


 

Regio West Brabant: Krachtige Regio!

16 Gemeenten die samen werken aan een krachtige regio met een sterk economisch vestigingsklimaat. Dát is Regio West-Brabant. In deze laatste #KrachtigeRegio van 2021 een update over de meest recente activiteiten van Regio West-Brabant.


 

Heeft u iets te melden voor de gemeenten in de provincie Brabant? Laat het ons weten! Wij plaatsen het graag in onze maandelijkse nieuwsbrief.

 
Copyright © 2022 Vereniging Brabantse Gemeenten, All rights reserved.

Veranderen hoe je deze emails ontvangt?
Het is mogelijk je voorkeuren te wijzigen of jezelf uit te schrijven voor de nieuwsbrief.
Email Marketing Powered by Mailchimp

Website VBG | Twitter VBG