Copy
Bekijk email in je browser | VBG Nieuwsbrief | VerenigingBrabantseGemeenten.nl

Nieuwsbrief Juli/Augustus 2022
Vereniging Brabantse Gemeenten 

Beste Lezer,


In deze bomvolle nieuwsbrief zo net voor de zomervakantie graag uw aandacht voor: de terugblik op de eerste Brabantse participatiemiddag, een "save the date" voor de inspiratievolle Brabantse Waterdag op 15 september a.s., een uitnodiging voor "informatiegericht en datagedreven werken" bijeenkomst, informatie over de overdracht bodemtaken, een Brabantse reactie op de Startnotitie nationaal Programma Landelijk Gebied en wordt uw hulp ingeroepen van financiële deskundigen binnen uw gemeente.

 Veel leesplezier!
Dagelijks Bestuur VBG
Bekijk email in je browser | VBG Nieuwsbrief | VerenigingBrabantseGemeenten.nl
Agenda VBG

Heeft u agendapunten voor het Dagelijks Bestuur of Algemene Bestuur van de VBG? Mail ze naar contactpersoon@verenigingbrabantsegemeenten.nl

13 juli 2022      Bijeenkomst Informatiegestuurd en datagedreven werken
14 sept 2022    Vergadering DB 14:00 - 15:30 uur fysiek Oisterwijk
05 okt 2022      Vergadering AB 14:00 - 15:30 uur fysiek, locatie volgt nog

Vervolg : Agenda 2022

Volg ons via LinkedIn 

Oproep:
hulp gezocht van financiële deskundigen gemeenten

Samen met de Provincie Brabant doet de VBG onderzoek naar de financiën van de Brabantse gemeenten.
Heeft jouw organisatie financieel deskundigen die kunnen helpen bij het kwalitatief onderzoek en kunnen reflecteren op de uitkomsten van de bureaustudie? Meld hen of jezelf dan aan via Bram Loeffen bloeffen@brabant.nl

lees verder

Informatiegestuurd en datagedreven werken


Op 13 juli van 14:00 – 17:00 uur organiseert de Vereniging Brabantse Gemeenten (VBG) samen met de provincie Noord-Brabant en de gemeente Oosterhout een bijeenkomst over informatiegestuurd en datagedreven werken. Locatie: raadszaal gemeente Oosterhout.
Lees meer

Brabantse reactie op de Startnotitie Nationaal Programma Landelijk Gebied


Aan de BrabantBrede Tafel Stikstof praten we vier keer jaar met bestuurders van gemeenten, waterschappen, agrarische partijen, terrein beherende organisaties en ondernemersorganisaties over de aanpak van stikstof in Brabant.

Lees verder


Vlaggen van Brabant


De vlag van Bergen op Zoom werd op 24 februari 1978 per raadsbesluit door de Noord-Brabantse gemeente Bergen op Zoom aangenomen als de gemeentelijke vlag. In het raadsbesluit wordt de vlag als volgt beschreven: De vlag is opgemaakt uit drie banen: rood, wit en rood. Aan de broekzijde is in de middelste baan het gemeentewapen compleet met de kroon en schildhouders geplaatst. De middelste baan is net zo hoog als de twee rode banen samen.

EEN INTERACTIEVE EN INSPIRERENDE EERSTE BRABANTSE PARTICIPATIEMIDDAG!


Op 30 juni j.l. was de eerste Brabantse participatiemiddag, in samenwerking met de provincie Noord-Brabant en de VBG. De middag werd op een interactieve, enthousiasmerende en speelse manier aangevlogen! Want verandering van spijs doet immers eten.

lees verder

Onderzoeksagenda gemeentefonds


Op 15 juni j.l, heeft de VNG een gesprek gevoerd met de wethouders Financiën van de Brabantse gemeenten. Hierbij is een presentatie gegeven betreffende de Herijking Gemeentefonds. U kunt de presentatie hier teruglezen.

Overdracht bodemtaken
 

Met de komst van de Omgevingswet worden alle gemeenten bevoegd gezag voor bodemkwaliteitstaken. De provincie draagt haar bevoegdheid ten aanzien van bodemverontreinigingen in de vaste bodem over naar alle gemeenten. Zijn alle gemeenten al voorbereid op de uitvoering van hun nieuwe bodemtaken? En zijn alle processen hier al op ingericht en alle zaken al goed ingeregeld voor de inwerkingtreding?
 

Inspiratievolle Brabantse Waterdag op 15 september 2022

Het is geen verrassing dat ons huidige watersysteem moet veranderen. Meer grondwater aanvullen, minder onttrekken en water sturend laten zijn bij het maken van keuzes. Dit heeft grote impact op de totale inrichting van het landschap met gevolgen voor ruimtelijke ontwikkeling, natuur, landbouw, economie en infrastructuur. Graag gaan we op zoek naar oplossingen!  


Lees verder
Nieuwsbrieven

Regio Noord Oost Brabant:
RNOB juni 2022 

Regio West Brabant:
RWB actuele nieuws

Regio Hart van Brabant:
Regio Hart van Brabant actuele nieuws

Regio Zuid Oost Brabant:
Metropool Regio Eindhoven

 

De nieuwsbrief september wordt op 5 september verstuurd.

Heeft u iets te melden voor de 56 gemeenten in de provincie Brabant? Laat het ons weten!  Stuur uw bijdrage met foto naar contactpersoon@verenigingbrabantsegemeenten.nl

 
Copyright © 2022 Vereniging Brabantse Gemeenten, All rights reserved.

Veranderen hoe je deze emails ontvangt?
Het is mogelijk je voorkeuren te wijzigen of jezelf uit te schrijven voor de nieuwsbrief.
Email Marketing Powered by Mailchimp

Website VBG | Twitter VBG