Copy
Bekijk email in je browser | VBG Nieuwsbrief | VerenigingBrabantseGemeenten.nl

Beste Lezer,


De agenda's en mailboxen stromen weer vol met afspraken, veelal fysiek! Dat geeft veel positieve energie! We hebben goed nieuws voor u: een ontmoetingsdag van de VBG op 24 november a.s. en de viering van ons 100 jaar jubileum op 18 mei 2022 zijn in voorbereiding. Wij hopen u daar allen te mogen begroeten! Verder is de samenwerkingsagenda met de Provincie gestart met een bruisende kick-off in Oisterwijk en zijn er bijdrages van Yusuf Celik, raadslid Tilburg, en van BrabantKennis over net nut van Onzeker Zaken!

Dagelijks Bestuur VBG
Agenda VBG

06 oktober 2021        Vergadering AB Digitaal van 14:00 - 15:30 uur
24 november 2021    Vergadering DB Fysiek 13:30 - 15:30 uur
24 november 2021    Ontmoetingsdag Fysiek 16:00 - 20:00 uur


Save the date: Ontmoetingsdag VBG 24 november 2021

Om na een lange tijd van digitaal vergaderen elkaar weer eens live te zien, organiseren wij een Ontmoetingsdag op woensdag 24 november a.s. Noteer hem in uw agenda! Het zal een inhoudelijke bijeenkomst zijn met tafelgesprekken op diverse thema's, kennismaking met nieuw Gedeputeerde Stijn Smeulders en afsluitend een buffetje met drankje. U ontvangt binnenkort een uitnodiging en programma per email! Save the date: 24 november 2021

VBG : 100 jaar! 

Dit jaar bestaat de VBG 100 jaar! Dat moet gevierd worden......op 18 mei 2022!

Helaas hebben we, door de aanhoudende corona maatregelen, toch moeten besluiten het feest gepland op 13 oktober te verplaatsen naar het voorjaar 2022. We hopen dan samen met u allemaal, in goede gezondheid, het glas te kunnen heffen! De nieuwe datum hiervoor is woensdag 18 mei 2022. Noteer hem in uw agenda!
 


Kick off samenwerkingsagenda tussen VBG en Provincie


Afgelopen woensdag 29 september hebben we de kick off gehad van de samenwerkingsagenda tussen de VBG en de Provincie op diverse thema's zoals o.a. datavolwassenheid, Omgevingswet en Sociale tweedeling, In een regenachtig Oisterwijk was er een energieke groep mensen samengekomen in het prachtige oude Raadhuis op de Lind. Zij hebben in koppels aan elkaar hun thema gepresenteerd "hoe ver ze nu staan". U hoort en leest er binnenkort meer over via onze nieuwsbrief!


 

Yusuf Celik


Commissie Raadsleden en Griffiers
 

Donderdag 16 september is de Commissie voor raadsleden en Griffiers bijeen geweest voor hun periodieke overleg. Om meer bestuurders te informeren heeft raadslid Yusuf Celik een verlag van deze vergadering gemaakt.

Lees verder


 

 

Onzeker Zaken

 

Save the date 25 november 2021


De toekomst is onzeker, dat weten we zeker. Dit gegeven hebben BrabantKennis, Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Fontys Academy for Creative Industry omarmd. De verkenning Onzekere Zaken biedt je handvatten om te navigeren door het onbekende, waarbij onzekerheid niet uit de weg wordt gegaan.

Lees verder


 

Copyright © 2021 Vereniging Brabantse Gemeenten, All rights reserved.

Veranderen hoe je deze emails ontvangt?
Het is mogelijk je voorkeuren te wijzigen of jezelf uit te schrijven voor de nieuwsbrief.
Email Marketing Powered by Mailchimp

Website VBG | Twitter VBG