Copy
Bekijk email in je browser | VBG Nieuwsbrief | VerenigingBrabantseGemeenten.nl

Nieuwsbrief Mei 2022
Vereniging Brabantse Gemeenten 

Beste Lezer,


Deze maand vieren wij ons 100 jarige jubileum in de Efteling. Vanuit bijna alle gemeenten in Brabant hebben we veel aanmelding ontvangen. Het gaat een mooi feest worden!
Deze editie staat vol met nieuws over de vacante posities in bestuur en commissies VNG, voor de BBB Zomerconferentie kunt u zich aanmelden, Stikstof vraagt uw aandacht en save the date 30 juni 2022: participatiemiddag!

 Veel leesplezier!
Dagelijks Bestuur VBG
Bekijk email in je browser | VBG Nieuwsbrief | VerenigingBrabantseGemeenten.nl
Agenda VBG

Heeft u agendapunten voor het Dagelijks Bestuur of Algemene Bestuur van de VBG? Mail ze naar contactpersoon@verenigingbrabantsegemeenten.nl

11 mei 2022    Vergadering DB 14:00 - 15:30 uur fysiek Oisterwijk
18 mei 2022    Jubileum 100 jaar VBG in de Efteling (15:00 - 20:00 uur)
01 juni 2022    Vergadering AB 14:00 - 15:30 uur digitaal

Vervolg : Agenda 2022

Linkedin VBG


Jubileum in de Efteling!

Het 100 jarig jubileum van de VBG op 18 mei 2022 in de Efteling! 
 
De uitnodiging is door velen van u aangenomen en de gastenlijst is gevuld! U ontvangt 1 week vooraf de entreekaart en overige informatie. 
Het programma is interessant, verrassend en vooral gezellig! Met medewerking van o.a. de commissaris van de Koning Ina Adema, Leonard Geluk en Wim Daniels en een parkwandeling met verrassende verhalen georganiseerd door HetPon wordt dit een dag om nooit te vergeten! 


 


Schuift u aan bij de Brabantbrede Tafel Stikstof?  

Samen met partners, ondernemers en inwoners wil de provincie Noord-Brabant er de komende jaren voor zorgen dat stikstofgevoelige, beschermde natuur weer sterk en robuust wordt, de uitstoot van stikstof fors omlaag gaat en dat er weer voldoende ruimte is voor economische en maatschappelijke ontwikkelingen in Brabant. 


Lees meer


Vlaggen van Brabant


De vlag van Baarle Nassau werd op 20 augustus 1965 per raadsbesluit door de gemeente zelf aangesteld. Klaes Sierksma heeft de vlag ontworpen. De vlag wordt beschreven als rood met drie witte tot op 2/7 van de totale vlaglengte aan de broekzijde verkorte, even hogen banen, elk 1/7 van de totale vlaghoogte en aan de broek een blauwe broekingbalk ter hoogte van 2/5 van de vlaglengte, gebroken door de witte banen, met in de broektop een geel blok. De vlag bestaat uit twee delen: aan de broekingzijde blauw met in de top een geel blok. De vluchtzijde begint op ongeveer 2/5 van de vlag en is rood met witte banen. De witte bannen breken in het blauwe vlak. De witte banen zijn stoppen op 2/7 van de vlaglengte. De kleuren zijn de oude wapenkleuren rood en wit in combinatie met de rijkskleuren waarin het wapen is verleend. Het gele blok staat voor de drie balen in het gemeente-wapen
 

Openstelling vacatures in Bestuur en Commissies VNG


De VNG zoekt kandidaten voor in totaal 226 vacatures in het bestuur, 9 adviescommissies en 2 colleges. Zij nodigen alle raadsleden, griffiers, secretarissen, wethouders en burgemeesters van harte uit om zich uiterlijk 2 juni a.s. kandidaat te stellen voor een of meerdere vacatures in bestuur, commissies en colleges. De VBG is benieuwd wie zich aanmeldt! 

Lees meer

 

BBB Zomerconferentie

Op donderdag 30 juni wordt de zomerconferentie gehouden van Bindend Besturen in Brabant. Het programma is bekend en u kunt zich hiervoor aanmelden!

Lees verder 
Nieuwsbrieven

Regio Noord Oost Brabant:
RNOB April 2022

Regio West Brabant:
RWB actueel nieuws

Regio Hart van Brabant:
Regio hart van Brabant actueel nieuws

Regio Zuid Oost Brabant:
Metropool Regio Eindhoven actueel nieuws

 
PARTICIPATIEMIDDAG 30 JUNI 2022
ONTMOET EN DOE MEE!

Participatie staat bij alle gemeenten en de provincie op de agenda als onderdeel van het dagelijks werk. We lopen daarbij tegen dezelfde vraagstukken aan. Ontwikkelingen in o.a. wetgeving (Omgevingswet, Wet versterking participatie decentrale overheden) vereist dat gemeenten en provincies er nog een schepje bovenop doen. Om Brabantse uitwisseling van kennis, expertise en ervaringen op het gebied van participatie mogelijk te maken organiseren de VBG en de provincie Noord Brabant samen de eerste Brabantse Participatiemiddag. Save the date!

Lees Meer

Heeft u iets te melden voor de 56 gemeenten in de provincie Brabant? Laat het ons weten! Wij plaatsen het graag in onze maandelijkse nieuwsbrief. Stuur uw bijdrage met foto naar contactpersoon@verenigingbrabantsegemeenten.nl

 
Copyright © 2022 Vereniging Brabantse Gemeenten, All rights reserved.

Veranderen hoe je deze emails ontvangt?
Het is mogelijk je voorkeuren te wijzigen of jezelf uit te schrijven voor de nieuwsbrief.
Email Marketing Powered by Mailchimp

Website VBG | Twitter VBG