Copy
Bekijk email in je browser | VBG Nieuwsbrief | VerenigingBrabantseGemeenten.nl

Nieuwsbrief April 2022
Vereniging Brabantse Gemeenten 

Beste Lezer,


De uitnodiging voor onze jubileumviering 100 jaar VBG in de Efteling is aan u verzonden! U kunt zich aanmelden, indien u dit nog niet heeft gedaan, via deze link Aanmelding Jubileum 18 mei 2022 » Vereniging Brabantse Gemeenten. Wij hopen u allemaal te mogen begroeten!
In het item de "Vlaggen van Brabant" de gemeente Asten. Noteert u de Zomerconferentie van Bindend Besturen in Brabant in uw agenda? Vanuit BrabantKennis wordt de longread verkent in samenwerking met HetPon & Telos. 
 Veel leesplezier!

Dagelijks Bestuur VBG
Bekijk email in je browser | VBG Nieuwsbrief | VerenigingBrabantseGemeenten.nl
Agenda VBG

Heeft u agendapunten voor het Dagelijks Bestuur of Algemene Bestuur van de VBG? Mail ze naar contactpersoon@verenigingbrabantsegemeenten.nl

11 mei 2022    Vergadering DB 14:00 - 15:30 uur fysiek Oisterwijk
18 mei 2022    Jubileum 100 jaar VBG in de Efteling (15:00 - 20:00 uur)
01 juni 2022    Vergadering AB 14:00 - 15:30 uur digitaal

Vervolg : Agenda 2022

Linkedin VBG


Jubileum in de Efteling!

Graag nodigen wij u uit voor het 100 jarig jubileum van de VBG op 18 mei 2022 in de Efteling! 
 
De uitnodiging is inmiddels aan alle bestuurders van Brabant verstuurd. U kunt zich aanmelden via deze link: Aanmelding Jubileum 18 mei 2022 » Vereniging Brabantse Gemeenten
Het programma is interessant, verrassend en vooral gezellig! Met medewerking van o.a. de commissaris van de Koning Ina Adema, Wim Daniels en een parkwandeling met verrassende verhalen georganiseerd door HetPon wordt dit een dag om nooit te vergeten. Kom elkaar (weer) ontmoeten bij dit mooie jubileum in de Efteling!

Wij hopen u allemaal te zien! 

Lees meer 


Vlaggen van Brabant


De vlag van Asten werd op 27 januari 1987 per raadsbesluit door de gemeente zelf. Drie banen van gelijke hoogte: wit, rood en geel, met over het geheel een zwart ankerkruis. De hoogte van het ankerkruis is gelijk aan 4/5 van de hoogte van de vlag. Het is geplaatst op 1/3 van de vlaglengte. Een ankerkruis is altijd afgeleid van het kruis van sint Joris (rechtopstaand en met vier armen van gelijke lengte), tenzij expliciet anders aangegeven. 
 

Bindend Besturen in Brabant


Erik Ronnes is te gast op de Zomerconferentie!

Hij deelt als voorproefje alvast zijn advies over juridisering, en de kansen die hij ziet in de Omgevingswet. Op 30 juni gaan ze verder met elkaar in gesprek.

Zet de Zomerconferentie alvast in uw agenda.

Lees meer

 

BrabantKennis

Met de gemeenteraads-verkiezingen 2022 net achter de rug, is de noodzaak groot om het te hebben over regionale samenwerking. Hoe kunnen nieuwe raadsleden zich zo goed mogelijk tot de regio verhouden? In de longread verkennen BrabantKennis en Het PON & Telos deze vraag en beschrijven we hoe deze regionaliseringstrend in Brabant zich manifesteert.

Lees verder 
Nieuwsbrieven

Regio Noord West Brabant:
RNOB maart 2022

 

Heeft u iets te melden voor de gemeenten in de provincie Brabant? Laat het ons weten! Wij plaatsen het graag in onze maandelijkse nieuwsbrief.

 
Copyright © 2022 Vereniging Brabantse Gemeenten, All rights reserved.

Veranderen hoe je deze emails ontvangt?
Het is mogelijk je voorkeuren te wijzigen of jezelf uit te schrijven voor de nieuwsbrief.
Email Marketing Powered by Mailchimp

Website VBG | Twitter VBG