Copy
Bekijk email in je browser | VBG Nieuwsbrief | VerenigingBrabantseGemeenten.nl

Beste Lezer,


De zomer en daarmee de vakantie is voor velen een moment van rust, ontspanning en genieten. De laatste zaken afronden en even loskomen van het werk.
De nieuwsbrief juli-augustus heeft onder andere de volgende inhoud voor u: De ALV van VBG is inmiddels afgerond; we maken ons op om ons 100 jarig bestaan te vieren in het najaar, via een poll peilen we uw interesse in de herijking gemeentefonds en er zijn successen te vieren in Brabant! Veel leesplezier
Wij wensen u een mooie en ontspannen zomer toe!

Dagelijks Bestuur VBG
Agenda VBG

15 september 2021   Vergadering DB (14:00 - 15:30 uur)
06 oktober 2021        Vergadering AB (14:00 - 15:30 uur)
13 oktober 2021        VBG 100 jaar (14:30 - 20:00 uur)
 

ALV schriftelijk afgehandeld

 
De VBG heeft net als vorig jaar vanwege de corona pandemie, de ALV schriftelijk afgehandeld. Hiertoe hebben alle gemeenten de agenda en stukken ontvangen. Voor 30 juni hebben zij gereageerd en zijn akkoord met de stukken. Het dagelijks bestuur heeft antwoord gegeven op de vraag van de Gemeente Drimmelen, betreffende de begroting. Hartelijk dank voor de genomen moeite!

 

VBG : 100 jaar! 

Dit jaar bestaat de VBG 100 jaar! Dat moet gevierd worden. Noteert u vast de datum in uw agenda!
Woensdag 13 oktober 2021 (14:30 - 20:00 uur)

De officiële uitnodiging volgt nog.


 

 


 

Herijking Gemeentefonds: inventarisatie behoefte informatiesessies

Vanuit de VNG hebben de beheerders van het gemeentefonds het aangepaste voorstel voor de herijking van het gemeentefonds naar de Tweede Kamer gestuurd. De ROB en de VNG worden daarmee gelijktijdig om advies gevraagd. De VNG een berichtje online gezet, waarin wordt uitgelegd dat de VNG in september start met de bestuurlijke consultatie en dat er voor die tijd nog enkele informatiesessies worden georganiseerd. (Zie: https://vng.nl/nieuws/aangepast-voorstel-herijking-gemeentefonds-gepubliceerd)

POLL: Is er binnen jullie provinciale afdeling behoefte aan een informatiesessie die zich expliciet richt op bestuurders en ambtenaren uit jullie provincie?  Ja / Nee


 

 


 

BrabantAdvies vacature voor de provinciale raad voor twee raadsleden
 
BrabantAdvies inspireert, signaleert en geeft raad. Dit doen wij met de inzet van vier adviesraden:
de Sociaal-Economische Raad (SER) Brabant, de Provinciale Raad voor de Leefomgeving, de Provinciale Raad Gezondheid en de raad Young Professionals Brabant.
BrabantAdvies zoekt voor de Provinciale Raad voor de Leefomgeving per direct twee nieuwe
raadsleden.

Lees verder


Brabant Kennis: Brabant zijn wij


Op 12 juli 2021 werd het essay 'Brabant zijn wij' aangeboden door commissaris van de Koning Ina Adema in 's-Hertogenbosch aan de voorzitters van de veiligheidsregio's tijdens de vergadering van het interregionaal beleidsteam (irbt).


Lees meer
 


 


Samen bouwen aan de kwaliteit van Brabant


Onder de titel ‘Samen bouwen aan de kwaliteit van Brabant’ hebben VVD, CDA, D66, GroenLinks en PvdA afspraken gemaakt om samen een nieuwe coalitie te vormen voor de provincie Noord-Brabant. Hiermee is het werk van de formateurs Karla Peijs en Lambert Verheijen afgerond. Het bestuur van VBG wenst hen veel succes!

Lees Meer

 


 


Benoeming 2 Brabantse tijdelijke adviseurs in VNG commissie

Vanuit de VNG zijn er binnen bestuur en commissies tijdelijke adviseurs benoemd om deze zo compleet mogelijk te houden tot na de zomer van 2022. We zijn verheugd te melden dat Lieke Hendrix, secretaris Breda (commissie RWM) en Yusuf Celik, raadslid Tilburg (commissie R&G) benoemd zijn.

Lees meer


 


 

Copyright © 2021 Vereniging Brabantse Gemeenten, All rights reserved.

Veranderen hoe je deze emails ontvangt?
Het is mogelijk je voorkeuren te wijzigen of jezelf uit te schrijven voor de nieuwsbrief.
Email Marketing Powered by Mailchimp

Website VBG | Twitter VBG