Copy
Bekijk email in je browser | VBG Nieuwsbrief | VerenigingBrabantseGemeenten.nl

Nieuwsbrief Oktober 2022
Vereniging Brabantse Gemeenten 

Beste Lezer,


Staat de VBG najaarsbijeenkomst op 16 november al genoteerd in uw agenda? Trots stellen wij u dan o.a. graag de 35 (!) Brabantse bestuurders voor die gekozen zijn in 12 verschillende VNG commissies en hebben we een interessant inhoudelijk programma. Verder wordt u in deze nieuwsbrief geïnformeerd over o.a. het Energiefestival 2022 in 's-Hertogenbosch, bent u uitgenodigd om deel te nemen aan de het Beleidskader Toekomstbestendig Bestuur in Breda en Eindhoven en is er een derde themabijeenkomst Platform Gemeenten en Mensenrechten.

 Veel leesplezier!
Dagelijks Bestuur VBG
Bekijk email in je browser | VBG Nieuwsbrief | VerenigingBrabantseGemeenten.nl
Agenda VBG

Heeft u agendapunten voor het Dagelijks Bestuur of Algemene Bestuur van de VBG? Mail ze naar contactpersoon@verenigingbrabantsegemeenten.nl

05 okt 2022      Vergadering AB 14:00 - 15:30 uur fysiek, Raadhuis Oisterwijk
05 okt 2022       Regiosessie Strijd om de Ruimte in Sint Oedenrode 19:30 uur
16 nov 2022      Najaarsbijeenkomst VBG, NatLab Eindhoven 17:00 - 21:00 uur

Vervolg : Agenda 2022

Volg ons via LinkedIn 

Uitnodiging Najaarsbijeenkomst VBG

Van harte nodigen wij u uit op onze Najaarsbijeenkomst op woensdag 16 november van 17:00 - 21:00 uur. U kunt kennismaken met de nieuwgekozen 35 Brabantse bestuurders in de 12 VNG commissies en worden bijgepraat op het gebied van Regionale Samenwerking en Brede Welvaart in de Regio. Daarnaast is Leonard Geluk, directeur VNG, onze gast om het met u te hebben over de verenigingsvisie 2030. 

Meer informatie en aanmelden
 

Bemensing VNG commissies is bekend!

In de 12 VNG commissies zijn maar liefst 35 bestuurders uit de provincie Noord Brabant gekozen. Gefeliciteerd met uw benoeming!
Op onze najaarsbijeenkomst 16 november a.s. hopen wij u allen te mogen begroten, zodat de Brabantse bestuurders kennis met u kunnen maken.

Lees verder

Openstelling nieuwe vacatures VNG commissies 

Vanuit de VNG is er nog een ronde vacatures opengesteld. Het gaat om de vacatures van (vice)voorzitter, drie leden CvA en twee leden commissie E&I. De deadline voor de aanmelding kandidaten is op 19 oktober en de bekendmaking van voorgedragen kandidaten is op 28 oktober.

Lees verder

Ruimte voor Ruimte

Het tijdschrift Ruimte voor Ruimte kan als instrument ingezet worden bij de uiteenlopende knelpunten en maatschappelijke opgaven voor alle gemeenten in de provincie Brabant.

lees verder

 

Vlaggen van Brabant


De vlag van Best is op 24 april 1962 vastgesteld als gemeentevlag van de Gemeente Best.
De vlag bestaat uit twee gelijke banen in geel en zwart, met over het geheel in het midden een rode ruit met daarin een wit kruis waarboven drie gele appels zijn geplaatst, in formatie een en twee. De vlag is afgeleid van het gemeentewapen dat de gemeente al gedurende lange tijd voerde, maar dat pas in 1980 werd verleend. Het kruis en de appels verwijzen naar de heilige Odulphus, schutspatroon van Best. De appels zijn zijn attributen.

Uitnodiging beleidskader Toekomstbestendig bestuur

In 2022 en 2023 werkt de provincie aan een nieuw beleidskader Toekomstbestendig Bestuur. De provincie is medeverantwoordelijk voor de kwaliteit van het openbaar bestuur in Brabant. Optimale samenwerking tussen de verschillende overheden is daarbij een absolute voorwaarde. Om tot een gedragen beleidskader te komen, wil de Provincie graag met de belangrijkste partners in gesprek.


Lees meer
Energiefestival 2022

Op 20 oktober van 09:00 - 17:30 uur in Congrescentrum 's-Hertogenbosch wordt het energiefestival 2022 georganiseerd. De energietransitie vraagt om grote systeem- en gedragsveranderingen, ook in Brabant. In een goedgevuld programma gaat de provincie Noord Brabant concreet in op deze uitdagingen én zoeken ze samen met u naar kansen. Met minister Rob Jetten als een van de gasten wordt ingezet op een inspirerende dag. Sta jij aan? Kom dan naar het Energiefestival op 20 oktober! U treft hierbij het programma aan.

 

Uitnodiging Platform Gemeenten en mensenhandel

De derde themabijeenkomst van het Platform Gemeenten en Mensenrechten op donderdag 13 oktober 2022 gaat over gemeenten en de strijd tegen mensenhandel. Tijdens deze bijeenkomst willen men in gesprek met lokale bestuurders, politici en ambtenaren om hen de mogelijkheid te geven om vanuit verschillende perspectieven van elkaar te leren en ervaringen uit te wisselen.


lees verder

Nieuwsbrief Brabants landschap
Regio Noord Oost Brabant:
RNOB.nl

Regio West Brabant:
West-brabant.eu

Regio Hart van Brabant:
Regio-hartvanbrabant.nl

Regio Zuid Oost Brabant:
Metropool Regio Eindhoven

 

De volgende nieuwsbrief  wordt op 4 november 2022 verstuurd.

Heeft u iets te melden voor de 56 gemeenten in de provincie Brabant? Laat het ons weten!  Stuur uw bijdrage met foto naar contactpersoon@verenigingbrabantsegemeenten.nl

 
Copyright © 2023 Vereniging Brabantse Gemeenten, All rights reserved.

Veranderen hoe je deze emails ontvangt?
Het is mogelijk je voorkeuren te wijzigen of jezelf uit te schrijven voor de nieuwsbrief.
Email Marketing Powered by Mailchimp

Website VBG | Twitter VBG