Copy
Bekijk email in je browser | VBG Nieuwsbrief | VerenigingBrabantseGemeenten.nl

Nieuwsbrief December 2022
Vereniging Brabantse Gemeenten 

Beste Lezer,


Met Sinterklaas en de Kerstdagen voor de boeg maken we alweer de laatste nieuwsbrief van 2022. Wij blikken terug op een zeer geslaagde najaarsbijeenkomst op 16 november j.l.. Wat ontzettend fijn dat u er was! In deze nieuwsbrief kunt u de impressie van de dag terugzien. Verder aandacht voor een terugblik op de sessies Strijd om de Ruimte, Brabant Kennis nodigt u uit voor het festival Nieuwe Maan in Eindhoven en de uitvoeringsagenda Brede Welvaart. Vanuit de VNG worden de raadsleden specifiek betrokken bij o.a. de verenigingsstrategie 2030, U wordt geïnformeerd over het Platform Gemeenten en Mensenrechten  en vraagt de VBG uw input via een enquête. Veel leesplezier!

Wij wensen u warme en gezellige feestdagen en een gezonde start in 2023!

Dagelijks Bestuur VBG
Bekijk email in je browser | VBG Nieuwsbrief | VerenigingBrabantseGemeenten.nl
Agenda VBG

Heeft u agendapunten voor het Dagelijks Bestuur of Algemene Bestuur van de VBG? Mail ze naar contactpersoon@verenigingbrabantsegemeenten.nl

07 dec 2022      AB vergadering van 14:00 - 15:30 uur in Oisterwijk

Vervolg : Agenda 2023

Volg ons via LinkedIn 

terugblik Najaarsbijeenkomst VBG

Gezellig en nuttig netwerken in een Brabantse sfeer! Zo kunnen we de Najaarsbijeenkomst mooi samenvatten. U maakte kennis met de nieuwgekozen 35 Brabantse bestuurders in de 12 VNG commissies. Er was veel animo voor de sessie Regionale Samenwerking en de sessie Brede Welvaart in de Regio
Leonard Geluk, directeur VNG, presenteerde op interactieve wijze de Verenigingsstrategie 2030. Een zeer geslaagde bijeenkomst die afgesloten werd met een drukke naborrel. Dank voor uw inbreng en uw komst!

foto impressie

Vult u ook de enquête in over de toekomstige koers van de Vereniging van Brabantse Gemeenten?

 
De Vereniging van Brabantse Gemeenten werkt aan een nieuw beleidsplan voor de jaren 2023-2025. Daarvoor is uw input meer dan welkom!
Bestuursleden van de VBG hebben diverse gesprekken gevoerd over de toekomstige koers van uw vereniging. Dit is gedaan in de 4 Brabantse regio’s. We konden helaas niet met iedereen in gesprek, dus daarom vragen we u, onze leden, om deze korte enquête in te vullen.
 

Hoe komen we tot een nieuw beleidsplan? Wat staat daar in?

Zegt u het maar! Waar zijn we wel van en waar zijn we niet van? Wat vindt onze achterban belangrijk? En wat niet? Hoe willen wij onszelf profileren? Hoe geven wij invulling aan onze rol als provinciale afdeling van de VNG? En ga zo nog maar even door…
 
De vragen die wij u daarover willen stellen vindt u hier: Ga naar enquête
 
Alvast bedankt voor het invullen. We gaan met uw input aan de slag. Het nieuwe beleidsplan komt op de agenda van onze Algemene Ledenvergadering van 24 mei 2023. We zien u graag daarbij aanwezig.

VNG Raadsledenbijeenkomst

Op woensdag 07 december nodigt de VNG alle raadsleden uit in Den Haag van 13:30 - 16:30 uur om mee te praten over de financiële positie van gemeenten. 

Lees verder

Het Platform Gemeenten en Mensenrechten
 
In het najaar van 2021 is het Platform Gemeenten en Mensenrechten gelanceerd. Het platform heeft als doel het stimuleren en faciliteren van gemeentelijk mensenrechtenbeleid. Het platform is een samenwerking tussen het College voor de Rechten van de Mens, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. U kunt kosteloos lid worden van het Platform Gemeenten en Mensenrechten door een e-mail te sturen naar platformgemeentenenmensenrechten@minbzk.nl.


 

 

Vlaggen van Brabant

De vlag van de Gemeente Zundert heeft in de broeking een groene driehoek met daarop een witte Franse lelie. In de vlucht twee horizontale banen, boven wit en onder rood. De Franse lelie en de keper zijn beide afkomstig uit het nieuwe wapen van Zundert.

Strijd om de ruimte
 

Eind september en begin oktober hebben de sessies "Strijd om de Ruimte" plaatsgevonden in gemeente Drimmelen en Sint Oedenrode. Samen met gedeputeerde Hagar Roijackers en wethouder Heusden Thom Blankers als organisatoren werden het boeiende sessies.

lees verder

Uitvoeringsagenda Brede Welvaart
 

De Provincie Noord Brabant presenteert u de uitvoeringsagenda 2022-2023 Brede Welvaart! Genoeg sociale contacten. Een veilig gevoel. Genoeg groen in de buurt. Goede luchtkwaliteit. Toegang tot gezond voedsel. Het welzijn van Brabanders gaat om meer dan alleen materiële
zaken of economische groei. Brede welvaart richt zich op al deze factoren. Het is tijd om de brede welvaart in Brabant structureel te verbeteren.

Lees verder

BRABANTKENNIS JAARSTART NIEUWE MAAN FESTIVAL

BrabantKennis organiseert samen met Parktheater Eindhoven Nieuwe Maan: festival voor transformatie. Brabantse (aankomend) Statenleden en gemeenteraadsleden zijn uitgenodigd voor de exclusieve Jaarstart Nieuwe Maan op 16 januari 2023, waar we kennis, verbeeldingskracht en nieuwe perspectieven bieden.
Aanmelden kan via de website:
https://www.brabantkennis.nl/evenement/jaarstart-nieuwe-maan


Lees verder
 

Magazine Landbouw en Voedsel 2030

Het verduurzamen van de voedselketen kunnen we als ketenpartners niet alleen. Het is juist van belang de Brabanders hierin te betrekken en de verbinding te zoeken. In dit magazine vele mooie duurzame en verbindende voorbeelden in onze Brabantse landbouw- en voedselketen.

Lees verder
Het Bestuur van de VBG wenst u en uw dierbaren een gezellige kerst en een mooi nieuw jaar met vele bijzondere ontmoetingen!

 
Zet Nieuws
Nieuwsbrief november

Regio Noord Oost Brabant:
RNOB

Regio West Brabant:
West-Brabant

Regio Hart van Brabant:
Regio Hart van Brabant

Regio Zuid Oost Brabant:
Regio Metropool Eindhoven

 

De volgende nieuwsbrief  wordt op 2 december 2022 verstuurd.

Heeft u iets te melden voor de 56 gemeenten in de provincie Brabant? Laat het ons weten!  Stuur uw bijdrage met foto naar contactpersoon@verenigingbrabantsegemeenten.nl

 
Copyright © 2022 Vereniging Brabantse Gemeenten, All rights reserved.

Veranderen hoe je deze emails ontvangt?
Het is mogelijk je voorkeuren te wijzigen of jezelf uit te schrijven voor de nieuwsbrief.
Email Marketing Powered by Mailchimp

Website VBG | Twitter VBG