Copy
View this email in your browser
Alta Næringsforening inviterer i samarbeid med HRP til miniseminar.

Tid: Tirsdag 31 januar, kl. 12.30 - 15.00
Sted: Thon Hotel Alta


Dette er et gratisarrangement, men vi setter pris på din påmelding.
Koronakrisen, oljeprisen, energi bruk og ikke minst tilgang til energi har forsterket omstillingsbehovet i norsk industri og næringsliv. I tillegg kommer kravene i den nye sikkerhetsloven som påvirker stadig flere virksomheter og øker behovet for kompetanse på tvers av sektorer og fagfelt.
 
“Jeg som prosjektleder” dreier seg om disiplin til å initiere, planlegge, gjennomføre, kontrollere og avslutte et arbeid utført av et team av prosjektdeltakere for å oppnå bestemte mål og suksesskriterier.
 
Raphaël Poirée, Markedsleder i HRP er kjent som den argeste konkurrenten til skiskytter konge Ole Einar Bjørndalen. Han skal fortell om sin DRØM! Drømmen om å bli best i verden, å bli sett og hørt! Og ikke minst hvordan han bruker sine teknikker fra idretten inn i det daglige arbeidslivet.
 
Carl-Axel Hagen, Sikkerhetsdirektør i HRP, kommer fra Forsvaret, ledet Gardens respons etter terroren 22. juli, for deretter i en årrekke å ha rollen som konserndirektør sikkerhet og beredskap i Norges Bank og oljefondet. Carl- Axel tar oss igjennom rollen som prosjektleder og ser hen til nye utviklingstrekk der økte krav til sikkerhet vies spesiell oppmerksomhet.
 
Marius Veen Tjessem, Fagansvarlig DDV forteller om datafangst, digitalisering og visualisering som den digitale omstillingen innen bygg og anlegg i praksis.
 
Alle foredragsholdere vil veilede deg gjennom arrangement med å øke dine konkurranseevner, forståelse, kompetanse, som kan gi bedre arbeidsforhold til bedrift, etater.
 
"Jeg som prosjektleder"
 • Hva som kreves av en god prosjektleder                      
 • Kompetanse
 • Problemstillinger
 • Suksesskriterier og suksessfaktorer
 • Definisjon av prosjekt
 • Prosjektets livsløp
 • Usikkerhet og risiko
 • Sikkerhetstrusler
 • Tiltak
 • Trender og fakta
 • Hva gjør myndighetene
 • Sikringsrisikoanalyse
PÅMELDING
Twitter
Facebook
Website
Copyright © 2023 Alta Næringsforening 

Kom i kontakt med oss på: Kjetil@anf.no  - 900 85568