Copy
View this email in your browser
LinkedIn
Twitter
Facebook
Website

Nieuwsbrief MULTIsignaal Verwijsindex november 2021

 

Samenwerken voor de jeugd!

In deze nieuwsbrief lees je alle informatie over het onderzoeksrapport 'De VIR in beeld' dat deze week is aangeboden aan de Tweede Kamer.

Het verdiepingsonderzoek dat in dit voorjaar door DSP groep werd uitgevoerd, is afgerond en beschreven in het rapport ‘De VIR in beeld’. Inmiddels is het embargo op het rapport vervallen en met veel genoegen delen wij de beleidsreactie van het Ministerie van VWS en het rapport met u.

 
Resultaten onderzoek

 
We kunnen ons overall vinden in de conclusie en aanbevelingen van de onderzoekers. In het rapport is opgenomen dat de signalen, matches en gezinsmatches stijgen. Er is effectiviteit gemeten bij de steekproef onder professionals: Hier zijn positieve resultaten uit gekomen. Daarnaast worden nog steeds de grote verschillen tussen de convenantgebieden geduid. Er zijn regio’s waar andere verwijsindexen dan MULTIsignaal worden gebruikt, waar geen enkel signaal is afgegeven.  
 
Er zijn geen alternatieven voor de verwijsindex volgens de onderzoekers en het rapport richt zich op verdere doorontwikkeling van de verwijsindex.
 

Doorontwikkeling verwijsindex

 
Wij bundelen graag onze krachten met de leden van de Gebruikersvereniging van MULTIsignaal, met het ministerie van VWS en met VNG om de genoemde knelpunten en doorontwikkel-mogelijkheden met elkaar op te pakken en verder vorm te geven.
 
We hebben uitgekeken naar de publicatie en openbaarheid van het rapport. In deze nieuwsbrief gaan we verder in op de inhoud van het rapport.

VWS over onderzoek DSP

De Verwijsindex Risicojongeren (VIR) is ontwikkeld om de samenwerking van hulpverleners rond het kind en het gezin te verbeteren.

Via de VIR kan een professional checken welke andere professionals betrokken zijn (geweest) bij het gezin.

Lees meer

Uitkomsten De VIR in beeld

Het verdiepend onderzoek dat DSP-groep uitvoerde naar de verwijsindex is inmiddels afgerond.

Wij vroegen DSP naar een reactie. In dit bericht geven zij enkele uitkomsten op hoofdlijnen.

Lees meer

‘De VIR in beeld’ ingezoomd

Geen tijd om het volledige rapport te lezen?

In dit artikel lichten wij de belangrijkste quotes uit het onderzoeksrapport ‘De VIR in beeld’ van DSP Groep voor je uit:

Lees meer

Gebruikersvereniging informeert Tweede Kamer

Naar aanleiding van het rapport ‘VIR in beeld’ heeft de gebruikersvereniging van MULTIsignaal de leden van de Tweede Kamer geïnformeerd ter voorbereiding van het WGO-debat dat op 29 november plaatsvindt:

Lees meer

Bericht voor kamerleden

Met dank aan Maaike de Jager, Procesmanager regio Nijmegen

Alle kamerleden hebben deze week via de post een bericht van de Gebruikersvereniging van MULTIsignaal ontvangen om hen te informeren over het nut van de verwijsindex.

Copyright © 2021 MULTIsignaal, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp