Copy
View this email in your browser

Het plan ligt er, laat van je horen!

Beste,

Afgelopen maandag is het definitieve plan van de gemeente bekend gemaakt. 
Hieronder zie je de impressie van het locatievoorstel. Graag nemen we je in deze nieuwsbrief mee door de gevolgen als dit voorstel werkelijkheid wordt en willen je daarnaast vragen om je hulp. Je leest er verderop meer over!

Welke gevolgen heeft dit voorstel?

Hieronder zetten we de belangrijkste gevolgen voor je op een rij;

 • Er worden TWEE nieuwe gebouwen geplaatst (in plaats van 1 gebouw, zoals in eerdere opties uit juni 2020 zijn gecommuniceerd). 

 • Er verdwijnen TWEE grote stukken speelterrein. Vrijwel het gehele schoolplein aan de Noordzijde én de voetbalkooi, terwijl het aantal leerlingen fors toeneemt.

 • In de nieuwsbrief van de Bloeiende Perelaar van 2 oktober jl. werd zelfs al aangegeven: "we redden het nu nog net, maar de situatie (hekken en containers) laat wel zien wat er gebeurt als je de pleinen niet volledig kan gebruiken. De druk op het buitenspeelrooster neemt toe". We wachten op dit moment nog op een reactie van de directie op de vraag hoe dit kan worden ingepast met 600 in plaats van 350 leerlingen.

 • Er zal meer verkeer zijn, in een situatie die nu al als druk en chaotisch wordt bestempeld. Het verkeersonderzoek wijst uit dat kinderen te voet en op de fiets niet veilig naar school kunnen.

 • Er komt aan de noordzijde een gebouw met 3 verdiepingen hoog. In de dorpsvisie is opgenomen dat gebouwen en voorzieningen in de Beemster niet hoger mogen zijn dan 2 verdiepingen.

 • De plaatsing van deze 3 verdiepingen hebben tot gevolg dat het zicht voor buurtbewoners veranderd én dat het daglicht in de huidige lokalen van de Bloeiende Perelaar aan de noordzijde geheel wordt tegengehouden. 

 • Er ontstaat minimaal een tekort aan 14 parkeerplaatsen. Je kan dit vergelijken met de helft van het aantal parkeerplaatsen aan de kant van de Hendrik Wagemakerstraat. Deze moeten nog ergens rondom de Bloeiende Perelaar gerealiseerd gaan worden.

 • De (veilige) en veel gebruikte voetbalkooi verdwijnt. De gemeente geeft als alternatief de voetbalkooi naast de Spelemei. Dit is echter een plek langs een drukke weg, bij het water en daarbij is de ondergrond betegeld. Voor de met name kleine kinderen een minder geschikte plek om te spelen. 

 • Het gebouw op de voetbalkooi wordt 2 verdiepingen hoog, ook hier veranderd het zicht van de omliggende buurtbewoners.

Er zijn echt betere opties!

We hebben betere opties bij de gemeente ingebracht. De gemeente beroept zich op tijdsdruk. Maar mocht de planning echt in de knel dreigen te komen, dan is ons voorstel te kijken naar een overbruggingsperiode van 1 jaar. Zo hebben we voldoende tijd om het besluit te heroverwegen, volledig onderzoek te doen en een gedegen oplossing te vinden voor de resterende 7 jaar.


Het is nog niet te laat (maar het is wel 5 voor 12)

Raadscommissievergadering
Het is zeker nog geen gelopen race. Via deze link vind je de inspraak van Rik tijdens de raadscommissievergadering van dinsdag 20 oktober. Er zijn ook diverse vragen gesteld door de partijen aan Rik. We hopen dat onze inspraak en de informatie die wij voorafgaand aan de vergaderingen per email aan de raadsleden hebben toegestuurd ervoor zorgt dat de raadsleden het college tot verantwoording zullen roepen voor het te laat is.

Gemeenteraadvergadering
Daarnaast zijn er in de gemeenteraadvergadering ook vragen gesteld aan de wethouder. We zijn op dit moment nog bezig een reactie te formuleren aan de raadsleden, naar aanleiding van de gemeenteraadsvergadering van gisteren. Deze zal vandaag nog verstuurd worden. Je hoort op het videofragment, tussen 20:25 en 29:40 de reactie van de wethouder. Wij kunnen aan jullie bevestigen dat in wat wordt verteld veel onwaarheden zitten en dit kunnen wij met bewijs aantonen. 

Afwachten is niet wat we nu moeten doen. We hebben dringend  JOUW HULP nodig! JULLIE ZIJN BELANGRIJK!  We hebben iedereen wakker geschud; het rommelt in de raadspartijen en de pers zit er bovenop. Bij de volgende stap hebben we jullie hulp hard nodig. Laten we dit samen tot een goed einde brengen. Alles voor een goede school in ZOB! 

Oproep! Laat je stem horen.

Belangrijk in deze fase is dat de weerstand niet alleen vanuit GSZOB komt, maar dat iedereen van zich laat horen! Onze achterban is inmiddels groot en dit moeten we zichtbaar maken. Helaas is dit door samenkomen op dit moment niet mogelijk, dus laten we het digitaal doen!

De gemeente geeft ons geen tijd meer.. 

Wat kun je doen?

Zo spoedig mogelijk en uiterlijk 25 oktober 2020 een email sturen naar onderwijs@beemster.net. Onze suggestie is om de volgende punten te benoemen:

 1. Dat je het NIET eens bent met uitbreiding op/rondom de Bloeiende Perelaar.
 2. Dat je dit ook in juni 2020 kenbaar hebt gemaakt via de handtekeningenactie en/of de afgelopen periode via aanmelding bij GSZOB.
 3. De redenen waarom je het niet eens bent met de locatiekeuze (denk aan de gevolgen die we hierboven genoemd hebben).
 4. Verzoeken om dit voorstel NIET in te dienen bij het college. Verder (verkeers)onderzoek is nodig aangezien het huidige verkeersonderzoek ontoereikend is en aanvullend onderzoek nog niet is afgerond. Er is een besluit genomen op basis van een raadsvoorstel dat gebaseerd is op onjuiste en onvolledige informatie. 
 5. Vraag om een bevestiging en reactie, uiterlijk 25 oktober 2020!
 6. En vervolgens ook graag met ons delen via info@goedeschoolzob.nl, dan kunnen wij het meenemen in ons dossier.

Het is een idee, uiteraard mag je ook op geheel eigen wijze je ongenoegen kenbaar maken ;)! Het hoeft geen uitgebreid verhaal te zijn; kort maar krachtig is ook een signaal.
 
Maandag 26 oktober 2020 wordt het plan aangeboden aan het college, en volgt de definitieve beslissing. We moeten dus snel kenbaar maken dat we het niet eens zijn met de gang van zaken rondom deze locatiekeuze. Klim vandaag nog in de pen. Het is heel waardevol als je wat tijd hieraan wilt besteden, het heeft namelijk invloed op het welzijn van de kinderen en buurt de komende minimaal 8 jaar!

GSZOB in de krant 

Donderdag zal er een artikel verschijnen in het Purmerends Nieuwsblad en het Noord-Hollands Dagblad. We zullen de artikelen plaatsen op onze nieuwspagina.

Heb je vragen?
Schroom niet ons te contacten via info@goedeschoolZOB.nl. We nemen je graag mee in het proces, de feiten en de mogelijkheden voor het vervolg. En helpen je graag waar nodig!

Heb jij zelf nog specifieke kwaliteiten die handig zijn voor vervolgstappen?
Of wil je gewoon mee strijden door inbreng te geven. Neem dan contact met ons op, zodat we dit samen tot een goed einde kunnen brengen.

Ontzettend bedankt voor je aandacht voor deze nieuwsbrief!
Copyright © 2021 Goede School Zuidoostbeemster, All rights reserved.


Wil je de mails niet meer ontvangen of je mailadres wijzigen?
Je kunt hier je instellingen wijzigen of je uitschrijven voor de mailinglijst.

Email Marketing Powered by Mailchimp