View this email in your browser
Wenumseveld Courant
NR 11  30-10-2020

Inhoud


 • Onze boeren

 • Kort nieuws Tuinbouw en Communicatie

 • Update Inrichting Terrein

 • Update Dierhouderij en info over het eerste vleespakket

Agenda


 • ALV online
  28/11/2020 - 15.00 uur

  ...
 • GEEN uitgifte op
  woensdag 4 november en
  zaterdag 7 novemberr

Beste Herenboeren,

Omdat onze boerderij vol in ontwikkeling is, hierbij een nieuwe courant met nieuws van onze boeren, kort nieuws en twee uitgebreide verhalen van de werkgroepen Inrichting Terrein en Dierhouderij. Voor de leden met een vleespakket is het ook belangrijk om te lezen omdat je ruimte in je diepvries moet vrijmaken!

Veel kijk- en leesplezier !

Onze boeren

Geweldig nieuws, per 1 januari gaat onze stagiair Fabian onze vaste boer worden! Alle details moeten nog afgestemd worden, maar de drie betrokken partijen (Fabian, Herenboeren NL en Herenboeren Wenumseveld) hebben een overeenstemming bereikt. Tot 1 januari houden we onze twee interim boeren Jordy en Wiebe en Fabian is ‘slechts’ een dag per week stagiair. Dit betekent dat hij nog niet overal mee bezig zal zijn, hij zal met name het teeltplan voor volgend jaar samen met Jordy en de werkgroep Tuinbouw (zie berichtje verderop) gaan voorbereiden.

Maak kennis met beide heren door deze filmpjes te bekijken:
Per 1 januari is Fabian onze bedrijfsleider!
Tot dan werkt Wiebe hard voor ons op de boerderij!

Kort nieuws


Aankondiging tuinbouw enquête:  Wat zou jij willen eten van je eigen land?
Dit najaar zijn er nog zoveel mogelijk groenten geplant zodat we toch nog opbrengst hebben in de eerste maanden na onze start. Dit ondanks de vertragingen door onder andere de aaltjes in de grond en de problemen met de waterpomp. 
Voor het nieuwe seizoen maken onze boeren een teeltplan. Een teeltplan moet natuurlijk voldoen aan de mogelijkheden van het land, de grond en de seizoenen, maar ook aan de voorkeuren van de leden van Herenboeren Wenumseveld. Daarom vragen we je binnenkort om een enquête in te vullen: Wat zou jij willen eten van eigen land? Je kunt in een lijst met groenten, voor teelt in de volle grond, aangeven hoe vaak je die zou willen krijgen. Bedenk daarbij altijd: het teeltplan is een plán en geeft geen garantie op succes. Bovendien is de uitlevering altijd afhankelijk van het seizoen waarin de groenten geoogst kunnen worden.

Meer over communicatie:
- Omdat velen van ons hun enthousiasme over wat er allemaal speelt op de boerderij spontaan met elkaar willen delen, is er vanuit de Herenboeren zelf een nieuwe WhatsAppgroep in het leven geroepen om continu met elkaar in verbinding te zijn. Waar de hulplijn puur gericht is op het organiseren van hulp op de boerderij, biedt de HB recepten klets & zo app informatie over welke groenten er komende week uitgegeven gaan worden en  alle ruimte voor foto’s, recepten, duimpjes enz. Totdat we een betere tool hebben ingericht is dit een mooi oplossing en ontzettend fijn dat het door de leden zelf is opgezet. Hieronder de QR-code van beide apps voor wie nog lid wil worden. 

- Er wordt iedere maandag samen met de boer gekeken naar wat deze week geoogst gaat worden. Behalve op de nieuwe Whatsappgroep zal dit ook op de website geplaatst worden. Zo weet je van te voren wat je kan verwachten! 

LET OP: op woensdag 4 en zaterdag 7 november is er geen uitgifte.
Omdat de kippen in hun kipcaravan blijven, leggen ze wat minder eieren.
Ook is er helaas geen groente om te oogsten komende week.


- Nog een aanvulling voor degenen die niet op social media zitten, je kan
op de nieuwspagina van onze website  alle Facebook- en Twitterberichten zien verschijnen. 

- En vergeet niet dat deze courant ook open staat voor verhalen van de leden, neem dan contact via de mail met ons op: wenumseveld@herenboeren.nl.

Update werkgroep Inrichting Terrein


Wanneer je op het terrein aankomt, is het er soms net een werkplaats. Modder/zand overal, onderdelen die in aanbouw zijn… kortom werk in uitvoering. Het wordt eerst een bende om er uiteindelijk iets moois van te kunnen maken. 
Bijna elke zaterdag wordt er tussen 9.00 – 13.00 uur hard gewerkt door de werkgroep Inrichting Terrein. Er zijn heel veel plannen om het terrein mooi, maar ook praktisch te maken. Op dit moment wordt er vooral gewerkt aan onderdelen die in deze fase belangrijk en noodzakelijk zijn. 

Tunnelkas
Eind september/begin oktober is de tunnelkas van 42 meter lang opgebouwd zodat daar nog wat gewassen gezaaid konden worden. In de tunnelkas is het ongeveer 5 á 10˚C warmer dan daar buiten. In de zomer kan het hier erg warm worden, op dat moment kunnen de zeilen een stuk opgerold worden. Hierdoor kan de wind voor wat verkoeling zorgen in de kas. 
Doordat de kas nu al staat hebben Wiebe en Fabian al extra groenten kunnen zaaien. Over een aantal weken kunnen we als het goed is hier ook van oogsten. 
Inmiddels wordt er ook al hard gewerkt aan de tweede tunnelkas.
Meer over het opzetten van de tunnelkas en wat er in komt.
Flexstal varkens
In de eerste helft van oktober is er ook verder gewerkt aan de flexstal voor de varkens. Deze stal (met uitloop in het “bosje”) wordt gebruikt in de winter als het buiten koud, nat en drassig is. In deze stal wordt ook gewerkt aan verwarming door warmtelampen, zodat het voor de varkens in de winter iets aangenamer is. Ook zal deze stal gebruikt worden op het moment dat één van de varkens biggen gaat krijgen. Daar kan ze dan in alle rust en veiligheid haar biggen ter wereld brengen en kunnen we ze de eerste dagen makkelijk in de gaten houden.
 
Opslag
In de grote schuur is aan de linkerkant een plek voor de koeien. Hier kunnen zij verblijven op het moment dat het in het land te drassig is en ze het grasland kapot lopen.
Aan de rechterkant wordt een opslag van 16 x 5 meter gebouwd, om bijvoorbeeld gereedschap en diervoeding op te slaan. Hierdoor staan de spullen netjes afgesloten en kunnen bijvoorbeeld muizen niet zo makkelijk bij het voer.
Kabels en leidingen
In eerste instantie is voor een aantal voorzieningen op een snelle manier een bovengrondse stroomkabel gelegd. Inmiddels hebben de kabels een andere, definitievere plek gekregen.  Dit omdat het er netter uitziet, maar ook omdat het veiliger is. De kabels liggen in de grond, om te zorgen dat ze niet bevriezen. Aangezien de winter in aantocht is, was dit wel nodig. 
Elektrakabels en waterleidingen zijn aangebracht naar verschillende plekken van het terrein. Denk hierbij aan stroom en water voor de flexstal, de kipcaravan, de keet, maar ook voor schrikdraad bij bijvoorbeeld de varkens. Natuurlijk moet er ook water naar de akkers en is er een druppelleiding voor in de kas. Dit maakt het verzorgen van de planten een stuk makkelijker. 
Veel hulp
Tijdens verschillende klussen kwam de werkgroep erachter dat er onder onze leden veel kennis en ervaring beschikbaar is. De werkgroep is erg blij dat deze leden ons de helpende hand hebben geboden en hun kennis en ervaring hebben gedeeld. Er bleken voor verschillende onderwerpen experts onder de leden te zijn.  Hierdoor is bijvoorbeeld de tunnelkas veel sneller opgezet, hebben we een ideale waterput en een mooie waterdichte en vakkundig afgewerkte keet. 
Wees niet te voorzichtig en wijs ons erop als we iets beter kunnen doen. Dit maakt dat onze boerderij alleen maar mooier en beter wordt en dat is uiteindelijk ons doel. 

Plannen
Er is al veel gedaan, maar er zijn nog meer dan genoeg plannen voor de komende tijd. Op dit moment zijn we bezig met een grote overdekte opslag waarin ruimte komt voor de uitgifte, maar ook voor een koeling. Om deze te kunnen plaatsen moet er eerst een vergunning aangevraagd worden. 
Er komen nog lampen bij de keet, zodat er ook voldoende licht is in de donkere dagen. Ook moet er nog verwarming en riolering geregeld worden, zodat de keet nog optimaler gebruikt kan worden. Ook wordt er nagedacht hoe de plek voor de fietsen verbeterd kan worden. Kortom… nog genoeg plannen in het verschiet.
Wist je dat…
… we picknickbanken hebben neergezet en mensen hier vaak gebruik van maken?
… we een badkuip hebben aangeschaft, niet om onszelf, maar de sla in te wassen.?
… de kippen echte Houdini’s zijn, we hebben stroom (schrikdraad) op het hek moeten zetten om ze “binnen” te houden.

Update Dierhouderij

Het is al weer een tijdje geleden dat we geschreven hebben over onze dieren op de boerderij. Er is de laatste tijd weer veel gedaan en gebeurd en vandaar deze update. We maken een rondje over de boerderij:

Kippen
Een mooi voorbeeld van hoe de kringloop kan helpen op onze boerderij, de kipcaravan is nu al een aantal keer verplaatst om genoeg vers scharrelmateriaal aan de kippen te geven. Nu staan ze op de plek waar de groenten, die al uitgeleverd zijn, stonden. De kippen eten lekker de resten op en bemesten meteen de grond weer!
Op dit moment hebben we wel een kleine tegenslag. In Nederland zijn twee knobbelzwanen gevonden die geïnfecteerd waren met het vogelgriepvirus. (Vogelgriep kan door wilde (water)vogels overgebracht worden.) Dit heeft het ministerie van Landbouw doen besluiten dat alle commerciële pluimveehouders hun dieren binnen moeten houden tot nader order. Ook al zijn we geen commercieel bedrijf, we willen niet het risico lopen een ziektehaard te worden en dus gaan onze kippen ook naar binnen. Dus wees gerust als je op de boerderij komt, de dames en heren zitten binnen!

Varkens
Heb je al opgemerkt wanneer je langs de boerderij rijdt, dat de varkens nu goed te zien zijn? Ze groeien goed en houden het tempo erin om begin volgend jaar ons vlees te kunnen leveren. Namens de varkens bedankt voor de lekkere eikels en het afval van de groenten-oogst, dit geeft ze een goede boost.
Helaas is de zeug niet drachtig en heeft ze last van haar gewrichten. We hebben de dierenarts al eens laten kijken, maar het is niet duurzaam haar langer aan te houden. Ze zal daarom meegaan in de eerste slacht. Desalniettemin, ontwikkelen de jonge gelten (vrouwelijke varkens die nog geen biggen hebben gehad) zich goed, dus die kunnen begin 2021 ingezet worden om nieuwe aanwas groot te brengen.
Verder is dankzij het bouwteam de stal naast de tunnelkassen bijna klaar. Hier zullen we spoedig de laatste hand aan leggen zodat het een mooi verblijf is voor de jonge gelten en waar we hen ander voer aan kunnen bieden dat beter aansluit op hun aankomende moederschap.
Getrainde varkens.

Runderen

Sinds twee weken zijn we de trotse eigenaar van een kudde bestaande uit 12 runderen. We hebben een mix van een aantal ervaren dames en wat jongere dames om voor de aanwas te zorgen. Het goede nieuws is dat ze allemaal drachtig zijn van de stier die de afgelopen periode bij ze heeft gelopen. Daarnaast hebben we de kalveren die allemaal ossen zijn (gecastreerde stieren) en dus een aantal jaar op onze boerderij verwend worden en kwaliteitsvlees gaan produceren.
Dankzij de inzet van velen is er met een nieuw hekwerk voor gezorgd  dat we de kudde gescheiden kunnen houden van de kudde van de Wenum Hoeve, wat volgens de regels moet. Verder hebben we plannen liggen om meer land te gebruiken om de runderen op te laten grazen, afhankelijk van het teeltplan. 
Al met al is er weer veel gebeurd en gaat er komende tijd nog veel gebeuren zoals de uitgifte van de eerste vleespakketten. Hier gaan we aankomende tijd op focussen. Voor de toekomst blijven we nadenken over wat we met z’n allen nog meer kunnen bereiken. We hebben bijvoorbeeld de eerste gesprekken en ideeën gedeeld over het houden van kippen voor kippenvlees…
Hebben jullie vragen over de Dierhouderij, schroom dan niet contact te leggen (wenumseveld@herenboeren.nl)!
Groeten van de Dierhouderij

Vlees, wat, wanneer en hoe

Beste Medeboeren,

Sinds de introductie van het concept en de start van de boerderij hebben we een dierhouderij die uiteindelijk ook een vleespakket gaat leveren voor de leden/monden die daarvoor kiezen.

Er zijn vragen gesteld over wat er geleverd wordt en wanneer dit gaat plaatsvinden, want we betalen er al voor! 

Terechte vragen en daarom deze update over het onderwerp vlees!

Vanuit de Dierhouderij werkgroep zijn er 6 mensen die zich specifiek bezighouden met alle voorbereidingen die nodig zijn om tot een vleespakket te komen. 

De varkens en kippen hebben jullie al zien komen en mogen aanschouwen in de velden en sinds kort zijn we ook eigenaar van onze eigen kudde Hereford koeien. Verdere info hierover staat in de Dierhouderij update. Deze dieren zijn uiteindelijk de aanwas voor het vlees dat we zullen uitleveren, echter dit heeft tijd nodig; de dieren moeten groeien en we moeten wachten tot we een ritme hebben en eigen aanwas produceren. Voor de varkens verwachten we dat volgend jaar op te bouwen en bij de runderen duurt dat nog wat langer. Dit betekent dat we afhankelijk zijn van externe aankoop om aan de massa te komen om fatsoenlijke pakketten uit te kunnen leveren.

We hebben sinds kort gekozen voor slachterij Heinen in Zelhem om ons te helpen te slachten en vlees te verpakken voor de pakketten. De juiste slager vinden was niet makkelijk, maar we vinden het belangrijk dat we een slager hebben die goed mee kan denken.

We zijn de laatste weken druk geweest dieren te verkrijgen die voldoen aan onze eisen. Anders dan in de update van het bestuur staat is de planning nu dat we begin december gaan slachten en halverwege december gaan uitleveren. Dit is mede door de drukte van de slachterij en de combinatie van varkens en runderen zo ontstaan.

Het doel is 4 x per jaar (dus elk kwartaal) een uitgifte vleespakketten te organiseren, waarbij een pakket bestaat uit varkens- en rundvlees. We hebben de wens zoveel mogelijk gesneden vlees te krijgen en minder verwerkt vlees. Dit is wel afhankelijk van hoe vet het dier is, als het erg vet is wordt het vaker een worst dan stukken gesneden vlees.

Waarom niet per week? Goede vraag, maar simpel uit te leggen. Je hebt massa nodig om pakketten samen te stellen die redelijk vergelijkbaar zijn. Een varken heeft maar twee haasjes en een rund heeft maar 1 staartstuk, dat wordt lastig te verdelen over 350 vleesmonden….. daarbij is het meerdere keren slachten duurder. Naast het dier, onderhoud en voer komen er ook kosten bij van vervoer, slachten, snijden, verpakken en weer vervoeren naar -  en koelen bij de boerderij.

Wat kunnen jullie in december verwachten? We hebben gezien de langere periode gekozen voor meer massa, we gaan 11 varkens slachten, 3 runderen en ook extern ingekochte kippen. Deze pakketten worden in één week uitgeleverd op de momenten zoals die door de werkgroep Uitgifte gecommuniceerd zijn. Belangrijk is dat jullie dit dan op komen halen en op vertoon van je certificaat het pakket mee kunnen nemen. Heb je bv 2 monden vlees gekozen, dan krijg je een pakket voor 2 mee, voor 3 monden een pakket voor 3 etc. Dit is allemaal al voorverpakt voor jullie. 

Belangrijk om te weten is dat het vlees al diepgevroren is, zorg er daarom voor dat je thuis een diepvrieslade (genoeg voor 2 monden vlees of meerdere, afhankelijk van aantal monden) vrij hebt gemaakt, zodat je bij thuiskomst dit meteen daarin kan leggen.

We hopen dat deze samenvatting wat meer duidelijkheid heeft gegeven over de vleespakketten. Zoals alles op onze boerderij is het een leerproces en we verwachten mede met jullie inzet en eigenaarschap dat we dit in 2021 steeds beter kunnen doen.

Als er vragen zijn horen we dat graag, er kan gereageerd worden via de mail: wenumseveld@herenboeren.nl

Veel groeten,
Hannie, Harry, Ria, Gerben, Maike en René 
 
Email
Website
Facebook
Instagram
Twitter
LinkedIn
Copyright © 2020 Herenboeren Wenumseveld, alle rechten voorbehouden.

GEGEVENS AANPASSEN | UITSCHRIJVEN
Email Marketing Powered by Mailchimp