View this email in your browser
Wenumseveld Courant
Nr 12 16-11-2020

Inhoud


  • Werkgroep Uitgifte

  • Boomgaard

  • Gezinsuitbreiding
  • In the Spotlight: een vrijwilliger
  • Kort nieuws

Agenda


 

28/11/2020 - ALV online 15.00 uur

16/12/2020 - vlees levering (woensdag uitgifte)
19/12/2020 - vlees levering (zaterdag uitgifte)
Beste Herenboeren,

Vandaag weer een Wenumseveld Courant vol met nieuws over onze Herenboerderij. Eerst een stukje van de Werkgroep Uitgifte, waarin beschreven is hoe de werkgroep de afgelopen tijd de uitgifte heeft georganiseerd. Verder informatie over de boomgaard en onze nieuwe biggen. In deze editie willen we jullie ook graag kennis laten maken met Riek, zij is één van onze vele vrijwilligers. We sluiten af met kort nieuws van de afgelopen weken met onder andere een artikel in de Stentor

Veel kijk- en leesplezier!
 
NB: aan het eind van de week krijgen alle leden weer een belangrijke mail van de werkgroepen Dierhouderij en Tuinbouw met informatie over de uitgifte van vlees in december en de enquête om het teeltplan van de groenten voor te bereiden. Hou dus je mail in de gaten!

Werkgroep Uitgifte

In augustus 2020 is de werkgroep Uitgifte van start gegaan met als leden Martin, Ria, Robert, Céline, Els, Anneke, Viviane, Suus en Jolande. Een aantal van onze leden is een keer wezen kijken bij de Herenboerderij Boxtel hoe zij hun uitgifte georganiseerd hebben. Ook is de Herenboerderij Loenen benaderd en zij hebben een uitgebreide beschrijving aan ons gegeven van hun uitgifte.

Met deze informatie hebben wij een procedure opgesteld voor de uitgifte van onze eigen boerderij. Om te beginnen is iedereen benaderd met de vraag een voorkeur uit te spreken over een ophaalmoment. Op basis van deze antwoorden hebben wij gekozen voor de ophaalmomenten woensdag 15.30u-17.30u en zaterdag 10.00u-12.30u, onderverdeeld in blokken van een uur of een half uur.

Vooral de eerste uitgiftemomenten waren best spannend voor ons. We hebben allerlei materialen voor de uitgifte overal vandaan gehaald. Het is vooral een sport om dit zo goedkoop mogelijk te doen. Marktplaats werkt hierbij ook uitstekend! En we hebben geprobeerd een zo goed mogelijke indeling van het terrein te maken qua looproute en parkeerterrein voor auto’s en fietsen. De eerste uitgifte van (helaas alleen nog maar) eieren en potjes sla was een groot feest. Het weer was uitstekend, de opkomst was boven verwachting en hele gezinnen kwamen om niet alleen eieren te halen maar ook om de boerderij te bezichtigen.

Met iedere volgende uitgifte volgden nieuwe leermomenten. Zeker toen we ook groenten begonnen uit te geven. Uiteindelijk zijn alle plantjes met hulp van heel veel vrijwilligers geplant op het veld. En we hopen uiteraard dat alles ook nog geoogst kan gaan worden. Tegenwoordig gaan we elke maandag met een aantal mensen op de boerderij met één van onze boeren overleggen wat er geoogst kan worden die week. Dan volgt een brainstormsessie waarbij we kijken hoeveel er nodig is voor de woensdag en hoeveel voor de zaterdag. En uiteraard hoe de oogst het eerlijkst verdeeld kan worden over het aantal monden. En hoeveel vrijwilligers we denken daarbij nodig te hebben. Dat is een flinke puzzel en we moeten uitgaan van een aantal schattingen. De eerste weken kwam ongeveer 80% van de boeren hun eieren en groente ophalen. Inmiddels is dat percentage tot ruim boven de 90% gestegen. Op basis van door de leden opgegeven ophaalmomenten zouden er 105 leden op woensdag komen en 95 op zaterdag. Maar uiteraard zijn er een aantal leden die voor elkaar ophalen en ook de vrijwilligers die helpen nemen hun spullen mee op de dag dat ze helpen waardoor deze verdeling weleens scheef loopt. En dan lopen we gewoon nog even het veld op om iets bij te oogsten. Het valt ons op dat mensen het helemaal niet erg vinden even te wachten als ze daardoor super verse groente krijgen.

Nu, in het najaar, hebben we weer nieuwe uitdagingen het hoofd te bieden bij de uitgifte. Onlangs hebben we flinke stormen en regenbuien gehad zodat we moesten uitwijken naar de stal. Ook met het ingaan van de wintertijd is een betere verlichting een punt van aandacht (heeft er iemand trouwens nog een snoer met flinke lampen -type kerstverlichting winkelstraat- voor onze kramen?) En ten slotte zijn er de strengere regels op allerlei gebied die ons dwingen tot aanpassingen. Volgens de coronaregels moeten we afstand houden, mag het niet te druk worden en dragen de vrijwilligers en vaak ook de afhalers regelmatig mondkapjes. We hopen dat alles in het nieuwe jaar alleen maar beter wordt  en dat onze kippen zo snel mogelijk weer buiten mogen rondscharrelen.

De Boomgaard

We weten allemaal dat Herenboeren anders boeren dan tegenwoordig gebruikelijk is. De aanplant en de visie achter de boomgaard laat dat mooi zien.

De huidige commerciële boomgaarden zijn erop gericht om zoveel mogelijk fruit te produceren per hectare. De bomen worden daarom dicht op elkaar gezet. De soorten die worden geplant zijn meestal doorgekweekt op hoge-productie-eigenschappen. Helaas leveren ze daarbij vaak in aan weerbaarheid tegen o.a. plagen en weersschommelingen. Ze worden jaarlijks bijgemest, gesnoeid en worden regelmatig gespoten. Eigenlijk vragen ze veel onderhoud.

Bij ons is de laagstamboomgaard inmiddels gerealiseerd en wordt in december gevolgd door de aanleg van de hoogstamboomgaard. Productie is natuurlijk wel belangrijk maar omdat wij hier voldoende ruimte hebben konden de bomen verder uit elkaar worden geplant zodat er meer kansen zijn om ook andere struiken toe te voegen. Hierover straks meer.

Zoals altijd begint de start ook hier met kennis van de grond. De grond waar wij op boeren is niet extreem rijk. Toch biedt onze locatie kansen voor een goede boomgaard. Het simpel kopiëren van een boomgaard uit de Betuwe is niet handig. Waarmee hebben we rekening gehouden?

Allereerst met de keuze van de rassen. Gekozen is voor sterkere rassen die juist op deze schralere gronden toch goed tot ontwikkeling komen. Ze wortelen dieper en kunnen beter tegen plagen. Maar er is meer. Tussen de fruitbomen zijn om de drie bomen ook zogenaamde stikstofbinders gepoot. Dit zijn de duindoorn en de olijfwilg. Deze twee vangen, of beter: bínden de stikstof uit de lucht en transporteren dat via hun wortels naar de bodem. Het is een vorm van natuurlijke bemesting. Daarnaast is de snoei van deze bomen minder dwingend. Dit scheelt ons een boel tijd en energie in het onderhoud van de boomgaard.

Daarnaast staan tussen de fruitbomen tal van bessenstruiken (witte, rode, en zwarte bessen, kruisbessen e.a.). Bekend is dat vogels een voorkeur hebben voor deze bessen. Deze aanpak zorgt er dus voor dat de pikschade aan het grote fruit door vogels beperkt zal blijven. Tja soms moet je kiezen.

De keuze van de fruitbomen is ook niet beperkt gebleven tot een paar populaire soorten. Er is ingezet op een breed assortiment van verschillende bomen. Deze brede keuze, met de aanwezigheid van verschillende soorten bessenstruiken, stikstofbinders en straks ook de kippen die in de boomgaard kunnen scharrelen leidt tot een grote biodiversiteit.

En daar hebben we een belangrijke term te pakken. Een grote biodiversiteit betekent een grote variatie in flora en in fauna. Alle planten, struiken, bomen maar ook de vogels en insecten leven van en met elkaar. Ze hebben elkaar nodig, bestrijden elkaar of vullen elkaar aan. Een evenwicht in die biodiversiteit leidt vaak tot een optimale opbrengst waarbij (in het meest gunstige geval) geen bestrijdingsmiddelen nodig zijn. En dat is wat we hier willen bereiken.

Die variëteit zullen we straks ook terugzien. De boomgaard zal niet strak en aangeharkt ogen. Het zal meer een weelderig uiterlijk krijgen, waarbij de struiken min of meer de verbinding vormen tussen de bodem en de kruin van de bomen. Het is langs deze gelaagdheid dat de biodiversiteit optimaal kan functioneren.

Gezinsuitbreiding bij de varkens
 
Zaterdag 7 november zijn er 11 nieuwe biggen gearriveerd. Deze biggen zullen in het 2e kwartaal van 2021 voor ons vlees gaan zorgen. Bij deze nieuwe groep biggen hebben we 2 soorten kruisingen zitten. De ene kruising is piétrain x berkshire, de andere kruising is piétrain x hampshire. (moeder x vader)
 
Als je deze nieuwe biggen goed bekijkt zie je dat ze een kortere staart hebben dan normaal. De biggen komen van een varkenshouderij af waar de staarten van de varkens gecoupeerd worden, om te voorkomen dat ze bij verveling aan elkaars staarten gaan knagen. Gezien het feit dat Greta (de volwassen zeug) helaas niet drachtig is geworden, zijn we afhankelijk van bedrijven om voldoende vlees te kunnen “produceren”. De biggen die hopelijk volgend jaar op onze herenboerderij geboren worden, mogen hun mooie staarten houden. De kans dat ze zich in het veld of op stal gaan vervelen is niet zo groot.
De verschillende rassen hebben allemaal eigenschappen die erg geschikt zijn voor op onze Herenboerderij, ze zijn nieuwsgierig, lichamelijk sterk en het zijn typische vleesrassen. Naast de nuttige eigenschappen zie je ook de aftekening van de ouders terug in deze biggen.
 
Berkshire varken: zwart met witte poten
Hampshire varken: zwart met een soort wit laken over de schouders
Piétrain varken: gevlekt
 
Kijk maar eens of je de ouders herkent in de biggen. Sommige hebben de typische kenmerken van één van de ouders. Andere hebben een mengelmoes van beide ouders.
 
Uiteindelijk is het de bedoeling dat we geen biggen meer hoeven aan te kopen, maar dat alle biggen op onze boerderij geboren worden. De eerste stappen hiervoor worden op dit moment gezet. Er is een optie op een volwassen zeug. Zij wordt als het goed is binnenkort gedekt en als dit goed gaat komt zij naar het Wensumseveld toe. Wordt vervolgd….
In the Spotlight: een vrijwilliger

Riek is een van de vaste vrijwilligers die 2 tot 3 keer in de week haar handen uit de mouwen steekt op het Wenumseveld.

Riek en haar man zijn een hele tijd geleden eerst bij informatiebijeenkomsten geweest voor de Herenboerderij in Loenen.  Een afstand van ruim 20 km van hun huis vonden ze toch te groot en daarom besloten ze  om zich daar niet bij aan te sluiten. Een tijd later zagen ze een bericht in de krant van onze Herenboerderij, dit was aanzienlijk dichterbij, een mooi initiatief om aan mee te doen. Het is vooral mooi om samen deze Herenboerderij op te bouwen.

Riek wil graag haar steentje bijdragen aan de Herenboerderij, ze heeft al veel verschillende werkzaamheden uitgevoerd. Een greep uit de werkzaamheden die Riek al gedaan heeft: poten, stro leggen, wieden op het land en in de kas, kippen verzetten, eieren rapen, karton leggen, bedden in de kas klaarmaken en het ophogen van een stuk van de wei van de varkens om de slaapplekken hoog en droog te kunnen plaatsen.  Daarnaast heeft ze ook eikels meegenomen waar de varkens heerlijk van gesmuld hebben.
“Ik ben een beetje precies, niet al het onkruid kan ik met een schoffel tussen de planten weghalen. Ik sta dan ook vaak gebukt op het land om het onkruid met de hand tussen de planten weg te halen.”

“Het is altijd erg leuk om te zien hoe de kippen reageren. Als er iemand langsloopt (over de weg of over het land), dan gaan ze altijd even kijken. De kippen zijn niet bang en lekker nieuwsgierig.”


Naast dat ze het lekker vindt om buiten bezig te zijn en haar steentje bij te dragen, leert ze ook regelmatig wat nieuws. Zo heeft ze geholpen met het poten van groenten. Achter de tractor zat een aanhanger met 2 zitjes. Riek zat op een zitje en moest de plantjes die voor haar op de aanhanger stonden om de zoveel cm in de grond zetten. Elke soort had zijn eigen afstand. De ene om de 5 cm, de andere om de 20 cm of 45 cm. Weer wat nieuws geleerd. En wat een hoeveelheid voor 500 mensen!

Riek komt graag helpen en is blij te zien dat er steeds meer mensen komen helpen. Dat is ook zeker nodig, want er is altijd van alles te doen op het land. Samen is het nog leuker.

 
Vele handen maken licht werk!
Kort nieuws
 
De kippen hebben tijdelijk hun intrek genomen in hun kipcaravan omdat er op dit moment helaas vogelgriep heerst.
Ook is er weer hard gewerkt door de vrijwilligers om de nieuwe plantjes goed te verzorgen. Er staat spinazie en winterpostelein in de volle grond, maar wel in de kas.  Houden ze het lekker warm.

En… vanaf 1 januari komt Fabian op de boerderij werken als onze boer. Dit is natuurlijk geweldig nieuws, en we zijn ontzettend blij dat hij dit voor ons wil gaan doen.  

Ook hebben we een BB’er, een Bekende Boer. Fabian heeft namelijk in de Stentor gestaan (Klik op deze link voor het artikel.), en hij is live in de uitzending geweest bij Radio Apeldoorn.

Als klap op de vuurpijl hebben wij afgelopen week een flink aantal boompjes en struiken (3875) gekregen via de actie 100.000 bomen in Gelderland. Via Stichting Landschapsbeheer Gelderland.
Email
Website
Facebook
Instagram
Twitter
LinkedIn
Copyright © 2020 Herenboeren Wenumseveld, alle rechten voorbehouden.

GEGEVENS AANPASSEN | UITSCHRIJVEN
Email Marketing Powered by Mailchimp