View this email in your browser

Wenumseveld Courant

Nr 16 10-04-2021

Inhoud


 • Intro

 • Openingsfeest

 • Communicatie-platform

 • Biodiversiteit op de boerderij

 • Landschapselementen

 • Wilde dieren "geschoten"

 • Herenboeren Kids Club

 • Kort nieuws social media

Agenda10/04/2021 Uitgifte vlees (zaterdag)
13/05/2021 Deadline kopij Courant
                   nr 17
18/09/2021 Opening Wenumseveld

Planten, planten en nog eens planten.

Intro

De dagen worden langer, de zon laat zich steeds vaker zien en op de boerderij gebeurt weer van alles. Elke keer als je komt voor de uitgifte zie je veranderingen op het terrein, aangeplante bomen, Julia met haar biggen, de kas die weer vol staat met allerlei groenten, en ook in de volle grond zijn de eerste groenten geplant. Naast deze zichtbare veranderingen gebeuren er ook minder opvallende dingen die meer met de biodiversiteit te maken hebben. Dit heeft niet direct invloed op de groenten die verbouwd worden, maar heeft te maken met de duurzame werkwijze van onze Herenboerderij. Ook is er een initiatief gestart door een aantal herenboeren om een kidsclub op te starten. In deze Courant krijg je hierover informatie.

Openingsfeest

Beste leden,
Tijdens de laatste ALV hadden wij al melding gemaakt van de wens om een leuk openingsfeest te organiseren op zaterdag 15 mei a.s.

Het Bestuur vindt het belangrijk om ons als leden centraal te stellen bij dit feest; gemeenschapsvorming/versterking is één van onze belangrijkste pijlers binnen onze Herenboerderij.

Er wordt wekelijks zo enthousiast samengewerkt, en elke week zie je onze boerderij mooier worden. Juist daarom is een groot feest met ALLE leden/monden, een bijzonder goede gelegenheid om iedereen weer te zien en elkaar beter te leren kennen.

Dit klinkt in deze tijd haast surrealistisch en helaas is dat het ook voor de geplande datum van 15 mei.

Maar een andere bekende pijler van ons als Herenboeren is dat wij de schouders er onder zetten, het er niet bij laten zitten en vooruit blijven kijken. Gezien de huidige ontwikkelingen met het virus en het inentingsschema, is er een reële kans dat er een mooi openingsfeest kan worden georganiseerd na de zomer. 
Als thema hadden wij Oogstfeest in gedachten omdat wij dan ons eerste volledige seizoen zullen hebben gedraaid qua oogsten, zaaien en uitgifte. Het lijkt ons leuk om dit in de traditie van het Duitse Oktoberfest te doen. Traditioneel begint het Duitse Oktoberfest altijd op de eerste zaterdag na 15 september om 12.00 uur. Dit betekent dat wij ons nu gaan richten op een mooi feest met alle leden/monden op zaterdag 18 september om 12.00 uur.

Vinden jullie het leuk om mee te helpen met de organisatie of kunnen jullie diverse zaken als tafels/stoelen/feestspullen etc. regelen, laat het ons dan weten. Wij houden jullie op de hoogte van de voorbereidingen.

Noteer zaterdag 18 september al vast in jullie agenda!

Wordt vervolgd….

Communicatie-platform

Sinds de start van onze boerderij is er uit meerdere hoeken de wens gekomen om een goede tool op te zetten om de communicatie sneller en makkelijker te laten verlopen. Goed nieuws! De werkgroep Communicatie heeft versterking gekregen van een paar enthousiaste herenboeren om een forum voor de boerderij in te richten. De bedoeling van dit forum is om met elkaar op de hoogte te zijn en blijven van wat er leeft op de boerderij, te delen en te leren. Het is een forum voor en door de leden van onze Herenboerderij Wenumseveld. De verschillende werkgroepen kunnen hier informatie met elkaar uitwisselen. Het is een plek om elkaar te ontmoeten en je kunt er recepten plaatsen. Ook kun je de nieuwsbrief hier straks terugvinden. 

Komende tijd gaan we het forum testen op functionaliteit. Wil je direct een kijkje nemen op het forum ga dan naar https://forum.hbwv.nl en registreer je.
Belangrijk:

 • Registreer je als individu en niet als gezin. Meerdere leden van een gezin kunnen zich zonder probleem registreren.
 • Houd de gebruikersnaam kort en simpel. Je voornaam is een goede eerste keus als deze nog niet in gebruik is. De gebruikersnaam wordt namelijk gebruikt om in discussies aan iemand te kunnen refereren.
 • Bij "Naam (je volledige naam)" ook je lidnummer vermelden en wel in het formaat: Voornaam Achternaam [#000]. Dit hebben we nodig om te kunnen verifiëren dat alleen leden zich aanmelden. Een voorbeeld: stel dat je Johan Thorbecke heet en lidnummer 40 hebt dan vul je bij "Naam (Uw volledige naam)" in: Johan Thorbecke [#040]

Zodra je account door één van de beheerders is goedgekeurd, krijg je toegang.

Interview met Remko: Biodiversiteit op de boerderij

Wat gaat er schuil achter de 2 paaltjes in de laagstamboomgaard? Hierover is een mooi en interessant interview geweest met onze herenboer Remko Welling.

Remko vormt samen met 12 tot 15 medeherenboeren de werkgroep van de Biodiversiteit op de Herenboerderij Wenumseveld. In deze groep zitten een aantal ‘specialiteiten’. Zo zijn er een vogelliefhebbers, herenboeren die zich bezighouden met de insecten op en rond de boerderij en ten slotte zijn er herenboeren die zich bezighouden met de technische kant van de biodiversiteit. Zelf valt hij in de laatste groep van de werkgroep. Hij heeft hier ook heel uitgebreid over verteld, en er gaat veel meer schuil achter die twee ‘paaltjes’ dan je zou kunnen bedenken.

Remko heeft dus een technische achtergrond als het gaat over de biodiversiteit. Hij werkt samen met een aantal van zijn eigen buurtbewoners aan wetenschappelijk onderzoek dat in zijn geheel of gedeeltelijk wordt uitgevoerd door vrijwilligers, te weten burgerwetenschap. Hij meet in de gemeente Apeldoorn verschillende onderwerpen, zoals de temperatuur, het fijnstof (denk o.a. aan uitstoot van houtkachels en -haarden), maar ook meten ze het geluid in de buurt. Deze data delen de buurtbewoners met de gemeente, en dit kan dan weer op het platform uitgelezen worden.

Maar nu weer terug naar de boerderij. Hier staan dus ‘paaltjes’ in de grond tussen de laagstamfruitbomen. Dit zijn sensoren die metingen doen, zodat onze boeren Mas en Fabian hierdoor nog beter kunnen inzien wanneer er wat geplant kan gaan worden. Er is voor deze plek, tussen de laagstamfruitbomen, gekozen omdat dit voor nu de meest gunstige plek lijkt te zijn om data te verzamelen. Ze zijn nog net voor de afgelopen strenge vorstperiode in de grond gezet, dus hebben we al wat kunnen meten.

Wat meten deze sensoren nu precies?        
Er wordt elk half uur een meting uitgevoerd, tot nu toe beperken deze metingen zich tot de temperatuur en de bevochtiging van de bodem. Een leuk feitje is dat er in de afgelopen vorstperiode tot -16oC is gemeten, maar tot 10 cm onder het maaiveld (zo diep zitten de sensoren in de grond) heeft het niet gevroren, hier werd een minimumtemperatuur gemeten van +0,5oC. In de toekomst worden de metingen hopelijk uitgebreid, om nog meer uit deze gegevens te kunnen halen voor een optimale oogst. Maar zoals de opstelling nu is, hebben Mas en Fabian al heel veel profijt van de verzamelde data.

In Duitsland is een wijnboer gevestigd die heel goed gebruik maakt van de jarenlang verzamelde data van zijn wijngaard. Zo weet hij precies wanneer hij zijn druiven moet oogsten om de perfecte ijswijn te kunnen creëren. De druif moet namelijk genoeg vorst hebben gehad om tot optimale rijping te komen. Nu gaan wij natuurlijk geen ijswijn maken, maar dit is wel een mooi voorbeeld van hoe je gebruik kunt maken van techniek en biodiversiteit.

Wat zijn de toekomstplannen voor de werkgroep Biodiversiteit?
Er gaan ideeën op om nog meer vogelhuisjes op te gaan hangen verspreid over de boerderij. Ook is het plan om vleermuisnestkasten op te hangen. De vleermuisnestkasten kunnen werken met sensoren, om te vast te stellen of de kasten überhaupt gebruikt zijn/worden, en hoe vaak de vleermuizen in- en uitvliegen. Er zijn ook herenboeren die imker zijn en graag bijenkasten op de boerderij zouden plaatsen. De bijen kunnen in de toekomst een essentiële rol gaan spelen bij het bestuiven van de fruitbomen. Zonder bijen (of insecten) namelijk geen bevruchting. En uiteraard kunnen er in zo’n bijenkast ook weer sensoren en zelfs eventueel kleine microfoontjes geplaatst worden. Hiermee kun je dan bijvoorbeeld de temperatuur meten in de kast, maar ook hoeveel honing ze geproduceerd hebben. Met de microfoon kun je luisteren naar wat de bijen doen, en wat hun stemming is. Maar ook kun je hier horen wanneer ze gaan zwermen.

Het is de grote wens van Remko om op onze website te kunnen zien wat de sensoren meten, dus zo kun je altijd de huidige temperatuur op de boerderij bekijken.

Landschapselementen Wenumseveld

Geschreven door: Wim Mulder

In maart zijn we begonnen met de aanleg van 3 houtsingels met ongeveer 4500 stuks plantgoed. Een flinke klus waarbij de poters zich niet lieten afschrikken door het soms barre weer. Van de stichting Gelders Landschapsbeheer hebben wij een plan gekregen met daarbij een flinke subsidie op het plantgoed.
 
Maar waarom zijn die houtsingels zo belangrijk?
Houtsingels worden ook aangemerkt als een landschapselement. Andere landschapselementen zijn bijvoorbeeld hagen, stroken wilde flora, sloten met bijbehorende zijkanten en erfbeplanting rondom de boerderij. De afgelopen jaren zijn in de vaart van de schaalvergroting erg veel van deze elementen opgeruimd. Ze stonden in de weg, het vroeg te veel onderhoud, kostte te veel ruimte en het was niet overzichtelijk. Het gevolg laat zich raden. Een grote afname van biodiversiteit en een opgeruimd, maar kaal en monotoon landschap. Om een idee te krijgen van de omvang van deze opruimwoede: het is bekend dat tussen de jaren 60 en 90 van de vorige eeuw er circa 40.000 km houtsingels en hagen zijn verwijderd. Voor ons kleine land is dat enorm.
 
Gelukkig is er een kentering gaande. Wetenschappers kunnen inmiddels steeds meer en steeds beter aantonen hoe waardevol deze landschapselementen zijn. Deze elementen bieden aan een grote hoeveelheid vogels, dieren en insecten een leefomgeving. Opmerkelijk daarbij is dat veel soorten van elkaar afhankelijk zijn. Ze leven met elkaar, ze leven van elkaar of gaan deels solitair door het leven. De interactie tussen planten en dieren hoort daar ook bij. Alsook de interactie tussen planten onderling. Hoe groter deze diversiteit, hoe veerkrachtiger en sterker deze leefsystemen zijn. En daar komt het nut voor ons als boeren ook om de hoek kijken. Veel insecten betekent een betere bestuiving van de gewassen. Veel insecten betekent ook dat schadelijke insecten minder snel de overhand kunnen krijgen. Gebeurt dat wel dan zijn er nog vogels die daarbij kunnen helpen. Maar er is meer. Landschapselementen bieden ook een bescherming tegen wind en droogte. Onlangs leerde ik dat houtsingels fungeren als een soort van waterpomp onder de aanliggende akkers. De wortels van de bomen zuigen water aan uit diepere lagen en daar profiteren ook de korte wortels van de landbouwgewassen van. Dit is een belangrijk onderdeel van de zogenaamde “agroforestry” visie.

Met deze kennis proberen we te werken aan een complete en integrale inrichting van ons terrein waar productie en natuur hand in hand gaan. Ze ondersteunen elkaar. De boerderij met zijn fruitboomgaard, tuinbouwveld, akkerbouw en veeteelt biedt al veel diversiteit. De landschapselementen maken dat systeem compleet. Op de ontwerptekening is te zien waar we wat hebben gedaan. Zo is er een meidoornhaag rondom het tuinbouwvak geplant. Deze willen we over een paar jaar gaan omleggen om er weer een traditionele vlechthaag van te maken. In de weilanden hopen we een paar groepen schaduwbomen te planten en links en rechts willen we ruimte bieden aan bloemrijke stroken. Overigens wil ik opmerken dat onze inrichting niet op zichzelf staat. Zeker aan de oostkant sluiten we aan op enkele houtsingels richting het kanaal. Het maakt loop- en vliegroutes voor meer dieren groter en sluit meerdere ecologische zones op elkaar aan.
Wanneer gaan we er wat van zien? Door de variatie zal dat wel snel zijn. Er zijn zogenaamde langzame en snelle groeiers. Die snelle zullen we dit jaar al gaan zien. De langzame groeiers als eiken zullen hopelijk door onze kinderen worden gewaardeerd. Maar dat is niet erg, binnen een paar jaar zullen we zeker al van een mooie houtsingel kunnen genieten.
 
Tot slot nog een ding. De houtsingels (5 tot 10 meter breed) bestaan uit zogenaamde boomvormers en struiken. De bomen (o.a. elzen, eiken, lindes) gaan flink de hoogte in, 20 tot 30 meter is geen uitzondering. De struiken reiken tot tussen de 1 tot 8 meter hoogte. Met die maat vormen de struiken de verbinding tussen de grond en de kruinen van de bomen. Tal van dieren, vogels en insecten bewegen zich langs deze zone zowel van boven naar beneden als horizontaal. Daarom zijn de struiken zo cruciaal voor de biodiversiteit. Kijk je nu langs de wegen en in de velden dan zie je vaak wel bomen maar de struiken zijn er nog maar sporadisch. Eigenlijk jammer. Voor degenen die willen weten wat er is aangeplant zie daarvoor het bestand “Beplantingslijst houtsingels”.

Wilde dieren "geschoten"

Geschreven door: Dynand Heiner (werkgroep Biodiversiteit)

Sinds een paar weken staat er een wildcamera op het Wenumseveld. Het idee is dat we dan niet afhankelijk zijn van waarnemingen die de boeren doen en dat we later de meting kunnen herhalen. Natuurlijk hoop je altijd op mooie foto’s en bijzondere waarnemingen.

Wat is een wildcamera?
Een wildcamera is een camera die een foto maakt als er een dier wordt gezien door de infrarood-sensor. De camera heeft een infraroodflits waardoor er ook ’s nachts foto’s gemaakt kunnen worden.
 
Eerst stond de camera bij de kippen. Het idee was dat diverse dieren zich daar wel zouden melden omdat daar voedsel is. Helaas bleken de kippen te kunnen ontsnappen en stond het kaartje vol met kippen-foto’s.

Na nog een niet zo succesvol plekje staat de camera nu bij de overgang over de sloot, midden op ons terrein. Dat blijkt een behoorlijk geschikte plek.

De camera heeft inmiddels al verschillende dieren ‘gevangen’. Zo zie je op de foto’s hazen, een vos, een marter-achtige en zelfs een ree.

De camera staat nog steeds, dus dit is vast niet het laatste berichtje!

Herenboeren Kids Club

Bij de afgelopen uitgifte heb je vast al iets gehoord over de Kidsclub. 

Op initiatief van 4 herenboerinnen is er een start gemaakt voor een Herenboeren Kids Club.
Zodra het weer kan wil de Kids Club leuke activiteiten organiseren voor de kinderen van de
Herenboeren van ongeveer 2 tot 12 jaar. Per activiteit wordt er om een kleine bijdrage gevraagd om de activiteiten te bekostigen, op die manier hoeven wij geen beroep de doen op de gezamenlijke pot.

Wij gaan samen met de kinderen (en ouders) op ontdekkingstocht! Voorbeelden van mogelijke activiteiten zijn:
 • Educatie & ontdekken: leren over biodiversiteit, vogels tellen en insecten bekijken.
 • (Heren)boerenleven: wat komt er allemaal bij kijken bij het boeren leven; helpen met zaaien en  oogsten (waar mogelijk).
 • Creatief: zelf dingen maken zoals vogelhuisjes, insectenhotels, maar ook samen appelmoes maken met appels uit eigen boomgaard!
Ouders gezocht!
Dit redden de vier herenboerinnen niet alleen, dus mocht je het leuk vinden om te helpen, laat het ons weten!

Opgeven? 
Hier kunnen kinderen en ouders zich opgeven.

Meer informatie?
In onderstaande plaatjes zie je een eerste indruk van de nieuwsbrief van de Herenboeren Kids Club. Om het alles goed te kunnen zien en lezen, kun je via onderstaande link het bijbehorende bestand bekijken.
Klik hier voor de Herenboeren Kids Club nieuwsbrief. 
 

Kort nieuws social media

 • 04-03 Vandaag is het eerste echte seizoen begonnen. In het filmpje zien jullie Mas en Fabian in actie met de nieuwe trekker.
Fabian, Mas, de nieuwe trekker en frees.
 • 07-03 Julia komt aan op de boerderij, en verkent haar omgeving op haar gemak.
 • 08-03 Deze week is er groente uitgegeven van BioRomeo uit Ens. Dit is de boerderij waar Fabian heeft gewerkt.
 • 12-03 Julia maakt kennis met Annabel, geheel corona-proof. Geen pootjes schudden en met kuchschermen ertussen.
 • 13-03 Een nieuwe mijlpaal op de Herenboerderij: de hoogstamboomgaard en houtwallen zijn aangeplant! De hoogstamboomgaard is het perceel naast de kassen, hier staan appels, peren en pruimen die over 4 á 5 jaar vrucht zullen gaan dragen.
Julia en Annabel maken kennis
 • 18-03 Er is nesteldrang op de boerderij! Het kraamhok en de waterleiding zijn in de flexstal afgemaakt. Julia kan bevallen.
 • 20-03 De laatste andijvieplantjes zijn in het bed geplant, de norm is hier geen 1,5 meter, maar slechts 25 cm. Het is zo lekker warm in de kas, dat je de gewassen bijna ziet groeien.
 • 24-03 We hebben wat te vieren, want Julia is bevallen van 5 wonderschone biggetjes.
 • 27-03 Wat groeien en drinken de biggetjes goed!! Ze genieten heerlijk van de warmtelamp.
Email
Website
Facebook
Instagram
Twitter
LinkedIn
Copyright © 2021 Herenboeren Wenumseveld, alle rechten voorbehouden.

GEGEVENS AANPASSEN | UITSCHRIJVEN
Email Marketing Powered by Mailchimp