View this email in your browser
Wenumseveld Courant
Nr 13 18-12-2020

Inhoud


- Huishoudelijke mededeling

- Kopij volgende Courant

- Impressie ALV

- Biodiversiteit

- Resultaten enquête 

- In the Spotlight

- Naar de slagerij

- Kerstgroet

Planning Uitgifte


23/12/20 - Uitgifte alle leden 
26/12/20 - GEEN zaterdag uitgifte
(is op 23/12)
30/12/20 - GEEN uitgifte
02/01/20 - GEEN uitgifte

06/01/21 - 1e uitgifte wo. 2021
09/01/21 - 1e uitgifte zat. 2021

Beste Herenboer,

Voor je `ligt’ alweer nummer 13 van Courant de Wenumseveld. Er is aan gewerkt door veel mensen en hopelijk beleef je veel plezier aan het lezen ervan.

Natuurlijk blikken we kort terug naar de Algemene Ledenvergadering, kijken we even rond naar wat er zoal gebeurt op en om de boerderij en maken we kennis met een actieve vrijwilliger, of eigenlijk 2 vrijwilligers deze keer. Ook kun je lezen wat een werk het Vleesteam verzet heeft, en hoeveel tijd er op de bewuste dag in is gaan zitten. Top gedaan!

En we sluiten deze keer af met een speciale groet. Nieuwsgierig? Je mag ook achteraan beginnen 😉

Veel leesplezier!

Huishoudelijke mededeling
 

We zien nog regelmatig herenboeren met de auto over de onverharde weg, de Wenumsedwarsweg, naar de boerderij komen. Om deze weg en de aanwonenden geen overlast te bezorgen verzoeken we jullie over de (verharde) Papegaaiweg aan te komen en weer terug te gaan.

Kopij volgende Wensumseveld Courant


Vanuit verschillende hoeken ontvangen wij kopij voor in de nieuwsbrief. Mocht je kopij hebben voor de volgende nieuwsbrief, dan ontvangen wij dit graag uiterlijk 17 januari 2021. Deze kopij graag in combinatie met een paar leuke en bijpassende foto's kun je ov.v. kopij Courant sturen naar: wenumseveld@herenboeren.nl

Impressie ALV
 

Zaterdag 28 november is de 2e Algemene Ledenvergadering geweest. Gezien de maatregelen rondom corona kon deze helaas niet op de Herenboerderij plaatsvinden, maar zaten (bijna) alle leden thuis achter hun eigen computer.

Er is kort teruggekeken naar de afgelopen maanden, waarin erg veel werk verzet is op de Herenboerderij. We kunnen trots zijn op alles wat al gedaan is. Er is niet alleen teruggekeken, maar vooral ook vooruitgekeken. We hebben een beeld gekregen van wat we komend jaar kunnen verwachten, door middel van een roadmap. Fabian (onze boer) is aan het woord geweest en vertelde onder andere dat hij versterking krijgt van Mas. Samen hebben zij veel kennis die zinvol is voor het Wenumseveld. Fabian is gespecialiseerd in de akkerbouw en de kennis van Mas ligt vooral bij de tuinbouw.

Het in stemming brengen van verschillende zaken is ook altijd een belangrijk punt op ledenvergaderingen, ditmaal heeft iedereen zijn stem digitaal uit kunnen brengen over een aantal vraagstukken.
Een uitgebreid verslag van de ALV heeft iedereen op 17 december j.l. in de mailbox ontvangen.

Biodiversiteit
 

Op de Algemene Ledenvergadering hebben we het idee gepresenteerd om de biodiversiteit  te monitoren. Leuk dat er zo veel positieve reacties zijn van herenboeren die hier belangstelling voor hebben. Misschien heeft niet iedereen de Algemene Ledenvergadering kunnen bijwonen en zijn er nog meer herenboeren die graag mee willen denken en doen.

Meld je aan door een e-mail te sturen naar
Hans Aalderink (Hans.Aalderink@Planet.nl).

Vermeld je telefoonnummer om ook lid te worden van de WhatsAppgroep Monitoren Biodiversiteit.
 
Wat is het idee?
De traditionele landbouw wordt geassocieerd met problemen als verlies aan biodiversiteit, verdroging, vermesting en een verslechtering van de bodemkwaliteit. Door te meten willen we laten zien dat het concept van Herenboeren bijdraagt aan het oplossen van deze problemen. Immers als Herenboeren gebruiken we geen bestrijdingsmiddelen en kunstmest, gaan wij anders met onze grond om en richten we het terrein op een natuurvriendelijke manier in. Doel is vooral samen kennis op te doen en die te delen.
 
Wat zouden we willen weten?
Wat is de invloed van onze manier van werken op de:
 • biodiversiteit;
 • waterhuishouding;
 • uitspoeling van stikstof;
 • kwaliteit van de bodem;
 • de opbrengst van het land.
Dit zijn wat eerste ideeën. Niet alles zal (direct) mogelijk zijn en er zijn vast ook nog wel andere aspecten die het onderzoeken waard zijn.
Welke gegevens zou je kunnen verzamelen?
 • De omvang van de biodiversiteit zou je kunnen meten door planten te inventariseren, vogels te tellen of te kijken naar vlinders en insecten.
 • Door grondwaterstanden en bodemvocht te meten en gegevens te verzamelen over neerslag en verdamping kun je inzicht krijgen in de waterhuishouding.
 • Je kunt met eenvoudige methoden nitraatgehaltes meten in grondwater en in de sloot. 
 • Door de bodemstructuur en het bodemleven te bestuderen krijg je een beeld van de kwaliteit van de bodem.
Ook deze opsomming is vast niet compleet er zijn ongetwijfeld nog andere ideeën.
 
Wie kunnen meedoen?
 • Enthousiaste vrijwilligers, die het leuk vinden om kennis te verzamelen en kennis met elkaar te delen.
 • Mensen met kennis op de verschillende onderdelen, die mee willen denken over de opzet en vooral ook bereid zijn hun kennis te delen met anderen. Of mensen die externe contacten hebben die we kunnen raadplegen of betrekken (bijvoorbeeld bij het IVN of KNNV). Hiervoor kunnen we via Herenboeren Nederland ook gebruik maken van ervaringen bij andere Herenboeren in het land.
Hoe verder?
Inmiddels hebben zich al 15 mensen aangemeld die mee willen doen. We zijn van plan om in januari als het kan een anderhalvemeter-bijeenkomst te houden op de boerderij. Als dat niet kan houden we een virtuele bijeenkomst. Nadere informatie volgt. Mocht je ideeën of suggesties hebben laat het ons weten.

Resultaten enquête: Welke groenten willen we eten van onze boerderij?
 

We zijn niet zo gek op kievitsbonen, kapucijners en bruine bonen. Daarentegen hebben we een sterke voorkeur voor tomaten, paprika’s, komkommers, courgettes en aardbeien. Ook uien, wortelen, sperziebonen, aardappelen, prei, sla, broccoli en boerenkool eten we graag.

Dat zijn de meest opvallende uitkomsten van de enquête die door 161 leden is ingevuld. Het bovenstaande rijtje met voorkeuren is niet ingedeeld naar seizoenen of categorieën groenten en er blijkt ook niet uit wat de verschillen in voorkeuren zijn. Soms zijn die verschillen groot en zul je merken dat een bepaalde groente, ondanks dat je hebt aangegeven dat je die niet wil krijgen, toch wordt geteeld. Dat heeft er dan mee te maken dat (veel) anderen die groente juist wél willen hebben of hoog scoort bij de andere afwegingen voor het teeltplan. De verschillen in voorkeur hebben we gekwantificeerd en geven richting aan de hoeveelheden die geteeld worden.
De uitkomsten zijn dus richtinggevend voor het teeltplan dat boer Fabian en tuinbouwspecialist Mas aan het maken zijn in overleg met de werkgroep Tuinbouw. Naast jullie voorkeuren, is het teeltplan ook gebaseerd op de oogstzekerheid van groentes (dit eerste volledige seizoen gaan we voor veilige keuzes), de afwisseling van plantenfamilies (om zo ziektes en plagen te voorkomen) en de oogsttijd (om de uitlevering te spreiden).

Naast de gewassen die in de enquête stonden, waren er nog twee teelten die veel leden als gewenst hebben ingevuld bij de open vraag: kruiden en paddenstoelen. Deze zijn in grote aantallen niet zo gemakkelijk te telen en oogsten en het is daarom niet logisch om die in het eerste jaar al op te nemen. Aangemoedigd door de enquête gaan Fabian en Mas wel kijken of ze gemakkelijke kruiden kunnen telen voor zelfoogst van de Herenboeren. Ook gaan ze overleggen met een paddenstoelenspecialist om mogelijkheden te verkennen op het terrein voor de teelt van shiitake en oesterzwammen. Het is echter de vraag of het in 2021 al verstandig is om die te gaan telen, zeker als er grotere investeringen nodig zijn.

We vinden het geweldig dat zoveel mensen hun voorkeuren hebben opgegeven en Fabian heeft al een eerste reactie: “Dit duidelijke overzicht van groentes die de herenboeren graag eten, enthousiasmeert me om het teeltplan uit te werken. Uiteindelijk is de keuze van groentes afhankelijk van meer factoren, maar zo weten we waar we onze prioriteiten moeten leggen. Zo is er veel animo voor tomaten, komkommers en paprika’s. De kas zullen we dus voor deze groentes moeten reserveren. Wel vroeg ik me af in hoeverre de resultaten bepaald zijn door wat mensen goed kennen. Zo zijn kievitsbonen erg onbekend en kregen die ook een lage score. Tot de jaren 60 werd deze boon echter alom gegeten in de IJsselvallei. Om de herenboeren ook kennis te laten maken met dit soort onbekende gewassen, lijkt het me de moeite waard om wat kleine hoeveelheden hiervan te telen. Wellicht kunnen we volgend jaar weer een enquête sturen en kunnen we zien of dit soort nieuwe gewassen dan hoger scoren.”

Wil je het volledige overzicht van de resultaten lezen? Die vind je hier: resultaten enquête teeltplan

Werkgroep Tuinbouw,
Arnoud, Hans, Roelof, Wim, Boas, Bert, Fabian en Nelly
Kievitsbonen

In the Spotlight: twee vrijwilligers
 

Dit keer 2 vrijwilligers ‘in the Spotlight’: Roelof en Jolande, getrouwd en inmiddels met pensioen. Hun nieuwe hobby is de Herenboerderij.

Jolande en Roelof zijn vanaf het begin geïnteresseerd geweest in de Herenboerderij. Toen hebben ze veel bijeenkomsten bijgewoond. Op een bepaald moment gingen ze heerlijk op vakantie, na terugkomst bleek het heel hard te zijn gegaan en waren er veel mensen aan de slag gegaan om de Herenboerderij van de grond te krijgen. Vanaf dat moment hebben Jolande en Roelof zich wat meer op de achtergrond gehouden en de helpende hand geboden op het moment dat dat nodig was.

Jolande is actief bij de werkgroep Uitgifte, Roelof bij de werkgroep Tuinbouw. De verbindende factor tussen beide werkgroepen is het oogsten. Ze horen regelmatig dingen van elkaar die ze dan weer in kunnen zetten bij hun eigen werkgroep.


Elke maandag gaan er 3 dames van de werkgroep Uitgifte naar de boerderij om overleg te hebben met de boer. Er wordt bekeken hoeveel eieren er zijn, welke groentes geoogst kunnen worden en hoeveel hiervan beschikbaar is. Met dit lijstje gaan ze aan de slag. Het is een hele puzzel om alle beschikbare producten eerlijk te verdelen. Het zijn meestal aantallen die niet makkelijk te verdelen zijn onder 500 monden.
Bijvoorbeeld: 300 kroppen paksoi zijn klaar om geoogst te worden, hoe kun je dit dan eerlijk verdelen over 500 monden.

Voor de uitgiftemomenten is er een rooster. Iedere uitgifte is er 1 iemand de coördinator. Deze persoon weet wat er die dag uitgegeven wordt en zorgt dat er voldoende vrijwilligers zijn om de uitgifte soepel te laten verlopen. Als er iemand op het laatste moment niet kan, dan zal er een ander geregeld moeten worden.

Roelof is één van de vrijwilligers die vaak op uitgiftemiddagen aan de slag gaat om te oogsten. Dat was vooral in het begin erg lastig, hoeveel groente heb je nu nodig om genoeg te hebben voor iedereen die komt, maar er vervolgens niets overblijft. Vooral bij groente als sla is het jammer als er teveel geoogst is, dit is lastig te bewaren voor het volgende uitgifte moment. Voor de laatste mensen die bij de uitgifte komen wordt ter plekke de groente geoogst, zo blijft er niets over en is er wel voldoende.
Verder moet er ook nog gezorgd worden dat er een goede overdracht is van informatie en kennis om het oogsten op zaterdag te regelen.

Op zaterdag en woensdag komen bijna evenveel mensen de producten ophalen. Op zich is dat een mooie verdeling. Wel staat het team af en toe voor een uitdaging. Als er een regenbui overtrekt komen minder mensen naar de uitgifte, als de bui voorbij is zien ze dat er dan veel mensen tegelijk komen. Nu met de corona is het wel lastig om te zorgen dat het dan allemaal soepel en vooral veilig verloopt en mensen voldoende afstand van elkaar houden.

Weer of geen weer, er is bijna altijd uitgifte. Als het koud weer is, is het wat minder leuk. Na 3 uur lang bij de uitgifte staan of oogsten ben je wel verkleumd. Maar je hebt afgesproken dat je er bent, dus dan sta je er wel.
Nu de dagen korter worden komt er een nieuwe uitdaging bij. Op de woensdagen begint het aan het einde van de uitgifte donker te worden, terwijl op de zaterdagen het steeds later in de ochtend licht wordt. Dit maakt het oogsten lastiger. Oké… en hoe gaan ze dit oplossen dan?

Mooie momenten

Het meest bijzondere moment vonden Jolande en Roelof de eerste uitgifte: de eerste eieren en slaplantjes. Het was super mooi weer, iedereen was vrolijk, één groot feest. Veel mensen kwamen met het hele gezin en keken rond op de boerderij. Super leuk om mee te maken.

Een ander mooi moment was de dag dat de kippen voor het eerst naar buiten mochten. Het waren net kinderen op een duikplank. De voorste kippen durfden niet, de achtersten duwden ze naar buiten want die waren nieuwsgierig.

Roelof vindt het heerlijk om op een mooie dag de klompen aan te trekken en lekker naar de boerderij te gaan om daar wat te schoffelen.
Ook vond hij het geweldig om achterop de tractor te zitten om de plantjes te planten. Maar wat heeft hij daar achteraf een spierpijn van gehad. Deze beweging was hij niet gewend.
 
Roelof en Jolande vinden het leuk om te zien dat er een enthousiaste vrijwilligers-community ontstaat. We zien regelmatig dezelfde gezichten terug, dat is erg leuk. Samen is het leuker en minder werk.

Oproep
Wie wil in de volgende nieuwsbrief 'In the Spotlight' staan? Alle leden komen hiervoor in aanmerking. Ongeacht wat en hoeveel je bijdraagt aan onze Herenboerderij. Meld je aan via: wenumseveld@herenboeren.nl. o.v.v. In the Spotlight.

Naar de slagerij
 

Verslagje van het bezoek aan Slagerij Heinen
Zaterdag 12 december lekker vroeg om 06.45u, zijn de leden van het “Vleesteam”,  Maike, Harry, René, Hannie, Gert, Gerben en Ria, naar Zelhem gereden om daar de vleespakketten klaar te maken.

Er was erg veel voorwerk verricht zodat het verdelen in pakken prima liep. Het was voor ons de eerste keer, dus best spannend. Zoveel vlees verwerken.

Wat komt er bij kijken:
 • Het inschatten van de hoeveelheid vee die nodig is.
 • Het vinden van een goede slagerij die meedenkt en kijkt wat er kan met onze wensen.
 • De opslag in de diepvries.
 • De administratie vooraf. Bijvoorbeeld de uitgiftemomenten goed in kaart brengen zodat de pakketten op de goede dag opgehaald kunnen worden.
 • De verdeling van het vlees per mond, per soort. En dat in een Excelbestand gezet.
 • En dan in de slagerij zelf. Alles uitstallen en dan zorgen dat het verdeeld wordt.
 • Hannie had hier een prachtig en helder draaiboek voor gemaakt.
 • We hebben op een fijne manier samengewerkt in de grote koelcel.
Resultaat: veel pakketten vlees, keurig ingepakt en op dag gesorteerd en een team dat enigszins verkleumd, maar zeer voldaan om ongeveer 16.00u weer in de auto stapte om naar huis te gaan.
Email
Website
Facebook
Instagram
Twitter
LinkedIn
Copyright © 2020 Herenboeren Wenumseveld, alle rechten voorbehouden.

GEGEVENS AANPASSEN | UITSCHRIJVEN
Email Marketing Powered by Mailchimp