Copy
motionmailapp.com
Om jullie te inspireren en ondersteunen lanceert Diverscity het project LaboLokaal. Met dit project willen we innovatieve HRM-projecten, oftewel een lokale labo's, bij besturen stimuleren.

Elk deelnemend bestuur krijgt een financiële ondersteuning (€ 5000) om samen met een externe expert en enkele collega-besturen te werken rond één van de vijf onderstaande thema’s.
Concreet willen we inzetten op projecten die kaderen binnen één van deze 5 thema’s (uitgebreide info vind je terug op onze website):
  • Digitale geletterdheid en E-inclusie (bv; opleidingstrajecten of begeleiding op de werkvloer voor medewerkers, opleiden van een interne ‘digicoach’, organiseren van digitale middagpauzes…).
  • Aanwerving van medewerkers met een arbeidsbeperking en re-integratie van langdurig zieken (bv; aanwerving: het organiseren van afgeschermde selecties, het inzetten van redelijke aanpassingen bij de aanwerving en tijdens het werk, begeleiding van medewerkers en/of hun collega’s op de werkvloer, ondersteuning van direct leidinggevenden…).
  • Omgaan met veranderingen in de organisatie (bv; omgaan met weerstanden, verhogen van veerkracht bij medewerkers, organiseren van participatietrajecten voor medewerkers, creatie van een participatiecultuur, introductie van een ‘veranderingscoach’…).
  • Opleiden van interne taalcoaches (bv; opleiding van één of meerdere medewerkers tot interne taalcoach, uitbouw van een intern taalbeleid, ondersteuning van collega's van medewerkers met een andere moedertaal, ontwikkeling van pictogrammen bruikbaar bij de uitoefening van een functie…).
  • Aangepaste wervings- en selectieprocedures in functie van diversiteit (bv; inzetten op beeldvorming van het lokaal bestuur (employer branding), ambassadeurschap door ‘diverse’ medewerkers, ontwikkelen van neutrale selectiemethodes, het meten van kerncompetenties, het valoriseren van Elders Verworven Competenties (EVC)…).
De voorbeelden zijn suggesties, wij willen graag een beroep doen op jullie creativiteit bij het uitdenken en uitwerken van een project. Dus alle ideeën zijn welkom!

Voor elk van de vijf thema’s gaat Diverscity, aan de hand van de geselecteerde projectvoorstellen, op zoek naar een geschikte partner.

Deadline voor het indienen van de subsidieaanvraag: 15 juni 2019

Meer info + inschrijven!
Infosessies duaal leren voor technische en groendiensten van lokale besturen! 
Deze infosessies richten zich op technische diensten en groendiensten van lokale besturen die graag een leerwerkplaats willen worden en op zoek zijn naar concrete info.

Wil je te weten komen wat duaal leren inhoudt en wat het voor jullie dienst kan betekenen? Wil je weten welke concrete verwachtingen er zijn ten aanzien van leerwerkplekken en van welke voordelen je kan genieten? Wenst jouw groendienst of technische dienst leerwerkplaats te worden voor één of meerdere duale studierichtingen, maar weet je niet hoe? Kom dan zeker naar één van onze infosessies. 

Vormingsfonds 'Focus op talent' verlengd in 2020!

De vormingen uit het open aanbod van Diverscity (leidinggeven voor ploegbazen, non-discriminatie, zelfzorg burn-out, dilemmatraining, preventie burn-out en mentoropleidingen) worden sinds 2019 ook aangeboden als in house vormingen in het vormingsfonds ‘Focus op talent’.

Op deze manier is het mogelijk een opleiding op maat te organiseren binnen je eigen organisatie. De opleiding wordt dan inhoudelijk aangepast voor het bedoelde doelpubliek.

In 2019 heeft elk bestuur recht op 1 vorming uit het vormingsfonds ‘Focus op talent’ aan het voordeeltarief van €1000. De vormingen kosten in werkelijkheid meer dan €1000, maar dankzij de financiële tussenkomst van de Vlaamse Overheid worden alle kosten boven €1000 gedragen door het vormingsfonds.

Deze eerste editie van het Vormingsfonds 'Focus op talent' loopt nog tot eind 2019, maar wordt dus verlengd in 2020. Wat wil dit concreet zeggen?
 

  • Indien je al een vorming aan voordeeltarief boekte die is doorgegaan in 2019, kun je niet nog een vorming boeken aan voordeeltarief die zal doorgaan in 2019.
  • Indien je een vorming boekt die doorgaat in 2019 en eentje die doorgaat in 2020 kun je tot tweemaal toe genieten van het voordeeltarief van €1000 per opleiding.
  • Indien je dezelfde vorming (of een andere vorming binnen focus op talent) wil boeken bovenop deze die je aan voordeeltarief hebt geboekt, moet je de volledige prijs van de vorming aan de desbetreffende organisatie betalen
  • Boeken van vormingen voor 2020 zal mogelijk zijn vanaf september 2019. We sturen de vormingsverantwoordelijke binnen jullie organisatie (of een andere contactpersoon indien jullie organisatie niet over een vormingsverantwoordelijke beschikt) hierover begin september een mail ter herinnering.
Meer info!
M/V/X: Gemeenten zorgen voor de juiste mix

Heb je lokale beleidsverantwoordelijkheid en heb je aandacht voor diversiteit? Wil je dat jouw beleid ten goede komt aan alle inwoners, aan mannen én vrouwen, aan jongens én meisjes met welke achtergrond ook?
Dan zal de e-brochure “Gendergelijkheid: ook in mijn gemeente” van Amazone (Amazone is het Kruispunt Gendergelijkheid) met zeven aanbevelingen om concreet aan de slag te gaan je zeker aanspreken. Je vindt de brochure op onze website
Om er zeker van te zijn een snel antwoord van ons te ontvangen raden we je aan de volgende  mailadressen te gebruiken. 

Voor al je vragen? Gebruik het emailadres info@diverscity.be
Check de volledige kalender met onze opleidinginen op onze website!
@DiverscityLrb
@DiverscityLrb
@DiverscityLrb
@DiverscityLrb
Website Diverscity
Website Diverscity
LinkedIn Diverscity
LinkedIn Diverscity
Copyright © 2019 Diverscity, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp
De duurzame ontwikkelingsdoelstellingen
daar zetten wij als Diverscity graag mee onze schouders onder!