Copy
De belangrijkste updates duaal leren rechtstreeks in je mailbox!
Voortaan verzamelen we de voornaamste nieuwigheden omtrent duaal leren in een overzichtelijke update. Op die manier kunnen we de lokale besturen nog beter en sneller helpen bij al hun vragen over duaal leren. 

Je kunt deze informatie uiteraard steeds nalezen op onze website.
We zijn ook steeds te bereiken via mail: duaalleren@diverscity.be.

 
website bezoeken
Ontdek de nieuwe brochure alternerend leren bij lokale besturen
We hebben de brochure alternerend leren bij lokale besturen geüpdatet. Deze bevat alle relevante informatie die een personeelsdienst van een lokaal bestuur nodig heeft om aan de slag te gaan met duaal leren. 
brochure raadplegen
We bezorgen hieronder alvast een overzicht van de belangrijkste nieuwigheden!
Nieuwe regelgeving
Vanaf 1 september 2019 gelden er nieuwe voorwaarden voor de mentor die de leerling(en) zal begeleiden binnen het kader van Duaal Leren.
 • Om het onberispelijk gedrag aan te tonen, moet de mentor vanaf nu een uittreksel uit het strafregister 596.2 (‘minderjarigenmodel’) indienen. Dit uittreksel mag niet ouder dan één jaar zijn.
 • De mentor moet een erkende mentoropleiding volgen. De mentor krijgt hiervoor één jaar de tijd.
Deze nieuwe regelgeving geldt voor iedere nieuwe erkenningsaanvraag en voor iedere nieuwe mentor die bij een eerder goedgekeurde aanvraag wordt toegevoegd.
Deze nieuwe erkenningsvoorwaarden gelden ook voor opleidingen binnen het systeem van Leren en Werken.
 • Vanaf 1 september 2019 volgen alle leerlingen in een alternerende opleiding verbonden door een overeenkomst alternerende opleiding (OAO) of een stageovereenkomst alternerende opleiding (SAO) de schoolvakantieregeling.
   
 • Bij de opleiding Kinderbegeleider Duaal blijft de regel wel gelden dat deze leerlingen minstens vijf dagen aaneensluitend vakantiewerking moeten doen in een initiatief voor buitenschoolse opvang.
   
 • Leerlingen die verbonden zijn door een OAO hebben recht op maximaal 20 betaalde vakantiedagen per kalenderjaar. Deze betaalde vakantiedagen worden opgebouwd volgens dezelfde regeling als die van het contractuele personeel. De overige vakantiedagen zijn onbetaald.
   
 • Afwijkingen van de schoolvakantieregeling zijn mogelijk wanneer dit in het belang is van de opleiding van de leerling.  Een belangrijke voorwaarde is dat de leerling de dagen vakantiewerking recupereert tijdens hetzelfde schooljaar.
Lees volledige uitgebreide informatie
Vanaf 1 januari 2020 zijn de overeenkomsten voor alternerende opleiding (OAO) ingebed in de wet van 3 juli 1967 van het overheidspersoneel, althans wat de arbeids(weg)ongevallen betreft. Dit betekent dat lokale besturen vanaf dan geen aparte polis naar privaat recht meer moeten sluiten wanneer zij een leerling verbonden door een OAO opleiden. Uiteraard moet er ten aller tijden een arbeidsongeval verzekering worden afgesloten. 

Tot en met 31 december 2019 blijft de ‘oude’ regeling gelden. Volgens deze regeling is de leerling verbonden door een OAO beschermd volgens de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971. Dit betekent dat het lokaal bestuur tot en met 31 december 2019 voor hen een arbeidsongevallenverzekering volgens privaat recht (polis ‘wet 10 april 1971’) moet afsluiten met een arbeidsongevallenverzekeraar.
 
Financiële incentives maken duaal leren aantrekkelijker
Koken kost geld en naast de vele voordelen, brengt het opleiden van een leerling duaal leren ook kosten met zich mee. Daarom hebben de Vlaamse overheid en Diverscity incentives voorzien die het duaal leren ook financieel aantrekkelijk moet houden. 
 
ontdek de financiële incentives
Meer uren gesubsidieerd voor leerlingen duaal leren in diensten gezinszorg
De uren die leerlingen duaal zorgkundige onder verwijderd toezicht presteren in een dienst voor gezinszorg of thuiszorg kunnen deels gesubsidieerd worden binnen het urencontingent. Nieuw is dat vanaf dit schooljaar 2019-2020  een DGAT per begonnen maand een gemiddelde van max. 18 uur binnen het subsidieerbaar urencontingent mag doorsturen naar Vesta in plaats van 10 uur.

Volgende afspraken zijn van toepassing:

1. Voor een verzorgende met een OAO mag per begonnen maand een gemiddelde van max. 18 uur binnen subsidieerbaar urencontingent doorgestuurd worden naar Vesta.

2. Wat betreft de kilometervergoeding worden verzorgenden met een OAO aanzien als reguliere personeelsleden. Dit houdt in dat alle verplaatsingen die door de dienst vergoed worden tijdens de overeenkomst, ook in aanmerking komen voor subsidiëring.

3. Het mentorschap dat een verzorgende opneemt moet voor subsidiëring gebeuren via de gelijkgestelde uren (individuele werkvergadering).

4. Voor alle uren dat de verzorgende met een OAO-overeenkomst werkt onder verwijderd toezicht wordt een gebruikersbijdrage aangerekend.
Voor meer info kan u terecht bij de helpdesk van VESTA.
 
Mentoropleidingen + intervisie

Mentor zijn is  meer dan vanuit het buikgevoel ageren. Het is de jongere begeleiden en meenemen in een wereld waar de verwachtingen anders liggen dan op de school. Daarom organiseert Diverscity specifieke opleidingen.

Interesse in onze gratis mentoropleidingen in 2019 en 2020? Ontdek de nieuwe data en locaties en schrijf je tijdig in.

Mentoropleiding zorgberoepen
Mentoropleiding technisch uitvoerende beroepen
Intervisie mentoren zorgberoepen
Duaal leren in de kinderopvang, hoe werkt dat nu precies?
Vanaf begin schooljaar 2019 kunnen Vlaamse leerlingen in zo'n ruim tachtig studierichtingen kiezen voor duaal leren. Ook in de kinderopvang startte een eerste lichting jongeren op die manier. Maar hoe werkt dat nu precies? Lees het volledig artikel op onze website.
@DiverscityLrb
@DiverscityLrb
@DiverscityLrb
@DiverscityLrb
Website Diverscity
Website Diverscity
LinkedIn Diverscity
LinkedIn Diverscity
Email
Email
Copyright © 2019 Diverscity, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp