Copy
Projectoproep: LaboLokaal!


Om jullie te inspireren en ondersteunen lanceert Diverscity het project LaboLokaal. Met dit project willen we innovatieve HRM-projecten, oftewel een lokale labo's, bij besturen stimuleren.

Elk deelnemend bestuur krijgt een financiële ondersteuning (€ 5000) om samen met een externe expert en enkele collega-besturen te werken rond één van de vijf onderstaande thema’s.

Concreet willen we inzetten op projecten die kaderen binnen één van deze 5 thema’s (uitgebreide info vind je terug op onze website):
 • Digitale geletterdheid en E-inclusie
 • Aanwerving van medewerkers met een arbeidsbeperking en re-integratie van langdurig zieken
 • Omgaan met veranderingen in de organisatie
 • Opleiden van interne taalcoaches
 • Aangepaste wervings- en selectieprocedures in functie van diversiteit

Voor elk van de vijf thema’s gaat Diverscity, aan de hand van de geselecteerde projectvoorstellen, op zoek naar een geschikte partner.

Deadline voor het indienen van de subsidieaanvraag: 15 juni 2019

Meer info + inschrijven!
Nieuwe opleiding integriteitscoördinator! 

Het woord ‘integriteit’ klinkt gewichtig, maar komt erop neer dat medewerkers zo goed mogelijke beslissingen nemen, en in staat worden gesteld zo zorgvuldig mogelijk te handelen.

De opleiding tot integriteitscoördinator begeleidt medewerkers en hun organisaties om de organisatie zo in te richten dat medewerkers hierin worden ondersteund en beschermd.

Meer info!
Minister De Block lanceert preventiecampagne rond burn-out!

Wat kun je zelf doen voor je fysieke, mentale of sociale welzijn? Hoe herken je stress en burn-out? Hoe kom je er zelf weer bovenop? Wat met je werk? Bij wie kan je terecht? Antwoorden op die vragen zijn terug te vinden op de nieuwe website. Zeker de video getuigenissen zijn een aanrader!

Bezoek Website
Diverscity opleidingen Burn-out!
ESF-projectoproep leren en werken en duaal leren!
Het Departement Onderwijs en Vorming lanceert vier nieuwe ESF-projectoproepen voor organisaties.
 • Het gaat over projecten om leerlingen uit het stelsel voor leren en werken en duaal leren te ondersteunen in de overgang van het onderwijs naar de arbeidsmarkt.
  • Aanloopfase - focus vorming
  • Aanloopfase - focus werkervaring
  • Intensieve Begeleiding Alternerend Leren (IBAL)
  • Alternerende beroepsopleiding Buitengewoon Secundair Onderwijs OV3 (ABO)
 • Voor derdenorganisaties: vzw's, gemeentebesturen, OCMW's, maatwerkbedrijven, bedrijven in de lokale diensteneconomie.
Indienen + meer info!
Ontdek waarom Ikea en Brussels Airlines investeren in een divers personeelsbeleid!
De collega's van Verso (Vereniging voor Social Profit Ondernemingen) hebben een mooi overzicht gemaakt van direct bruikbare HR tools.
Hoe omgaan met vroegtijdig schoolverlaters? 
Stay Tuned is het Europese luik van het Gentse Plan Vroegtijdig Schoolverlaten. Het is een netwerk van 9 Europese partnersteden, ondersteund door URBACT, een Europees structuurfonds dat expertise-uitwisseling tussen Europese steden stimuleert.

Gedurende bijna drie jaar wisselden de steden kennis en know how uit, niet alleen over WAT we moeten doen om vroegtijdig schoolverlaten te voorkomen of te remediëren, maar ook over HOE we die oplossingen kunnen implementeren.
 
Wil je weten hoe andere Europese steden omgaan met vroegtijdig schoolverlaten? Kom dan naar de ‘final conference ‘ van Stay Tuned, op 22 mei. Ontdek hier het volledige programma

Inschrijven!

Agentschap Binnenlands Bestuur (Team Vlaamse Rand), provincie Vlaams-Brabant, vzw ‘de Rand’, Agentschap Integratie en Inburgering organiseren op 26 juni 2019 een inspiratiemiddag 'diversiteit in de Vlaamse gemeenten rond Brussel'. 

Hoe zet je een succesvol integratiebeleid op poten en hoe versterk je de sociale cohesie in je gemeente? Wie biedt welke financiële en inhoudelijke ondersteuning? Welke praktijken werken in andere gemeenten? Hoe schrijf je een verhaal voor al je inwoners, met de Nederlandse taal als bindmiddel?

Meer info!
Check de volledige kalender met onze opleidinginen op onze website!
@DiverscityLrb
@DiverscityLrb
@DiverscityLrb
@DiverscityLrb
Website Diverscity
Website Diverscity
LinkedIn Diverscity
LinkedIn Diverscity
Copyright © 2019 Diverscity, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp
De duurzame ontwikkelingsdoelstellingen
daar zetten wij als Diverscity graag mee onze schouders onder!