Copy
De belangrijkste updates duaal leren!
Sinds september 2019 verzamelen we de voornaamste nieuwigheden omtrent duaal leren in een overzichtelijke update. 

Heb je onze vorige update duaal leren gemist? Wil je helemaal mee zijn met de nieuwe regelgeving omtrent duaal leren? Hier kan je de update van september 2019 nog eens nalezen.
 
Je kunt deze informatie uiteraard steeds nalezen op onze website.
We zijn ook steeds te bereiken via mail: duaalleren@diverscity.be.
website bezoeken
Nieuwe regelgeving
Jongeren (<25 jaar) die na een duale of alternerende opleiding afstuderen met een studiegetuigschrift van het 6de leerjaar secundair onderwijs of een diploma secundair onderwijs zullen vanaf januari 2020  bij aanwerving niet meer in aanmerking komen voor de RSZ-kortingen voor jonge werknemers. Voor werkgevers die op dat moment al van dit voordeel genieten, worden er overgangsmaatregelen voorzien. Tot dan, kan u alle info over de RSZ-korting voor laag- en middengeschoolde jongeren hier terugvinden.
Bevraging werkplekken evaluatie duaal leren / alternerend leren
Binnen jouw lokaal bestuur heb je een erkenning aangevraagd om leerlingen op te leiden in het kader van alternerend leren (duaal leren, Syntra Leertijd of deeltijds onderwijs). Deze regelgeving is opgenomen in het decreet alternerende opleidingen. In opdracht van SYNTRA Vlaanderen voert HIVA (Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving) in samenwerking met Diverscity een evaluatie uit van dit decreet.

Als erkende werkplek heb je een belangrijke rol in de alternerende opleiding van jouw leerling. Via deze online vragenlijst willen we daarom jouw mening hierover vragen. Alle contactpersonen van een erkende vestiging zullen een persoonlijke mail ontvangen met daarin de link naar de vragenlijst met daarin ook een link naar een vragenlijst specifiek bedoeld voor de mentoren.

Mogen wij jou vragen om deze vragenlijst zo veel mogelijk in te vullen en te vragen dat ook de betrokken mentoren de specifieke bevraging voor de mentoren invullen?

Deze vragenlijst duurt 15 minuten en wordt volledig anoniem verwerkt. Onder alle deelnemers verloten we een waardebon van €150. Na afloop van het onderzoek (augustus 2020) bezorgen we je een samenvatting van onze bevindingen.
Voeg het attest van gevolgde mentoropleiding toe in het digitale loket
Vanaf 1 september 2019 moeten mentoren die leerlingen begeleiden binnen het kader van ‘duaal leren’ en ‘leren & werken’ een erkende mentoropleiding volgen. Zij krijgen hiervoor één jaar de tijd. Deze nieuwe regelgeving geldt voor iedere nieuwe erkenningsaanvraag en voor iedere nieuwe mentor die bij een eerder goedgekeurde aanvraag wordt toegevoegd.

Wanneer de mentor de mentoropleiding heeft gevolgd, moet het attest daarvan opgeladen worden in het digitale loket app.werkplekduaal.be.

Hulp nodig om het attest op te laden? Hoe je dit precies kan doen, lees je in de handleiding werkplekduaal.be voor ondernemingen.
Ondersteuningspremie Duaal kinderbegeleider/zorgkundige (Dienst gezinszorg)
Ieder publiek kinderopvanginitiatief of dienst voor gezinszorg of thuiszorg die een leerling duaal leren opleidt, kan via Diverscity een ondersteuningspremie bekomen van €250/maand/leerling met een maximum van €10.000 op schooljaarbasis voor de opleiding kinderbegeleider duaal en zorgkundige duaal.

De voorwaarden zijn:
  • De ondersteuningspremie kan enkel worden aangevraagd indien de betrokken mentor van de leerling een erkende mentoropleiding volgt binnen de termijn dat de leerling in de betrokken dienst aan de slag is of reeds een erkende mentoropleiding gevolgd heeft. 
     
  • Voor de publieke dienst voor gezinszorg of thuiszorg die een leerling duaal zorgkundige opleidt, kan de premie enkel bekomen worden voor elke maand dat de leerling minimaal 10 dagen onder begeleiding van de mentor werkt.
Meer info
Gratis mentoropleidingen 

Mentor zijn is  meer dan vanuit het buikgevoel ageren. Het is de jongere begeleiden en meenemen in een wereld waar de verwachtingen anders liggen dan op de school. Daarom organiseert Diverscity specifieke opleidingen.

Interesse in onze gratis mentoropleidingen? Ontdek de nieuwe data en locaties en schrijf je tijdig in:
 

Mentoropleiding zorgberoepen
Mentoropleiding technisch uitvoerende beroepen
Ontdek de brochure alternerend leren bij lokale besturen
De brochure alternerend leren bij lokale besturen  bevat alle relevante informatie die een personeelsdienst van een lokaal bestuur nodig heeft om aan de slag te gaan met duaal leren. 
brochure raadplegen
@DiverscityLrb
@DiverscityLrb
@DiverscityLrb
@DiverscityLrb
Website Diverscity
Website Diverscity
LinkedIn Diverscity
LinkedIn Diverscity
Email
Email
Copyright © 2019 Diverscity, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp