Copy
Lieve lezers en lezeressen!

Zoals u op de foto onderaan kunt zien (klik bovenaan op 'afbeeldingen weergeven'), is het boek Politiek van het gezond verstand (2020) in handen gevallen van ondergetekende. Zoals u kunt lezen in «deze analyse,» werpt het boek de vraag op: Wat is nu het eindspel van Baudet?

Op veel verzoek heeft uw auteur een «deel twee gemaakt» van het artikel 'adviezen aan adolescenten en niet-deugers'. De studenten die willen opklimmen binnen het systeem, verinnerlijken doorgaans de normen van dat systeem. De kans is beperkt dat dit kritische of revolutionaire denkers zal voortbrengen...

Onder het mom 'wie niet woke is, is gezien' is zelfs de bekende publicist Andrew Sullivan weggedeugd. Maar dit «woke discours heeft een achilleshiel.» Als alles dan een hermetisch gesloten cultureel universum is waar je als blanke niet over mag meepraten, wel dan heb je twee opties. Óf eeuwige zelfhaat zonder verlossing, óf je eigen blankheid omhelzen vanuit levenslust en zelfverheffing.


Steun De Nieuwe Zuil met een donatie, zodat het oeuvre van dr. Sid ook in het Engels beschikbaar kan worden gesteld, met de arbeid van een professionele vertaler en editor. In totaal is +/- 3.000 euro nodig opdat een samenvattende, gecondenseerde versie van zijn oeuvre in boekvorm internationaal kan gaan: NL58 INGB 0008 747503 (Stichting De Nieuwe Zuil). DNZ organiseert naderhand graag een event om de donateurs te bedanken! BIC/SWIFT: INGBNL2A 

Fijne zondagavond... 
dr. Sid
Copyright © 2020 dr. Sid Consultancy, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp