Copy
Beste allemaal!
De negativiteit van de laatste periode heeft mij enkel vastberaden gemaakt om episch te publiceren! De vruchten hiervan kunt u deze week plukken!

Mijn «zondagsrede»» gaat over de komende crisis, die niet enkel economisch is maar tegelijk ook demografisch, cultureel en existentieel. De vraag is nu of Europa behoefte heeft aan een doordacht, gefundeerd nationalisme. Dus niet het irrationalisme van de Eerste Wereldoorlog – maar wél een besef van weerbaarheid ten aanzien van Europese waarden en cultuurgoed.

Frits Bosch nam de handschoen op tegen NBD Biblion, dat weigerde zijn nieuwste politiek-incorrecte boek te bespreken. Ik breng «verslag uit»» van dit duel!

Verdere «studie naar het leven in een grote clownshow». Het bestaan valt in losgezongen brokken en bizarre avonturen uiteen. Hoe over leven we de postmoderne versplintering?

Hier geef ik een «episch betoog» over wat onze nieuwe strategieën moeten zijn. Samenwerking en verbinding zijn belangrijker dan ooit! Geef geen ruimte aan het deugkartel. Want wie opzichtig gaat deugen om maar bij de heersende klasse te mogen blijven aanschuiven, zal uiteindelijk zijn ziel verkopen...

Steun via «BackMe» blijft belangrijk! Volgens Ahmed bleken er minder mensen ingeschreven dan eerst leek, omdat iedereen was meegeteld die weliswaar had gepoogd een bijdrage te doen maar dit niet voltooid had. Hierdoor heeft BackMe een hoger bedrag uitgekeerd dan eigenlijk zou moeten en vielen de BackMe-inkomsten deze maand tegen. Hierover heb ik met Ahmed lang gebeld en de conclusie was: er zijn dus mensen die alles invullen en vervolgens 20 minuten naar het scherm staren, en alsnog vergeten de storting definitief af te ronden. Dat kost geld omdat die opstart-pogingen qua 'serviceverlening' wél worden aangeslagen. Fijne avond! En voor de goede verstaander: YAY!
dr. Sid
Copyright © 2019 dr. Sid Consultancy, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp