Copy

Het doet ontzettend veel plezier om jullie in deze nieuwsbrief te vertellen hoe we met z'n allen het voorbije jaar ons best hebben gedaan om in naam van Felix een verschil te betekenen voor zijn lotgenootjes en de organisaties die hen bijstaan.

Niet enkel fietsen we elk jaar voor een specifiek project dat rechtstreeks ondersteund wordt met de ingezamelde middelen. We willen ook structurele impact creëren voor zorgteams en mantelzorgers die palliatieve en ernstig zieke kinderen bijstaan.

Fijn dat je meeleest! 

Een gift van €68.000 voor KITES

KITES, het pediatrisch palliatieve zorgteam van UZ Leuven, wil de zorg voor ernstig zieke kinderen en hun families continue verbeteren, professionaliseren en toegankelijker maken voor steeds meer patiëntjes. Wetenschappelijk onderzoek is hierbij een belangrijke hefboom.
 

“We ervaren reeds langere tijd de nood om relevante vragen vanuit onze dagdagelijkse praktijk te kanaliseren naar de onderzoekswereld, maar ook omgekeerd de nood om resultaten van onderzoek ten dienste te stellen, te implementeren in de werking van ons team en de overige bestaande pediatrische palliatieve liaisonteams.”


Ilse Ruyseveldt, coördinatrice KITES

 

De gift vanuit Felix500 zal worden gebruikt om het KITES-team te versterken met een wetenschappelijk medeweker. De aanwerving van een wetenschappelijk medewerker binnen het team zal naadloos de verbinding kunnen leggen tussen de dagelijkse praktijk van de medewerkers en wetenschappelijk onderzoek. 

Kennis en expertise van het KITES zorgteam wordt vandaag opgebouwd vanuit de dagdagelijkse ervaring, behandeling en begeleiding van kinderen met chronische complexe aandoeningen, kinderen in palliatieve zorg en zorg aan het levenseinde. Kennis opgebouwd vanuit wetenschappelijk onderzoek rond pediatrische palliatieve zorg is niet alleen binnen het team, maar ook in ons land veel minder beschikbaar of uitgevoerd.

"We kunnen alleen maar heel dankbaar zijn dat we de kans krijgen om dit te realiseren omwille van Felix en dankzij iedereen verbonden met Felix500. 

Een warm en oprecht dank-je-wel!"

Felix500 gaat voor structurele impact.

Zorgtraject palliatieve kinderen

Door met onze fietsweek palliatieve zorgen voor kinderen onder de aandacht te brengen hebben we met z’n allen ervoor gezorgd dat de juiste mensen elkaar gevonden hebben om ook vanuit het beleid concrete stappen te zetten voor een betere ondersteuning in de pediatrisch palliatieve zorgen (PPZ).

Tijdens de zorgen voor Felix hebben we uit eigen ervaring de complexiteit van deze zorg en de specifieke noden kunnen vaststellen, die zowel de aanpak als de financiering van PPZ vergt.

We zijn dan ook héél blij om te kunnen delen dat op 22 november de Algemene Raad van het RIZIV een jaarlijks budget van €200.000 goedkeurde voor een specifiek zorgtraject voor palliatieve kinderen. 
 

"Ik ben bijzonder verheugd dat de stakeholders, de Minister en de Regering de nog grotendeels onvervulde noden van palliatieve kinderen en hun directe omgeving wensen aan te pakken. In december zullen we het werkveld en de experten samenbrengen om het zorgtraject uit te werken",

Brieuc Van Damme, directeur-generaal RIZIV  


 

Editie 2022 van de Felix500 fietsweek

Save the date!

Hou alvast deze 7 dagen vrij in je agenda en fiets opnieuw met een team van maximum 5 fietsers minstens 500 km voor het goede doel!

Vanaf wanneer je een team kan inschrijven en voor welke organisatie(s) we in 2022 zullen fietsen kom je binnenkort te weten. We houden je op de hoogte via deze nieuwsbrief en onze Instagram pagina. 

Achter de schermen wordt er in tussentijds hard gewerkt om het gebruiksgemak en de beleving te vergroten voor alle deelnemers. Met dank aan Bram en zijn collega's van Nascom en alle enthousiaste boardmembers van vzw Felix500! 
Welk nieuwtje kunnen we al zéker verklappen?

Sinds kort hebben we een samenwerkingsverband met de Koning Boudewijnstichting. Het zal voor de tweede editie van de Felix500 fietsweek mogelijk zijn om fiscale attesten te geven aan alle gulle sponsors. 
Dat betekent concreet dat je een fiscaal voordeel van 45% krijgt voor alle giften hoger dan €40!

Fietsen helpt.
Ook in 2022.

Breng me naar de website voor meer info
Facebook
Twitter
Link
Website
Copyright © 2021 Felix500, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp