Copy

Fiets mee van 21 tot 28 mei 2022

Inschrijven vanaf 15 februari!

Jezelf en je team inschrijven voor de tweede editie van Felix500 kan vanaf dinsdag 15 februari vanaf 10u via de website (rechtstreeks via onderstaande groene knop). 

Ook deze editie kunnen opnieuw slechts een beperkt aantal teams meedoen. Zet het zeker in je agenda want vorig jaar waren alle plaatsen in enkele uren tijd ingenomen! 

Iedereen kan de Felix500 rijden: individueel, met je team of samen met je bedrijf. Maak er je eigen koers van. De enige winnaar van deze klassieker is het goeie doel, … én het team dat na acht dagen bovenaan het klassement staat!

Hier inschrijven

In 2022 fietsen we voor twee goede doelen

Casa Magnolia

Een organisatie die tijd, rust en ruimte biedt aan gezinnen met een zwaar ziek kind. Deze gezinnen zorgen thuis voor hun kind, een situatie die zowel praktisch als emotioneel zwaar weegt op de verzorgers. Samen met een groep vrijwilligers zorgt Casa Magnolia voor de nodige energie om vol te houden. Om hun draaglast te verlichten, werken ze vanuit een noodgestuurde aanpak en bieden ze samen met vrijwilligers vier projecten aan:
  • Helpende handen: zorgen voor kwali-tijd in het gezin omdat vrijwilligers praktische en huishoudelijke taken overnemen.
  • Lotgenotencontact: steun vinden bij gezinnen die zich in een gelijkaardige situatie bevinden, bijvoorbeeld tijdens een gezinsdag of ouderavond.
  • De Snoezelmobiel: een ontspannende activiteit voor het zwaar zieke kind zonder complexe en belastende verplaatsingen waarbij er in een omgebouwde ziekenwagen aan huis gesnoezeld kan worden.
  • Gespecialiseerde oppasdienst: tijd voor je partner en/of andere kinderen omdat een opgeleide(vrijwillige) verpleegkundige de zorg voor het zwaar zieke kind overneemt.

End-of-life Care

Felix500 wil blijven inzetten op structurele ondersteuning via onder meer wetenschappelijk onderzoek, we kiezen daarom om het onderzoek van Prof. Dr. Kim Beernaert en haar collega's van de onderzoeksgroep Zorg Rond Het Levenseinde (End-of-Life Care Research Group).

De onderzoeksgroep Zorg Rond het Levenseinde van de Vrije Universiteit Brussel en de Universiteit Gent is een groot multidisciplinair team van onderzoekers die baanbrekend onderzoek voert binnen de context van palliatieve zorg en levenseindezorg. Er lopen reeds een aantal projecten over palliatieve zorg bij baby's en kinderen, maar men wil dit graag uitbreiden.
Het pediatrisch palliatieve zorg onderzoek draagt bij tot de verbetering van de kwaliteit van zorg en de kwaliteit van leven en sterven van baby's, kinderen en hun ouders.
Ik wil meer weten over de goede doelen

Koning Boudewijnstichting ondersteunt Felix500

De Koning Boudewijnstichting verleent sinds dit jaar haar medewerking aan Felix500. Dat betekent dat alle giften aan de deelnemende teams worden rechtstreeks door de Stichting beheerd.
Vanaf € 40 per jaar geeft dit aanleiding tot een belastingvermindering van 45% op het werkelijk gestorte bedrag (art. 145/33 WIB). Hiervoor ontvangt u in februari volgend jaar een fiscaal attest voor het totale bedrag van de gedane giften dit jaar (alle door de Stichting beheerde projecten).

Let op: Het inschrijvingsgeld wordt niet beschouwd als een gift, enkel de steun aan de teams zijn giften en geven aanleiding tot een fiscaal attest.
Steun de teams

Fietsen helpt.
Ook in 2022.

Breng me naar de website voor meer info
Facebook
Twitter
Link
Website
Copyright © 2022 Felix500, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp