Copy
Ouderbericht

December  2018
Beste ouder(s)/verzorger(s), 

De decembermaand loopt bijna op zijn einde en dat betekent dat de kerstvakantie voor de deur staat. We hopen dat uw kind deze eerste maanden een fijne schooltijd heeft gehad. 
De kerstvakantie is bij uitstek een vakantie van samenzijn, samen eten met familie en vrienden, delen, genieten van en met elkaar. We wensen alle leerlingen en hun ouders prettige kerstdagen en een gezond en veilig 2019.
    
De kerstviering ziet er als volgt uit:

Leerjaar 3 & 4 heeft donderdag 20 december het 4e/5e lesuur een kerstbrunch met hun mentor. 's Avonds barst het feest los: ons traditionele kerstgala. Dit is alleen voor bovenbouwleerlingen en introducés  zijn niet toegestaan.  Vrijdag 21 december kunnen de bovenbouwleerlingen bijkomen van dit feest. 

Leerjaar 1 & 2 hebben vrijdag 21 december hun kerstviering. Met de mentor wordt een kerstontbijt georganiseerd en gaan de leerlingen met een keuzeprogramma aan de slag. 
De ochtend wordt om 11.15 uur afgesloten. 

Naast deze activiteiten kunnen alle leerlingen op donderdagmiddag 20 december (op vrijwillige basis) deelnemen aan ons volleybaltoernooi. Leerlingen die niet meedoen hebben gewoon les.Met Vakkanjers ontdekken en ontwikkelen jongens en meiden van het vmbo en mbo hun vakmanschap al sinds 1999. Dat doen ze aan de hand van een technische, maatschappelijk relevante opdracht voor een échte opdrachtgever. Vorig jaar was dat de Unie van Waterschappen en het jaar daarvoor het Rode Kruis. De leerlingen ontwikkelen naast technisch vakmanschap ook 21th century skills zoals initiatief nemen, samenwerken en klantencontact. Met deze vaardigheden hebben ze straks een streepje voor op de arbeidsmarkt.

Op Berkroden zijn we dit jaar in de bovenbouw aan de slag gegaan met een bijzondere uitdaging: in opdracht van het Nationaal Comité 4 en 5 mei ontwerpen, ontwikkelen en bouwen ze een monumentale installatie die vrijheid een volledig nieuwe dimensie geeft. De komende maanden werken de Vakkanjers op school aan hun opdracht: de schoolfinale is in februari 2019.
Pauze leerjaar 3
 
Met ingang van het nieuwe jaar mogen de leerlingen van leerjaar 3 van het schoolplein af tijdens de pauzes. Het betreft hier een proef met een periode van 1 maand. Daarna zal er geëvalueerd worden en bepalen we of we hiermee doorgaan. Natuurlijk verwachten we van de leerlingen dat ze hier heel blij mee zijn en zich verantwoordelijk gedragen.
Voor leerjaar 1 en 2 verandert er niets. 
 
Hoofdluis

Hoofdluis was vroeger een typische basisschoolkwaal. Waar op de basisschool de bij kapstok met op elkaar gepakte kleuterjassen als boosdoener wordt gezien, is het op de middelbare school het 'kleffe gedrag' van - voornamelijk - meisjes. Zij hebben lang, loshangend haar, knuffelen tegenwoordig veel en steken voortdurend de hoofden bij elkaar om selfies te maken of op elkaars telefoon te kijken.
Op zo'n moment kunnen luizen makkelijk overlopen.

De afgelopen week is er bij enkele leerlingen uit de bovenbouw hoofdluis geconstateerd. Om te voorkomen dat nog meer kinderen hoofdluis krijgen is het belangrijk dat u uw gezin controleert op hoofdluis. Als u hoofdluis aantreft bij uw kind, is het belangrijk dat u uw kind behandelt en ons informeert.

Meer informatie over hoofdluis kunt u hier vinden.Project Slavernij

Afgelopen woensdag 6 december hebben de tweedeklassers een gezamenlijke projectdag gehad over een donkere bladzijde in de wereldgeschiedenis: slavernij. Het project begon met een hoorcollege in de aula over de oorsprong van slavernij en een inleiding over slavernij in de Verenigde Staten van Amerika. Daarna zijn de leerlingen aan de slag gegaan met een verwerkingsopdracht over moderne slavernij. Helaas komt dit nog veel voor in de wereld. Na de pauze is de heftige film 12 Years a slave gekeken. In de middag zijn de leerlingen in groepjes uiteen gegaan voor de verwerking van bijbehorende opdrachten. 

Op maandag 7 januari staat alweer een andere projectdag voor leerjaar 2 gepland: een bezoek aan de Tweede Kamer.
De leerlingen hebben deze of vorige week een introductieles over dit onderwerp gehad. Deze week ontvangen de ouders nog een informatiebrief. 
 

Op 1 augustus 2008 is Berkroden officieel gestart. Eerst nog heel even aan de Koetsveldstraat in het centrum van Berkel en al snel naar ons tijdelijke gebouw aan de Oudelandselaan. Inmiddels zijn we 10 jaar verder en komend jaar hopen we ons 1000ste diploma te mogen uitreiken. 

Om bij ons 10-jarig bestaan stil te staan willen we op donderdag 21 maart alle leerlingen en docenten een speciale sportieve dag aanbieden. We houden nu nog even geheim wat we gaan doen maar binnenkort hoort u hier meer over.
iPad aanpassing

Na de kerstvakantie wordt de iPad van uw zoon/dochter strenger beheerd op school. Afgelopen weken hebben we dit getest in klas 1E en het werkt naar behoren.  
Dit houdt in dat sommige instellingen en apps geblokkeerd worden, waardoor er alleen maar ruimte is voor de schoolapps/instellingen. Dit gebeurt alleen maar op school aan de hand van locatie en WiFi.

Bij elke klas gaat meneer Heemskerk langs om dit te begeleiden en uit te leggen aan uw zoon/dochter. Mochten de instellingen niet goed doorkomen dan kan het zijn dat de iPad (in het ergste geval) opnieuw geïnstalleerd moet worden. Dit natuurlijk onder begeleiding.

Preventief verzuimspreekuur leerplicht

Hoog verzuim gaat vaak samen met onderpresteren op school. Daarom is terugdringen van het verzuim een belangrijk speerpunt op Berkroden.  

Voor meer bewustwording hebben wij op donderdag 13 december een preventief verzuimspreekuur georganiseerd. Vrijwel alle leerlingen met een verzuim van 10% of meer zijn daarbij op gesprek geweest bij leerplichtambtenaren van de gemeenten Lansingerland en Pijnacker/Nootdorp. Daarbij was ook onze schoolverpleegkundige aanwezig. 

De focus lag op het voorkomen of beperken van langdurig (ziekte)verzuim. 
Na afloop waren er veel positieve reacties van de leerlingen. Zij konden hun verhaal kwijt en hebben bruikbare tips gekregen.

Het was een succesvolle actie die zeker voor herhaling vatbaar is.

Jaarplanning 2018-2019
December              
Do 20       kerstgala leerjaar 3 & 4
Do 20       14.00 volleybaltoernooi
Vrij 21      09.00 - 11.15 . leerjaar 1 & 2: kerstviering
Vrij 21      leerjaar 3 & 4 : vrij
Ma 24      start kerstvakantie (t/m 4/1)
 
Januari
Ma 7         08.30 start lessen volgens rooster
Ma 7         bezoek aan de Tweede Kamer door leerjaar 2
Ma 14       start SE2-week leerjaar 4
Do 24       leerlingen vrij i.v.m. open dag
 
Februari
Vrij 1         laatste dag lintstage leerjaar 4 BBL KBL
Do 7          herkansing SE2 – leerjaar 4
Vrij 8         leerlingen vrij i.v.m. open dag
Vrij 22       leerlingen vrij i.vm. inspiratiedag Melanchthon
Ma 25       start voorjaarsvakantie (t/m 1/3)
 
Maart
Ma 4         afnameweek ICE leerjaar 1 & 2
Woe 6       ouderavond leerjaar 2 (thema: kennismaken met de keuzedelen leerjaar 3)
Ma 11       start SE3-week leerjaar 4
Do 14        lessen vervalen ná lesuur 6 i.v.m. rapportvergaderingen
Ma 18       ANWB-bezoek leerjaar 1/2/3
Di 19         ANWB-bezoek leerjaar 1/2/3
Di 19         rapport mee leerjaar 1/2/3
Woe 20     MOL-gesprekken leerjaar 1 t/m 4
Do 21        speciale 10 jarig jubileum dag voor leerlingen
Do 21        MOL-gesprekken leerjaar 1 t/m 4
Ma 25        herkansing SE3 D&P leerjaar 4
Vrij 29        herkansing SE3 avo leerjaar 4
 
April
Do 4          start CSPE leerjaar 4 GL
Ma 8         start CSPE leerjaar 4 BBL KBL
Woe 17     bezoek Disney – leerjaar 4
Do 18       leerjaar 4 vrij
Vrij 19       leerlingen vrij i.v.m. Goede Vrijdag
Ma 22       start twee weken meivakantie (t/m 3/5)
 
Mei
Do 9         start CE leerjaar 4
Do 30       leerlingen vrij i.v.m. Hemelvaart
Vrij 31      leerlingen vrij
 
Juni
Ma 3         werkweek leerjaar 3
Ma 10       leerlingen vrij i.v.m. Pinksteren
Woe 12    uitslag examens
Ma 17      afname week ICE leerjaar 1 & 2
Di 18        herexamens leerjaar 4
Woe 19    herexamens leerjaar 4
Ma 24      start toetsweek leerjaar 3
Ma 24 & Di 25     Kamp klassen 2A/2C/2E/2G
Di 25  & Woe 26 Kamp klassen 2B/2D/2F/2H
 
Juli
Ma 1        start projectweek leerjaar 3
Ma 1        start laatste lesweek leerjaar 3
Woe 3      diploma-uitreiking
Ma 8        start projectweek leerjaar 1 & 2
Woe 10    sportdag leerjaar 2
Do 11       sportdag leerjaar 1
Ma 15      inhaaldag leerjaar 1 t/m 3
Di 16        inhaaldag leerjaar 1 t/m 3
Woe 17    ophalen eindrapport
Do 18       start zomervakantie (t/m 30/8)
Instagram
Instagram
Facebook
Facebook
Website
Website
YouTube
YouTube


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Melanchthon Berkroden · Myra Ward singel 50 · Berkel en Rodenrijs, Zh 2652 LA · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp