Copy

BOŽIĆ

ZAZIV DUHA SVETOGA

Pronađi prikladno mjesto i vrijeme. Isključi sve što te može ometati u ovom razgovoru s Bogom. Ugodno se smjesti i opusti. Odredi si vrijeme koje želiš provesti u molitvi. Saberi se. Zazovi Duha Svetoga da ti pomogne osluškivati Božji glas. Ovo je sveto vrijeme koje želiš posvetiti Bogu kako bi On mogao govoriti tvome životu.

O, dođi, Stvorče, Duše Svet, pohodi duše vjernika,
Poteci višnjom milosti, u grudi štono stvori ih!

Ti nazivaš se Tješitelj, blagodat Boga svevišnjeg,
Studenac živi, ljubav, plam, i pomazanje duhovno.

Darova sedam razdaješ, Ti prste desne Očeve
Od Vječnog Oca obećan, Ti puniš usta besjedom.

Zapali svjetlo u srcu, zadahni dušu ljubavlju
U nemoćima tjelesnim potkrepljuj nas bez prestanka!

Dušmana od nas otjeraj i postojan mir nam daj,
Ispred nas idi, void nas, Da svakog zla se klonimo!

Daj Oca da upoznamo i Krista, Sina Njegova
I u Te, Duha Njihova da vjerujemo sveudilj!

Sva slava Ocu Vječnomu i uskrslom Sinu mu
Sa Tješiteljem Presvetim nek bude sad I uvijeke! Amen.

EVANĐELJE: Početak svetog Evanđelja po Ivanu

Počni polako i pažljivo čitati nedjeljno Evanđelje. Bog nas uči kako ćemo ga tražiti i slušati u šutnji. Poziva nas da ga otkrijemo već prisutnog. U otkrivanju Božjega glasa u tekstu ti mogu pomoći neka pitanja: „Tko su likovi koji se pojavljuju u tekstu? Što oni rade, kako se odnose jedni prema drugima? Što te se posebno dojmilo u tekstu? Neka riječ, izraz, rečenica?“ Fokusiraj se na odabrani detalj.

U početku bijaše Riječ i Riječ bijaše u Boga i Riječ bijaše Bog. Ona bijaše u početku u Boga. Sve postade po njoj i bez nje ne postade ništa. Svemu što postade u njoj bijaše život, i život bijaše ljudima svjetlo; i svjetlo u tami svijetli i tama ga ne obuze.
Svjetlo istinsko koje prosvjetljuje svakog čovjeka dođe na svijet; bijaše na svijetu i svijet po njemu posta i svijet ga ne upozna. K svojima dođe i njegovi ga ne primiše. A onima koji ga primiše podade moć da postanu djeca Božja: onima koji vjeruju u njegovo ime, koji su rođeni ne od krvi, ni od volje tjelesne, ni od volje muževlje, nego – od Boga. I Riječ tijelom postade i nastani se među nama i vidjesmo slavu njegovu – slavu koju ima kao Jedinorođenac od Oca – pun milosti i istine.

MEDITATIO

Odabranu riječ ili rečenicu polako usvoji. Zapamti je i polagano ponavljaj, dozvoljavajući joj da uđe u dijalog s tvojim unutarnjim svijetom misli, briga i osjećaja. Neka te ovo unutarnje poniranje uvede u dijalog s Bogom. Neka te u tome vode sljedeća pitanja: „Što mi poručuje odabrana Riječ? Što mi govori o Božjoj ljubavi prema čovjeku? Što ova Riječ govori meni? Koliku važnost ima danas za moj život? Zašto baš ta Riječ? Po čemu ti je jedinstvena? Usporedi je sa životom Don Bosca i drugih svetaca.

Pred nama je možda najpoznatiji ulomak iz Svetog pisma – Proslov Ivanovog evanđelja. Ivan nas na pjesnički način uvodi u svoje evanđelje navodeći nam već „kratki sadržaj“ svog djela.
Proslovje je „karta“ cijelog Ivanovog evanđelja jer iz njega možemo iščitati ono o čemu će pisati. U Proslovu je cijelo evanđelje, sve teme.
 

  • U početku bijaše Riječ

Ivan započinje svoje evanđelje istim riječima kao što započinje i Knjiga Postanka - u početku (Post1, 1). Razlika između Ivanovog „početka“ i onog u knjizi Postanka je što se u Starom zavjetu, to odnosi na početak Božjeg stvaranja, dok nas u Proslovu Ivan upućuje na početak prije stvaranja. Odnosno, prije postanka svijeta, izvan dimenzija vremena i prostora.
Ne postoji točka koja označava kraj, a niti početak za Boga. On je jednostavno bio i jest. Bog nije beskonačan, On je vječan. Razmišljati izvan koordinata vremena i prostora čovjeku je teško, nemoguće. Ne treba razbijati glavu i trošiti energiju kako bismo shvatili kako je to moguće. Nama je, na osobit način danas, dovoljno da znamo te da se zaustavimo ispred toga da je Bog zaista temelj svega. On je taj u kojemu sve stoji. To je ono bitno što će nam pomoći da shvatimo današnje evanđelje. On je taj koji nam je prvi progovorio. On je taj koji je uputio svoju Riječ čovjeku kojeg je stvorio.
 

  • I Riječ je tijelom postala

Na pjesnički nas način, kao što je već rečeno, Ivan uvodi u svoje evanđelje. Uvodi nas s temom utjelovljenja. Započinje svoju radosnu vijest sa svjedočanstvom Boga koji je postao čovjekom. Govori nam o Riječi koja je postala tijelom. Upravo je ovaj, četrnaesti redak, centralni u Proslovu.
Iako već u prvim redovima svjedoči o postojanju Riječi, ovdje ona postaje tijelom. U prvim retcima, ona je kod Boga, ovdje se nastanila među nama, ovdje je postavila svoj šator među ljudima. Bitno je imati na umu da evanđelist Ivan piše na grčkom jeziku. Gledajući izvorni tekst, Ivan koristi riječ meso. Zapravo, riječ tijelo evanđelist ne spominje. No, postoji razlog tomu. Riječ σάρξ (sarx, grč. meso) nije istoznačna s riječi tijelo jer ne daje puno značenje onoga što je zapravo Riječ napravila.
Riječ postaje meso i na taj način nam Ivan govori da je Bog Sin, onaj u kome, i po kome je sve stvoreno htio da se Božja volja doista ostvari u punini. Bog je postao i ono što je smrtno – meso, odnosno tijelo kako stoji u hrvatskom prijevodu. Evanđelist ne govori kako se Bog „preobukao“ u čovjeka ili da je uzeo tijelo već rođenog čovjeka, nego da je on zaista postao isto kao i ono što je stvorio – čovjek od krvi i mesa. Bog nas želi spasiti i u našem mesu. U onom što je najslabije, ono što je podložno boli, patnjama, bolestima, smrti, Bog pokazuje svoju veličinu i snagu.
 

  • Riječ

Te noći, Bog se rodio. Maleno djetešce koje je Marija, najljepša od svih, nosila u svojoj utrobi, položeno je u jasle. U ovome postoji jedan paradoks. Kada bismo uzimali iz latinskog jezika riječ koja označava novorođeno dijete, trebali bismo koristiti riječ infant. Gledajući etimološko značenje riječi, doslovan prijevod riječi bio bi nesposoban govoriti. Što je tu, dakle, paradoks? Već od samog rođenja, Isus donosi „novost“. On, koji je Riječ, ne govori. On, koji je Bog, uči od čovjeka kako govoriti. U svojih trideset godina života, prije početka svog javnog djelovanja, Bog Sin uči od čovjeka kako biti čovjek. Trideset godina Božja živa Riječ živi u tišini i skrovitosti. To je nešto što nas zaista ostavlja u tišini kako bismo razmatrali to veliko otajstvo Boga. Bog, koji je svojom Riječju svijet stvorio, sada leži u tišini. Riječ je postala tišina kao tišina te betlehemske noći. No, ta ista Riječ će na Uskrsno jutro odjeknuti po cijelome svijetu vičući slavu Gospodnju i spasenje koje nam je došlo na svijet.

ORATIO

Komuniciraj s Bogom kao što bi to učinio s nekim za koga znaš da te voli i prihvaća. I predaj mu ono što si otkrio u sebi za vrijeme meditacije, svoje misli, brige, želje, nadanja. Pitaj ga jesu li u skladu s Njegovim planom za tebe? Što ti želi poručiti? Želi li te mijenjati i na koji način? Osluškuj odgovor u tišini. Odgovori molitvom na Njegovu Riječ.

Bože, divno si sazdao čovječje dostojanstvo, a još divnije ga obnovio: udijeli mi dioništvo u božanstvu svoga Sina, koji je rođenjem uzeo našu ljudsku narav.

CONTEMPLATIO

Otpočini u Božjoj blizini. Raduj se u spoznaji da je Bog s tobom i u riječi i u tišini. U kontemplaciji se okrećemo od aktivizma i učimo se jednostavno biti u prisutnosti nebeskog Oca. Ne boj se rastresenosti i „neuspješne Lectio“. Ne sudi uspješnost molitve po osjećajima, već se prepusti da Bog djeluje u tvom srcu onako kako On želi. Bitno je da u tom vremenu budeš sa svojim Bogom razmatrajući Njegovu Riječi.

  • Družim li se često s Božjom Riječi?

  • Odvajam li dnevno nekoliko trenutaka za Božju Riječ?

  • Zahvaljujem li Gospodinu na tijelu koje mi je dao?

ACTIO

Pretoči u život ono što Bog od tebe traži u molitvi. Donesi neku konkretnu odluku. Gdje te Gospodin danas treba? Kako možeš postati Božji dar za druge?

Za vrijeme Božićnih blagdana, dok smo bombardirani lampicama, kolačima i čestitanjima, odvojit ću 15 minuta dnevno te u tišini, ispred jaslica, razmatrati otajstvo Riječi koja je postala tijelo.

DUHOVNI KUTAK

Kroz ovu rubriku ćemo, koristeći tekstove službenog nauka Crkve, svjedočanstva salezijanskih i drugih svetaca, donositi neke situacije ili njihove zapise gdje su na najbolji mogući način stavili u praksu upravo evanđelje koje razmatramo.

(Osobni prijevod iz Esortazione apostolica post sinodaleVerbum Domini“, papa Benedetto XVI, n. 22-23.)
 
22.Naglašavajući mnogoličnost Riječi, mogli bismo razmotriti na koliko načina Bog govori i dolazi u susret čovjeku, dozvoljavajući da ga se upozna u dijalogu. Naravno, kao što su Sinodalni oci izjavili: „kada se dijalog odnosi na Otkrivenje, uključuje primat
Riječi Božje upućene čovjeku“. Otajstvo Saveza izražava taj odnos između Boga, koji
poziva svojom Riječju, i čovjeka, koji odgovara, imajući na umu da nije riječ o susretu dvoje istih; ono što zovemo Stari i Novi Savez, nije jedan čin sporazuma između dva jednaka dijela, nego čisti Božji dar. Kroz ovaj dar svoje ljubavi, On, nadilazeći svaku udaljenost, čini nas doista njegovim „partnerima“ kako bismo ostvarili to svadbeno otajstvo ljubavi između Krista i Crkve. U ovoj viziji, svaki se čovjek pojavljuje kao primatelj Riječi, pozvan u dijalog ljubavi sa svojim slobodnim odgovorom. Svakog od nas, Bog je stvorio sposobnima za slušanje i reagiranje na Božansku Riječ. Čovjek jest stvoren u Riječi i živi u njoj; a ukoliko se ne otvori tom dijalogu, on ne može razumjeti sebe. Božja riječ otkriva sinovsku i relacijsku narav našeg života. Stvarno smo pozvani po milosti suobličiti se s Kristom, Sinom Očevim te biti promijenjeni u Njemu.
 
23. U ovom dijalogu s Bogom, razumijemo sebe i pronalazimo odgovore na većinu pitanja koja su duboko u našim srcima. Zapravo, Riječ Božja se ne protivi čovjeku, ona ne guši njegove autentične želje, nego ih prosvjetljuje, pročišćava i dovodi ih do kraja. Koliko je važno za naše vrijeme otkriti da samo Bog odgovara žeđi u srcu svakog čovjeka! Nažalost, u našem vremenu, proširila se ideja, a osobito na Zapadu, da je Bog izvan života i čovjekovih problema i da, doista, njegova prisutnost može biti jedino prijetnja našoj autonomiji. U stvarnosti, cijela ekonomija spasenja pokazuje nam da Bog govori, intervenira u korist čovjeka i njegovog cjelovitog spasenja. Dakle, odlučujuće je, pastoralno gledajući, predstaviti Božju riječ kao dijalog s problemima s kojima se čovjek mora suočiti u svakodnevnom životu. Upravo nam se Isus predstavlja kao onaj koji je došao kako bismo imali život u izobilju (usp. Iv 10,10). Pastoralna skrb Crkve mora dobro ilustrirati kako Bog sluša potrebu čovjeka i  njegov vapaj. Sv. Bonaventura navodi u Breviloquiumu: „Plod Svetoga Pisma nije bilo tko, već punina vječne sreće. Zapravo, Sveto pismo je upravo knjiga u kojoj su pisane riječi vječnoga života, ne samo da vjerujemo, nego da imamo i život vječni u kojem ćemo vidjeti, voljeti i u kojem će se sve naše želje ostvariti.“

Važan dio Lectio Divina je i podjela! Stoga ako želite podijeliti s nama jedan dio vaše meditacije ili ako možda imate pitanja ili nejasnoća, pišite nam slobodno! Kako bi mogli napredovati i razvijati se, voljeli bi znati vaše razmišljanje. Hvala! Vaši Don Boscovi sinovi +Bvb!

Evangeliziraj prijatelja :)
Pratite Lectio divina s Don Boscom na twitteru
Lectio Divina s Don Boscom
Lectio Divina s Dob Boscom na Sluzbenoj stranici salezijanaca


Copyright © 2017 Hrvatska salezijanska provincija, Sva prava pridržana.


Želite li promijeniti način na koji primate ove e-poruke?
Možete ažurirati svoj postavke ili otkazati pretplatu

Email Marketing Powered by Mailchimp