Copy

IV. NEDJELJA DOŠAŠĆA (B)

ZAZIV DUHA SVETOGA

Pronađi prikladno mjesto i vrijeme. Isključi sve što te može ometati u ovom razgovoru s Bogom. Ugodno se smjesti i opusti. Odredi si vrijeme koje želiš provesti u molitvi. Saberi se. Zazovi Duha Svetoga da ti pomogne osluškivati Božji glas. Ovo je sveto vrijeme koje želiš posvetiti Bogu kako bi On mogao govoriti tvome životu.

O dođi, stvorče Duše Svet, pohodi duše vjernika, poteci višnjom milosti u grudi štono stvori ih.
Ti nazivaš se Tješitelj, blagodat Boga svevišnjeg, studenac živi, ljubav, plam i pomazanje duhovno.
Darova sedam razdaješ, ti, prste desne Očeve, od vječnog Oca obećan, ti puniš usta besjedom.
Zapali svjetlo u srcu, zadahni dušu ljubavlju, u nemoćima tjelesnim potkrepljuj nas bez prestanka.
Dušmana od nas otjeraj i postojani mir nam daj, ispred nas idi vodi nas, da svakog zla se klonimo.
Daj Oca da upoznamo i Krista sina njegova, i u te Duha njihova da vjerujemo sveudilj.
Sva slava Ocu vječnomu i uskrslomu Sinu mu, s tješiteljem Presvetim neka bude sad i uvijeke. Amen.

EVANĐELJE: Lk 1, 26-38

Počni polako i pažljivo čitati nedjeljno Evanđelje. Bog nas uči kako ćemo ga tražiti i slušati u šutnji. Poziva nas da ga otkrijemo već prisutnog. U otkrivanju Božjega glasa u tekstu ti mogu pomoći neka pitanja: „Tko su likovi koji se pojavljuju u tekstu? Što oni rade, kako se odnose jedni prema drugima? Što te se posebno dojmilo u tekstu? Neka riječ, izraz, rečenica?“ Fokusiraj se na odabrani detalj.

U ono vrijeme: Posla Bog anđela Gabriela u galilejski grad imenom Nazaret k djevici zaručenoj s mužem koji se zvao Josip iz doma Davidova; a djevica se zvala Marija. Anđeo uđe k njoj i reče: »Zdravo, milosti puna! Gospodin s tobom!« Na tu se riječ ona smete i stade razmišljati kakav bi to bio pozdrav. No anđeo joj reče: »Ne boj se, Marijo! Ta našla si milost u Boga. Evo, začet ćeš i roditi sina i nadjenut ćeš mu ime Isus. On će biti velik i zvat će se Sin Svevišnjega. Njemu će Gospodin Bog dati prijestolje Davida, oca njegova, i kraljevat će nad domom Jakovljevim uvijeke i njegovu kraljevstvu neće biti kraja.« Nato će Marija anđelu: »Kako će to biti kad ja muža ne poznajem?« Anđeo joj odgovori: »Duh Sveti sići će na te i sila će te Svevišnjega osjeniti. Zato će to čedo i biti sveto, Sin Božji. A evo tvoje rođakinje Elizabete: i ona u starosti svojoj zače sina. I njoj, nerotkinjom prozvanoj, ovo je već šesti mjesec. Ta Bogu ništa nije nemoguće!« Nato Marija reče: »Evo službenice Gospodnje, neka mi bude po tvojoj riječi!« I anđeo otiđe od nje.

MEDITATIO

Odabranu riječ ili rečenicu polako usvoji. Zapamti je i polagano ponavljaj, dozvoljavajući joj da uđe u dijalog s tvojim unutarnjim svijetom misli, briga i osjećaja. Neka te ovo unutarnje poniranje uvede u dijalog s Bogom. Neka te u tome vode sljedeća pitanja: „Što mi poručuje odabrana Riječ? Što mi govori o Božjoj ljubavi prema čovjeku? Što ova Riječ govori meni? Koliku važnost ima danas za moj život? Zašto baš ta Riječ? Po čemu ti je jedinstvena? Usporedi je sa životom Don Bosca i drugih svetaca.

Na koncu Adventskog hoda, liturgija nas još jednom želi podsjetiti na Božja obećanja i njihovo ostvarenje u Isusu Kristu. Čitanja također ističu dinamičnu Božju ljubav, ljubav Trojedinoga Boga koja nije zatvorena u sebi, nego žudi za svakim čovjekom i želi mu postati bliska. On, koji je Bog, postaje čovjekom kako bi: spasio, iskazao milosrđe, dao snagu, pozvao na služenje. Brate i sestro, zazovimo još jednom Duha Svetoga kako bismo u našem „danas“ poput Marije bili sposobni prepoznati ostvarenje Božjih obećanja i prihvatiti ga u naš osobni život, u naše srce.


Bog ispunjava svoje obećanje
Već nam je dobro poznat današnji evanđeoski odlomak koji liturgija pred nas stavlja u različitim Marijanskim spomendanima i blagdanima. No danas, na četvrtu nedjelju adventa, potrebno mu je prići iz perspektive današnjeg prvog čitanja. U prvom čitanju, Bog se preko proroka Natana objavljuje Davidu i podsjeća ga na sve ono što je do tada za njega napravio, te mu obećava da će realizirati njegovo Kraljevstvo. Marijin: „Evo službenice Gospodnje, neka mi bude po tvojoj riječi!“, trenutak je u kojem se ostvaruje to Božje obećanje Davidu ( 2Sam 7,1-5.8b-12.14a.16). U tom se trenutku događa Božje utjelovljenje, počinje realizacija spasenja, i početak novog kraljevstva.

Kako prihvatiti Božju spasiteljsku ljubav
Današnji odlomak, na poseban način u Mariji koja je model učeništva,  podcrtava kako se otvoriti Bogu i prihvatiti spasenje u Isusu Kristu. Marija, kao i svaka normalna osoba, osjeća strah i neizvjesnost u susretu s anđelom. Ona postavlja pitanja, no istodobno i vjeruje, bolje reći ima povjerenje u anđelove riječi: „Ta našla si milost u Boga; Duh Sveti sići će na te; Ta Bogu ništa nije nemoguće“. To je način na koji i mi, učenici današnjice, trebamo prihvatiti Boga koji nam gotovo uvijek prilazi preko onih koji su pozvani biti anđeli današnjice: svećenika, časnih sestara i drugih Isusovih učenika/ica.
 
„Ta našla si milost u Boga; Duh Sveti sići će na te; Ta Bogu ništa nije nemoguće“.
Ovo su riječi koje će svatko od nas čuti ili je pak već čuo u svome srcu. Svakome od nas Gospodin govori, našao si milost u Bogu, Duh Sveti sići će na te, ta Bogu ništa nije nemoguće. U daru života i krštenja svaki od nas je ljubljen na poseban način i našao je milost u Bogu . Na svakog od nas Duh Sveti (po krštenju i krizmi) je već sišao i želi u nama i po nama djelovati. Samo u trenutku kada se, poput Marije, potpuno predamo Njegovoj svetoj volji spoznat ćemo da Bogu ništa nije nemoguće. Bog je „ludo zaljubljen“ u svakog od nas i čini sve kako bismo bili spašeni. Njegova ljubav ide do te mjere da je i sam postao čovjekom. Neka ovaj Božić bude trenutak u kojem ćeš se, ako već nisi, otvoriti u potpunosti ljubavi Trojedinoga Boga.

ORATIO

Komuniciraj s Bogom kao što bi to učinio s nekim za koga znaš da te voli i prihvaća. I predaj mu ono što si otkrio u sebi za vrijeme meditacije, svoje misli, brige, želje, nadanja. Pitaj ga jesu li u skladu s Njegovim planom za tebe? Što ti želi poručiti? Želi li te mijenjati i na koji način? Osluškuj odgovor u tišini. Odgovori molitvom na Njegovu Riječ.

Hvala ti Gospodine što danas možemo biti svjedoci ostvarenja svih tvojih obećanja. Umnoži nam vjeru da i mi postanemo svjesni da smo dio tvog projekta ljubavi. Neka dođe tvoje kraljevstvo, o Gospodine, i neka se ostvaruje volja tvoja. Dođi Gospodine Isuse.

CONTEMPLATIO

Otpočini u Božjoj blizini. Raduj se u spoznaji da je Bog s tobom i u riječi i u tišini. U kontemplaciji se okrećemo od aktivizma i učimo se jednostavno biti u prisutnosti nebeskog Oca. Ne boj se rastresenosti i „neuspješne Lectio“. Ne sudi uspješnost molitve po osjećajima, već se prepusti da Bog djeluje u tvom srcu onako kako On želi. Bitno je da u tom vremenu budeš sa svojim Bogom razmatrajući Njegovu Riječi.

  • Koliko si svjestan da si i ti važan dio Božjeg projekta ljubavi?

  • Puno puta, pa čak i nesvjesno prihvaćamo Božje utjelovljenje kao nešto normalno. Što uistinu za tebe znači da je Bog postao čovjekom?

  • Što nam Bog svojim utjelovljenjem govori o sebi?

  • Jesi li istinski doživio spasenje? Živiš li kao spašen, tj. kao onaj tko iščekuje novi Isusov dolazak?

ACTIO

Pretoči u život ono što Bog od tebe traži u molitvi. Donesi neku konkretnu odluku. Gdje te Gospodin danas treba? Kako možeš postati Božji dar za druge?

Ovaj Božić ću napraviti konkretne odluke koje će mi pomoći da se još više otvorim Gospodinu.
Posvjedočit ću osobama koje susrećem kako su se Božja obećanja ostvarila i u mome životu.

DUHOVNI KUTAK

Kroz ovu rubriku ćemo, koristeći tekstove službenog nauka Crkve, svjedočanstva salezijanskih i drugih svetaca, donositi neke situacije ili njihove zapise gdje su na najbolji mogući način stavili u praksu upravo evanđelje koje razmatramo.

San iz devete godine

U toj sam dobi usnuo san koji mi se duboko usjekao u sjećanje za čitav život. U snu mi se učinilo da sam blizu kuće u vrlo prostranu dvorištu, gdje se u igri okupilo mnoštvo dječaka. Jedni su se smijali, drugi igrali, nerijetki su psovali. Čuvši te psovke, odmah sam se bacio među njih služeći se šakama i riječima ne bih li ih ušutkao. U tom se trenutku pojavio dostojanstven muškarac muževne dobi u sjajnoj odjeći. Nosio je bijeli plašt, a lice mu je bilo tako sjajno da ga nisam mogao gledati. On me je zovnuo imenom i naredio mi da se postavim na čelo tih dječaka rekavši mi:

-    »Ne udarcima, nego blagošću i ljubaznošću morat ćeš pridobiti te svoje prijatelje. Počni ih dakle odmah poučavati o rugobi grijeha i ljepoti kreposti.«

Zbunjen i prestrašen, odvratio sam da sam siromašan i neuk dječak nesposo­ban govoriti o vjeri tim dječacima. U tom se trenutku dječaci prestadoše tući, galamiti i psovati, te se svi okupiše oko čovjeka koji je govorio.

Gotovo nesvjestan onoga što govorim, upitao sam: »Tko ste Vi koji mi zapo­vijedate nešto nemoguće?«

-    »Upravo zato što ti to izgleda nemoguće, svojom poslušnošću i učenjem moraš postići da to postane moguće.«

-    »Gdje ću i kako ću to moći naučiti?«

-   »Dat ću ti učiteljicu pod čijim ćeš vodstvom postati mudar i bez koje svako znanje postaje ludost.«

-    »Ali tko ste Vi koji tako govorite?«

-   »Ja sam sin one koju te tvoja majka naučila pozdravljati tri puta dnevno.«19

-    »Majka mi kaže da se bez njezina dopuštenja ne družim s onima koje ne poznajem. Stoga mi recite svoje ime.«

-    »Za moje ime pitaj moju majku.«

U tom trenutku vidjeh uz njega ženu veličanstvena izgleda, ogrnutu plaštom koji je bliještao na sve strane, kao da je posut presjajnim zvijezdama. Opazivši po mojim pitanjima i odgovorima da sam sve zbunjeniji, ona me je pozvala da joj pristupim te me blago uzela za ruku i rekla mi: »Pogledaj.« Bacivši pogled uokolo, opazih kako su se svi oni dječaci razbježali, a umjesto njih vidjeh mnoštvo koza, pasa, mačaka, medvjeda i brojnih drugih životinja.

-    »Evo tvoga polja, tu ćeš morati raditi. Budi ponizan, snažan i odlučan. A ono što vidiš da se u ovom trenutku događa tim životinjama, morat ćeš i ti učiniti za moju djecu.«

Pogledah i gle, umjesto krvoločnih životinja, pojavi se isto toliko pitomih jaganjaca, koji su poskakivali okolo mekečući kao da se raduju onom gospodinu i gospođi.

Toga trenutka, još uvijek u snu, počeh plakati i zamolih onog čovjeka neka mi govori tako da razumijem, jer nisam znao što bi to sve imalo značiti.

Onda mi Ona položi ruku na glavu govoreći:

-    »U pravo ćeš vrijeme sve razumjeti.«

Kad je to rekla, neka me buka probudi.

Ostadoh zbunjen. Činilo mi se da me ruke bole od udaraca koje zadadoh, a lice od primljenih ćuški. Onaj čovjek i ona žena, ono što su mi rekli i što sam čuo toliko su mi zaokupili misli da te noći više nisam mogao zaspati.

Ujutro sam odmah ispričao onaj san prvo svojoj braći, koja su se počela smija­ti, a zatim majci i baki. Svatko ga je na svoj način tumačio.

Važan dio Lectio Divina je i podjela! Stoga ako želite podijeliti s nama jedan dio vaše meditacije ili ako možda imate pitanja ili nejasnoća, pišite nam slobodno! Kako bi mogli napredovati i razvijati se, voljeli bi znati vaše razmišljanje. Hvala! Vaši Don Boscovi sinovi +Bvb!

Evangeliziraj prijatelja :)
Pratite Lectio divina s Don Boscom na twitteru
Lectio Divina s Don Boscom
Lectio Divina s Dob Boscom na Sluzbenoj stranici salezijanaca


Copyright © 2017 Hrvatska salezijanska provincija, Sva prava pridržana.


Želite li promijeniti način na koji primate ove e-poruke?
Možete ažurirati svoj postavke ili otkazati pretplatu

Email Marketing Powered by Mailchimp