Copy


MEDEDELINGEN

van de Broeders van Huijbergen (46)
mei 2022
Algemeen bestuur
Na een lange voorbereiding is het dan zover dat br. Rafael, de algemene overste, onze laatste Nederlandse missionaris in Indonesië zal begeleiden op zijn weg naar Nederland. Br. Alexandro van Beers begon op 20 april 1964 zijn taak als groepsleider op het internaat in Singkawang aan de westkust van Kalimantan en zal volgens de laatste berichten op 17 juni 2022, na meer dan 58 jaar, verhuizen naar Nederland.
Br. Rafael zal enkele dagen in Nederland blijven voor gesprekken met de broeders.
Nederland
Een mooi stukje tuin
Ruimte voor religieus leven
Op meerde plaatsen in Nederland en daar buiten spannen mensen zich in om bewust ruimte open te houden voor religieus leven. Zo is het NICC-project,(Networking Intentional Christian Communities) vooral gericht op het bevorderen van de onderlinge communicatie tussen de diverse initiatieven. Een interessant Nederlandstalig artikel van de bedrijfskundige Ulrike Rose over ontwikkelingen in Duitsland, waar meer dan 1000 kloosters grote veranderingen tegemoet gaan, is hier te lezen.
Op dezelfde website vind je ook informatie over ontwikkelingen van de Willibrordusabdij in Doetinchem en het ontwerp van de kloostertuin van de zusters in Boerdonk. 
Een ander project betreft de levensverhalen van de Witte Zusters die bewaard worden in de zogenaamde levensboeken .
Lente
Ieder jaar opnieuw is het in de lente een genot om door de tuin van het broederhuis te wandelen. Het oudste deel achter het kerkhof, met de  monumentale beuken en een sequoia, werd aangelegd tussen 1890 en 1899 met de hulp van rector Fr. van der Bom uit Oudenbosch
.
KNR
Naast veel actuele informatie besteedt deze Missionaire Agenda veel aandacht aan de voorbereiding op de Vredesweek van 17 - 25 september. Een week om mee te leven en mee te denken met al degenen die zich inzetten voor een wereld waarin iedereen zich erkend mag weten mag weten. Dit nummer biedt informatie over PAX maar ook passende suggesties voor lezingen, liederen en gebeden met het thema vrede.
Bijdragen aan een synodale kerk
Op donderdag 9 juni zal het slotdocument van de religieuzen in Nederland gepresenteerd en besproken worden in de Verkadefabriek te 's-Hertogenbosch. Het document is gebaseerd op de inbreng van de Nederlandse religieuzen via de webinars die sinds januari 2022 gehouden werden. Ook Mgr. Gerard de Korte zal dan zijn reactie geven op het document.
Christen zijn als avontuur
Een klein kwartiertje luisteren naar dit interview van Leo August Bock met de priester, filosoof en theoloog Tomáš Halík (Praag, 1 juni 1948) zou zomaar je dag kunnen verrijken met hoop en meer perspectief in actuele ontwikkelingen om ons heen.  We haalden het uit Kernet.be en willen het graag met u delen.
Vieringen in de broederskapel
Onderstaande vieringen zijn voor iedereen toegankelijk.

= Morgen-, en avondgebed resp, 7.45  en 17.00 uur
= Eucharistie:
  zondagmorgen om 9.30 uur
  donderdagmorgen 8.00 uur

= Thematisch vesperviering steeds om 17.00 uur
  15 juni: Verwondering
  13 juli:  Scheppend leven
Pioniers van de Jeugdpelgrimages
Na tien jaar actief betrokken te zijn bij de jeugdpelgrimages in de Brabantse Zuid-westhoek hebben de pioniers René Heinrichs en Tom Hommel afstand genomen van hun coördinerende functies. Deze werden over-gedragen aan Marjan Bosch van de 'Huijberg'. Goed om te weten dat het dus wel door gaat.
Dank zij de regen zit er weer groei in de tuin. Mooi om het werk te zien van de toegewijde gasten en te horen wat de tuin hen terug geeft aan voldoening, rust en verwondering. De midzomer week  (21 - 24 juni) kan een mooie gelegenheid zijn om zelf ook deze ervaring op te doen.
"Omarming van het licht"
Ontstijg jezelf, Open je ziel,
Ontwaar wat je ziet, Ontvang de wind, Omarm het licht.
Deze inzending van Marion Naber-Kemper kreeg de eerste prijs van de foto expositie 'Goddelijk mooi'.
Inventaris
Nu het klimaat in het depot door de aangebrachte isolatie aanmerkelijk verbeterd is wordt de registratie van de aanwezige objecten nauwkeurig gecontroleerd en hun plaats beschreven. Hierbij wordt dankbaar gebruik gemaakt van de Basisregistratie die in 2011 door Richard de Beer namens de toenmalige Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland werd uitgevoerd.
Kruidentocht
Op de 1st en 2de Pinksterdag zal Edin van der Ham vanuit het museum met de belangstellenden op pad gaan voor een kruidenwandeling door de tuinen van het klooster. Inschrijven is mogelijk via de conservator of rechtsreeks naar Edin, maar niet noodzakelijk.

Muziek
Op de 2de Pinksterdag zal het blaasensemble Trio A'Parte een bezoek aan het museum luister bij zetten. Die dag wordt wordt er ook koffie en thee geschonken ten bate van museum.

Andere mogelijkheden
Een bezoek aan het museum is steeds te combineren met een bezoek aan de tuinen, de kapel voor een moment van stilte met of zonder een kaarsje, en de unieke kloosterwinkel van de Huijberg, waar ook plaats en tijd is voor een praatje.
De wekelijkse activiteiten
en speciale evenementen
zijn steeds te vinden
op de kalender.
Zaterdag 18 juni organiseert het MCB weer een buurttafel van 11.30 tot 14.00 als een mooie gelegenheid om elkaar na de Corona-jaren weer op een gezellige manier te ontmoeten.
Indonesië
Paasviering in Merauke
Leerlingen van een 'schooltent' 
in de omgeving van Merauke gaan dansend voor bij het aanbrengen van de offerande in de paasviering. Het initiatief om via deze tenten kinderen in hun eigen omgeving te bereiken met onderwijs, werd in de lokale pers zoals de Suryapapua meerdere malen geprezen. O.a. door Imelda Carolina Mbaraka, als leidinggevende van de gezinszorg in het district Merauke. 
Hiermee wenst het schoolbestuur van de broederscholen de Islamitische gelovigen proficiat met het beëindigen van de vastentijd, waarmee volgens hun jaartelling ook het nieuwe jaar 1443 begint. Zoals gebruikelijk gaat deze wens in Indonesië gepaard met het verzoek: "Minal Aidin wal Faidzin" dat vrij vertaald betekent "Vergeef me alles waarmee ik je zichtbaar en onzichtbaar te kort heb gedaan". 
JPIC op Papoea
Informatie over de moeizame ontwikkelingen op Papoea gedurende de laatste twee maanden is weer beschikbaar. Hier het verslag van april en hier van de maand mei. 

 
Facebook
Twitter
Website
Copyright © *Broeders van Huijbergen CFH
Ons mailadres is:
huisbestuurstemarie@gmail.com

Oudere nieuwsbrieven zijn hier te vinden

Wilt u veranderingen aanbrengen in het ontvangen van deze mails?
U kunt uw voorkeur bijwerken of verwijderen van de lijst .