Copy
Nyt kirkeår - hilsen fra menighedsrådets formand
To adventsgudstjenester
OnsdagsCaféen, sidste gang i efteråret
Familiefredagen er lige om hjørnet
Mød H.C. Andersen i Seniorgruppen

Spejderne mødes i Reservatet 
Menigheden ønsker tillykke
Prøv noget nyt, fællesspisning i kirken

Menighedsweekend - tilmeld dig nu
Resultat af valget til menighedsrådet
Inge Krabbe-Sørensen bisat fra kirken
Glimt fra barnevelsignelsen

Invitation til fællesspisning i Tølløse
Musikandagt på Tysingehave

Fælleskirkelig julehjælp, giv et bidrag 
Kalenderen
Eftertanken
NYT kirkeår - hilsen fra Kirsten Nielsen
’Kirkeåret går mod sin slutning. Det er adventstid, og julen er lige om hjørnet. Den sidste tid har givet nok at tænke på. Mange af os bekymrer os om det, der sker i verden. Der er krig i Europa. Verdens stormagter har svært ved at forliges, og klima-forandringer sætter spor mange ste-der på kloden. Oveni oplever vi en økonomisk krise, der ryster os, og ensomhed og psykisk sårbarhed har store konsekvenser for mange.
Det er i den tid og i den virkelighed, vi skal være kirke. Det er mit ønske, at vi i det nye kirkeår kommer til at fokusere endnu stærkere på, hvordan vi kan være med til at lette andres liv, smerte og sårbarhed i en svær tid. Lad os i advents-tiden glæde os, men også huske på dem, der ikke har så meget at glæde sig over' - sådan skriver Kirsten Nielsen og sender os sine bedste adventshilsner.
To forskellige adventsgudstjenester - for alle
Første søndag i advent
De fleste adventssøndage bliver an-derledes end de forrige år, hvor den smukke adventskrans ved orgelet glædede os. I år samles vi - på grund af store udgifter til varme og lys - i Kirkecafeen. Alle fire søndage i ad-vent får deres eget præg. Første søndag sætter Birk Christensen sit præg på gudstjenesten. Kom og lyt - og se, hvor adventskransen hænger!
Velkommen anden søndag i advent til klippe-klistre-gudstjeneste
Søndag den 4. december er en travl dag i byen: Der er Julemarked på Skolen og Tølløse Gymnastikforening holder juleafslutning. Og der sker helt sikkert en masse andre ting. Derfor prøver vi noget nyt i år. Christian Bylund skriver: ’Adventstiden er ventetid, og nogle gange glemmer vi at stoppe op. Denne søndag bliver der ro til at flette et julehjerte eller en stjerne, vi vil synge adventssalmer, og vi får lov at lytte til en prædiken med temaet ’Vær beredt!’. Efter gudstjenesten - der [NB] er kl. 11.00 - begynder Julemarkedet på Skolen.
Sidste samling i OnsdagsCafeen i efteråret
Onsdag er en travl dag i kirken
Babysalme-sangen er afsluttet, men de faste tider ser fortsat sådan ud: 
12.30-17.00: Kreativ Café - mulighed for at købe julekort - og pynt
14.00-15.00: Undervisning eller lign.
15.00-15.30: Kaffepause for alle
15.30-17.00: Forskellige muligheder
17.30-18.30: Fællesspisning

Pluk i programmet - og deltag i lidt eller meget efter eget valg.
Programmet ser sådan ud på onsdag den 23. november 
14.00-15.00: Idéer til gode bøger til juleferien ved Inger Ajbro og Leif Nielsen
Min Jin Lee’s bog Pachinko - en familiesaga om koreanere i eksil i Japan, hvor de møder voldsom diskrimination og stor fattigdom.
Ida Jessens bog Endnu en bog, jeg aldrig skrev – essays, hvor hun fortæller om de kilder, hun øser af, og overvejer, hvornår hun er færdig som forfatter …

15.30-17.00: Vi går i menighedens arkiv, hvor vi arbejder med slægtsforskning
17.30-18.30: Sammenskudsgilde. Kom med eller uden en ret mad og spis med.
Måltidet er gratis. Vi slutter spisningen af med en aftensang for store og små.
Den kreative del af OnsdagsCaféen er nu klar til at sælge årets julekort og andre ideer til pynt i advents- og juletiden. Pyntet sælges, når kirken er åben, og det, der kommer ind ved salget, kommer børn og unge i Burundi til gode. 
Familiefredag - vi øver til Santa Lucia
Årets sidste Familiefredag
Når børn og voksne samles på fredag den 25. november, er der lagt op til en hyggelig aften, hvor alle forbereder årets Santa Lucia optog, der finder sted ved gudstjenesten den 11. dec. Lucia mindes hvert år midt i december med sang og lys. I virkeligheden blev Lucia henrettet den 13. dec. i året 304 i Syrakus - fordi hun var en ung kristen kvinde.
Mød H.C. Andersen i SENIORGRUPPEN
Seniorgruppen indbyder alle til årets julemøde torsdag den 1. december kl. 14.00. Der venter os en spæn-dende eftermiddag med et interes-sant foredrag om 'H. C. Andersen - hans liv, eventyr og breve'. Eftermid-dagens gæst er Jakob Kousgaard Mikkelsen. Til daglig underviser han på Stenhus Gymnasium i religion, dansk og historie og er en af vore dygtigste formidlere af Andersen. 
SPEJDERNE mødes i RESERVATET 
Når spejdere i alle aldre mødes i Reservatet lørdag den 3. december kl. 9.30, er der sket noget nyt. De første materialer til den nye bålhytte er nu ankommet, og mon ikke byggeriet er i gang? - Det må spejderne fortælle mere om senere!
Menigheden ønsker til lykke 

Leif Pagaard fylder 60 år d. 22. nov.
Orla Hylleberg fylder 85 år d. 3. dec.
Poul Anker Andersen fylder 75 år d. 6. dec. 
Birgitte og Flemming Lunding fejrer krondiamantbryllup d. 29. nov.
Leif Kildeby blev budt velkommen som menighedsmedlem i kirken d. 13. nov.
MENIGHEDSWEEKENDEN - tilmelding NU
Nu sker det igen - vi mødes på menighedsweekend 13.-15. januar
Programmet for menighedens weekend først i det nye år ligger nu i kirken. Og det ser spændende ud. Her i nyhedsbrevet fortæller vi om programmet - lidt efter lidt. Den ene af de to workshops for voksne har den mundrette titel: ’Er der sex i Guds rige?’ På sommerstævnet deltog mange i en workshop, ledt af Ole Lundegaard, med dette emne. I forlængelse af en god drøftelse spørger Christian Bylund nu: 'Er vi som kirke klar til at tage det emne op på en respektfuld måde? Det vil vi nu prøve. Ole Lundegaard vil også hos os give et oplæg og lede samtalen, når vi dykker ned i et emne, som vi godt ved er en del af menneskelivet, men som vi i kirken ofte tier ihjel eller belægger med tabu’.
Menighedsweekenden afholdes igen i Birkedalslejren - ca. 15 km fra Tølløse. Her er god plads til alle. Allerede nu - før julens travlhed - er det muligt at tilmelde sig. Det kan ske på mail til christian@bylund.dk eller på telf. 6071 6776.
VALGT til arbejdet i menighedsrådet
På det seneste menighedsmøde var der valg til menighedsrådet. Vi har den glæde, at vi også fremover har et fuldtalligt menighedsråd, idet Ninna Krabbe Andersen (tv) blev genvalgt, og Inge Bundgaard (th) blev nyvalgt. Tillykke med valget og velkommen til opgaverne. Desværre måtte vi sige farvel og tak til Sigrid Høgh-Lefholm, der ikke ønskede at genopstille, fordi hendes arbejdsliv ikke for tiden kan forenes med opgaverne i menighedsrådet. Men Sigrid er fort-sat ankerperson for det, der sker i Fredagsfamilien sidste fredag i hver måned. 
Inge Krabbe Sørensens bisættelse
I lørdags blev Inge Krabbe Sørensen bisat fra kirken, der var fyldt af familie, venner og menighed. Inge døde den 14. november efter nogle års sygdom. Hun blev 81 år gammel. Hun var uddannet sygeplejerske og jordemor. Gennem mange år virkede hun i Baptistkirkens internationale mission i Rwanda sammen med sin ægtefælle, Jørgen Krabbe Sørensen. Bisættelsen blev ledt af Ole Jørgensen, familiens ven fra deres fælles ophold i Afrika midt i 1960'erne.
GLIMT fra barnevelsignelsen
Lisbeth Skårhøj modtog Guds velsignelse midt i kirken søndag den 13. nov.
Invitation til fællesspisning i Tølløse
Onsdag d. 30. november kl. 17.30 holder vi fællesspisning i kirken - for Tølløse. Invitationen er sendt ud til alle i byen – og den gælder et måltid mad og en kop kaffe i et godt fællesskab i KirkeCaféen. Efter spisningen bliver der en godnathistorie for store og små - og alle slutter med en aftensang ca. kl. 19.00.
I invitationen siger Christian Bylund: ’Fællesspisning er ikke et nyt fænomen i baptistkirken. Igennem flere år har onsdag været cafédag i kirken, hvor efter-middagen slutter med fællesspisning. Normalt er Caféen kun åben forår og efterår. I år indbyder menighedsrådet til tre fællesspisninger, så det også bliver muligt at spise sammen med andre i kirken i den mørke tid'.
Kirsten Nielsen tilføjer på menighedsrådets vegne: ’Når vi inviterer gæster til spisning, er det oplagt, at vi selv er hjemme og har forberedt måltidet. Jeg vil derfor opfordre til, at nogle melder sig som medhjælpere i køkkenet, så vi bliver et godt arbejdshold, der står sammen om at forberede måltidet. Det er muligt at melde sig en, to eller tre gange - forud for den 30. november, den 14. december eller den 18. januar. Ring til mig på 53834340 – og jeg vil forsøge at tilrettelægge alt det praktiske, som vi selvfølgelig skal have styr på!’ 
Måltidet er naturligvis gratis, men du må gerne give det, du synes er passende.
Sang- og musikandagt på Tysingehave 
Tirsdag den 29. november synges der blandt andet adventssalmer, når Kirsten Sørensen og Christian Bylund igen inviterer til sang- og musikandagt kl. 14.30. Billedet viser et glimt fra den muntre formiddag, da babysalmesangens mindste og deres mødre mødte Tysingehaves beboere. Besøget skabte glæde!
INDSAMLING til julehjælp – NU
I år er vi gået sammen med flere fri- og folkekirker om at lave fælles julehjælp til beboere i Holbæk kommune. Vi vil også samle ind. Det gør vi ved kollekter i december. Gospelkoret Liberty har også valgt at støtte julehjælpen ved deres julekoncert i kirken den 13. december. Hvis du vil give et bidrag, kan du sende det via menighedens konti: Reg.nr. 0521, konto nr. 260005 eller på MobilePay 16686. Mærk beskeden med Julehjælp. Deadline for julehjælpen i år er 7. dec. Beløb, der indsamles senere, vil blive overført til julehjælpen i 2023.
KALENDEREN - VELKOMMEN I KIRKE
NOVEMBER
23.11. kl. 14.00: OnsdagsCaféen
25.11. kl. 17.00: Familiefredag
27.11. kl. 10.00: Gudstjeneste, Birk Christensen
29.11. kl. 14.30: Musikandagt på Tysingehave
30.11. kl. 17.30: Fællesspisning i kirken


DECEMBER
01.12. kl. 14.00: Seniorgruppen, Jakob K. Mikkelsen: H.C. Andersens liv og breve
03.12. kl. 09.30: Spejderne mødes i Reservatet
04.12. kl. 11:00: Klippe-klistre adventsgudstjeneste, Christian Bylund
07.12. kl. 18.00: Menighedsrådsmøde
11.12. kl. 10.00: Gudstjeneste med Luciaoptog, Christian Bylund m.fl.
13.12. kl. 14.30: Musikandagt på Tysingehave
           kl. 19.30: Julekoncert med Liberty
14.12. kl. 17.30: Fællesspisning i kirken
17.12. kl. 09.30: Spejdernes juleafslutning i Reservatet
18.12. kl. 15.00: Tølløse synger julen ind, Liberty, Lille Kor m.fl.
24.12. kl. 11.00: Juleaftensgudstjeneste, Christian Bylund
           kl. 15.00: Juleaftensgudstjeneste, Christian Bylund
28.12. kl. 15.00: Julegudstjeneste og julehygge, Bent Hylleberg m.fl.
EFTERTANKEN - bøn forud for et nyt kirkeår

Gud, hjælp os at leve i en verden,
vi hverken kan beherske eller kontrollere.
Hjælp os at leve med tillid og åbenhed,
selvom vi er skræmte af terror og vold.
Hjælp os at leve i kærlighed og barmhjertighed,
trods hadets ufremkommelige nærvær
både i verden og i vores daglige liv.
Hjælp os at leve i medfølelse med alle, som rammes
af menneskers ondskab og uforklarlige mørke.

K.G. Hammar, svensk biskop
Adventskransen 2020, Ninna Krabbe Andersen

Nyttigt at vide om Tølløse Baptistmenighed
Menighedens præst:
Christian Bylund, Valmuevej 9, 4340 Tølløse, 6071 6776 eller 
christian@bylund.dk
   
 Kontortid: Onsdag 9.00-17.00. Ofte i kirken, ring gerne på forhånd. 
Menighedsrå
dets formand: Kirsten Nielsen, 5383 4340 eller kn4340@gmail.com
Menighedens økonomi: MobilePay 1 66 86. Bankkonto: Reg.nr. 0521, konto 260005
Kirkens pedel: Signe Lawaetz, 5085 4590 eller signelawaetz@gmail.com
Ungdomsgårdens udlejning: Ninna Krabbe og Poul Anker Andersen, 2016 4823
Læs om menighedens liv og virke på www.baptistmenighed.dk
Følg med på FaceBook: 
https://www.facebook.com/baptistmenighed.dk/
Nyhedsbrevet udsendes mandag i ulige uger med deadline lørdagen før.
     Nyhedsbrevet, der sendes via mail, kan bestilles af alle interesserede. 
     Næste ordinære Nyhedsbrev udsendes mandag den 5. december 2022.
Redaktør: Bent Hylleberg, benthylleberg@outlook.dk eller 5918 5195 eller 5170 1890
Copyright © 2022, Tølløse Baptistkirke

Din evt. nye mailadresse kan indskrives her:
update your preferences

Dette Nyhedsbrev kan afmeldes her: 
unsubscribe from this list
Copyright © 2022 Tølløse Baptistkirke, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp