Copy
Aftengudstjeneste - det er NYT
Gudstjeneste og menighedsmøde
Menighedsweekend 
Send en tanke, bed en bøn
Menigheden ønsker tillykke

Spejderlivet
Tysingehave 
Corona-tiltag ...
Hilsen fra pedellen

Kalenderen 
Eftertanken
AFTEN-gudstjeneste - det er NOGET NYT! 
Gudstjeneste laboratorium
På torsdag den 11. november invite-res alle til den første af en række dogmegudstjenester. Tanken er, at vi arbejder med vores gudstjeneste og dens forskellige elementer. Der vil blive en teoretisk del, der vil foregå som undervisning i onsdagscafeen i løbet af foråret, og en praktisk del, der foregår ved forskellige aften-gudstjenester. Dette er den første!
Hvad kan vi så forvente første gang - på torsdag den 11. november kl. 19.00? Denne aften vil få et enkelt liturgisk udtryk, sangen vil ikke være akkom-pagneret af hverken flygel eller orgel. Og der vil bl.a. være vekselbønner.
Efter en kort gudstjeneste vil vi gå i Caféen, hvor vi spiser en bid brød og et stykke ost og taler sammen om det, der fungerede, og hvilke dele vi bør arbejde videre med. Gudstjenesten vil altså variere fra gang til gang, og vi vil deltage i meget forskellige gudstjenester. - Velkommen til at prøve noget nyt! 
GUDSTJENESTE og MENIGHEDSMØDE 
Efter gudstjenesten på søndag den 14. november er der menighedsmøde.
Det bliver et vigtigt menighedsmøde, hvor der er meget på programmet. Valg til menighedsrådet m.v., og budgettet for 2022 forelægges. Hertil kommer det næste skridt i samtalen om dåb og medlemskab. Her vil vi konkret forholde os til 3 forskellige udkast til en ændring af menighedens vedtægter. Alle, der har modtaget mødets dagsorden med bilag, bør derfor læse godt på lektien. Menighedsrådet siger: 'For os i menighedsrådet er denne samtale om dåb og medlemskab meget central, og derfor ønsker vi, at processen skal være så åben og inkluderende som mulig. Det er vores kerneforståelse som baptister, vi arbejder med. Vi håber derfor, at alle, der deltager, vil være velforberedte til samtalen'. - Menighedsmødet begynder efter gudstjenesten kl. 11.30. 
MENIGHEDSWEEKENDEN kommer NU ...
Så rundede menighedsweekenden 60 tilmeldte!
Det er fantastisk, at så mange har lyst til at bruge en weekend sammen! Det har vi brug for som menighed, især efter halvandet år under Coronaens greb.
Hvem kan vi se frem til at nyde weekenden med? Jo, det er unge såvel som gamle. Den yngste deltager er 1 år og den ældste er godt oppe i 80'erne. Der er tilmeldt 22 børn og unge og 38 voksne. Og Birkedalshytten kan rumme flere.  
Hvis du her på falderebet tænker: 'Jeg vil gerne deltage lørdag eller søndag', så skriv til Christian Bylund på 6071 6776 - så finder vi ud af det.
Du kan også bestille kørsel til gudstjenesten søndag formiddag, hvor vi begyn-der med morgenkaffe kl. 9.30. Ring til Bent Hylleberg om dette på 5170 1890.
Birkedalslejrens adresse er: Overdrevsvej 10, Undløse, 4340 Tølløse. 
SEND en TANKE - BED en BØN
Vi har fejret Alle Helgen. I ugen in-den havde vi besøg af Conny Hjelm, der talte om sorgen, der rammer os alle. Hendes vigtigste budskab til os lød: ’Sorg heles ved at deles’.
Det gjorde vi derpå ved gudstjenesten og spisefællesskabet Alle Helgens søndag ved at nævne dem, der døde i årets løb. Lad os fortsat tænke på vore sørgende, ensomme, syge og ældre – nær og fjern – med besøg eller forbøn.
MENIGHEDEN ønsker TILLYKKE 

Bodil Møller Ashton fejrer 60 års dåbsdag den 19. november
Ninna & Poul Anker Andersen fejrer guldbryllup den 13. nov. De siger: 'Vi er hjemme på dagen, og vi har kaffe på kanden fra kl. 08.00. Velkommen til at kigge ind i løbet af dagen!'

SPEJDERNE trodser EFTERÅRETS KULDE ...
Alle spejdere - familiespejdere, trop-pen og gruppen - deltager på Menig-hedsweekenden, se ovenfor.
Herudover mødes spejderne som sædvanligt i Reservatet i Tølløse-skoven. Resten af året ser møde-planen sådan ud:
Familiespejderne og troppen mødes lørdag den 27. november kl. 9.30. Gruppen mødes både den 4. og 18. december, hvor der siges Glædelig jul! 
MUSIKANDAGTER på TYSINGEHAVE 
Velkommen til musikandagt på plejehjemmet torsdag den 16. nov. kl. 14.30.
Andagten er tilrettelagt af Kirsten Sørensen og Christian Bylund.
CORONA-virussen BANKER PÅ IGEN 
Vi anmoder om, at vi holder afstand, spritter hænder og hoster i ærmet, når vi mødes. Vi følger altså myn-dighedernes anvisninger. Hvis vi er forkølede eller syge, bør vi blive hjemme. Det er også fint at hilse med hjertet - frem for at bruge hån-den. - Det hele fremmer sundheden.
HILSEN fra PEDELLEN
I kirken har vi to af disse dobbeltdøre. I sommerperioden står de åbne, men nu minder vores omsorgsfulde pedel, Signe Lawaetz, om, at de bør lukkes, når vi forlader kirken eller caféen. Således sparer vi på varmeregningen i vinter. Tak.  
KALENDEREN - VELKOMMEN i KIRKE
NOVEMBER
11.11. kl. 19.00: Aftengudstjeneste.Christian Bylund m.fl. 
14.11. kl. 10.00: Gudstjeneste. Christian Bylund. Lille kor
           kl. 11.30: Ordinært menighedsmøde

16.11. kl. 14.30: Musikandagt på Tysingehave 
20.11. kl. 10.00: Menighedsweekenden i Birkedalslejren begynder
21.11. kl. 09.30: Morgenkaffe og gudstjeneste i Birkedalslejren

26.11. kl. 17.00: Fredagsfamilien mødes
27.11. kl. 09.30: Familiespejderne mødes i Reservatet

28.11. kl. 10.00: Gudstjeneste. Christian Bylund, K-klassen
                           og barnevelsignelse

30.11. kl. 14.30: Musikandagt på Tysingehave

DECEMBER
02.12. kl. 14.00: Seniorgruppen: 'Yemen, det lykkelige Arabien'
04.12. kl. 09.30: Gruppespejderne mødes i Reservatet
05.12. kl. 10.00: Nadvergudstjeneste, Ole Jørgensen
12.12. kl. 10.00: Familiekirke og Luciaoptog. Christian Bylund m.fl.
14.12. kl. 14.30: Musikandagt på Tysingehave .
           kl. 19.30: Julekoncert v. Gospelkoret Liberty
18.12. kl. 09.30: Gruppespejderne mødes i Reservatet

19.12. kl. 14.00: Tølløse synger julen ind. Flere Tølløsekor, Lene Østergaard
                            og Christian Bylund
24.12. kl. 11.00: Julegudstjeneste. Christian Bylund

           kl. 15.00: Julegudstjeneste. Christian Bylund
28.12. kl. 15.00: Juleandagt med efterfølgende julehygge, Bent Hylleberg m.fl.


JANUAR
02.01. kl. 10.00: Nytårsgudstjeneste, Christian Bylund
EFTERTANKEN
Vi har fejret Alle Helgen - taknemlighedens tid, hvor vi mindes vore døde. Men også forventningens tid, hvor vi håber på genoprettelsen i Guds rige. Men hvordan taler vi om døden? Mange af os undlader at bruge ordet, idet vi bruger forskellige omskrivninger. Etisk Råd minder os med illustrationen ovenfor om, at vi bør tale om døden. Og i Kristeligt Dagblad hed det fornylig i et forsvar for, at vi taler åbent om døden: "Vore døde 'går ikke bort'. Vore døende dør. I kirken forbinder vi deres død med vor opstandne frelser, der baner en adgangsvej ind til det evige liv, når vi opvækkes på den yderste dag, hvor Gud vil lade nåde gå for ret. Udtrykket 'at gå bort' har ingen adkomst i kirken. Lad os også slette det fra vort daglige sprog. Lad det afgå ved døden." (Ivar Brændgaard).   
Nyttigt at vide om Tølløse Baptistmenighed
Menighedens præst:
Christian Bylund, Valmuevej 9, 4340 Tølløse, 6071 6776 eller 
christian@bylund.dk
     Kontortid: Onsdag 9.00-17.00 i kirken. Fridag: Normalt fredag. 
Menighedsrådets formand: Kirsten Nielsen, 5383 4340 eller kn4340@gmail.com
Kirkens pedel: Signe Lawaetz, 5085 4590 eller signelawaetz@gmail.com
Ungdomsgårdens udlejning: Ninna Krabbe og Poul-Anker Andersen, 2016 4823
Læs om menighedens liv og virke på www.baptistmenighed.dk
Følg med på FaceBook: 
https://www.facebook.com/baptistmenighed.dk/
Nyhedsbrevet udsendes mandag i ulige uger med deadline lørdagen før.
     Nyhedsbrevet, der sendes via mail, kan bestilles af alle interesserede. 
     Næste ordinære Nyhedsbrev udsendes mandag den 22. november 2021.
Redaktør: Bent Hylleberg, benthylleberg@outlook.dk eller 5918 5195 eller 5170 1890
Copyright © 2021, Tølløse Baptistkirke

Din evt. nye mailadresse kan indskrives her:
update your preferences

Dette Nyhedsbrev kan afmeldes her: 
unsubscribe from this list
Copyright © 2021 Tølløse Baptistkirke, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp