Copy
Nyt fortov og look langs kirken på Pile- og Kvarmløsevej
To før-påske gudstjenester
Pilgrimsvandring palmesøndag 
Seniorgruppen synger 
Onsdagscafé med lidt af hvert
Menigheden ønsker tillykke

Send en tanke, bed en bøn 
Spejderne mødes i Reservatet

Tysingehave kommer til kirken
Kirken kommer til Tysingehave

Spændende ting - skriv datoerne op NU
Kalenderen
Eftertanken
To gudstjenester - med optakt til jul og påske
På søndag markerer vi Mariæ bebu-delses dag, som søndagen kaldes fra gammel tid. Evangeliet handler om englen Gabriel, der møder Jesu mor Maria med en overraskende be-sked. Men hvem er mon i centrum af evangeliet? Maria eller barnet, der kom efter englens besøg - og hvor-for skal vi kende til den historie? Bent Hylleberg lægger i gudstjene-sten op til svar på nogle af gåderne. 
Med palmesøndag begynder påskeugen for alvor med fest og fejring. 
Søndag den 10. april sker det også hos os. Og vi vil også fejre barne-velsignelse af Bille, søn af Niklas Scherfig og Sanne Bruus Christensen. Selvom Bille er over to år, er det bestemt ikke for sent at sige tak for ham og byde ham velkommen i menighedens fællesskab. Christian Bylund har tilrette-lagt gudstjenesten, der slutter i KirkeCaféen med fællesskab og kirkekaffe. Ved gudstjenesten indsamler vi en god kollekt til Himmelske Dage - se nedenfor.
Palmesøndag er dog ikke forbi!
Kl. 13.00 inviterer Christian Bylund traditionen tro til pilgrimsvandring. Vi mødes på parkeringspladsen ved Skovbørnehaven i Tølløseskoven og går på pilgrimsvandring en timestid med bøn, samtale og stilhed, mens vi nyder skovbundens blomsterflor. Turen slutter med lidt brød og en kop kaffe fra termokanden. Alle, der gerne vil deltage, skriver til Christian Bylund - og fortæl gerne, hvis I har plads i bilen til en ekstra. Tilmelding - ring gerne på telefon 6071 6776. 
Seniorgruppen - og den nye Højskolesangbog
Med et års forsinkelse får vi i Seniorgruppen torsdag den 7. april kl. 14.00 lejlighed til at stifte bekendtskab med en række af de nye sange, der er kommet med i Højskolesangbogens 19. udgave, der udkom i november 2020.
Kirsten Sørensen, Leif Nielsen og Kurt Gjerrild vil hjælpe os med at lære melodierne samtidig med, at vi hører noget om historierne bag sangene.
Jens Rosendahl er i Højskolesangbogens forord citeret for dette udsagn: "Syng om, hvad livet vil hver dag, vi er til stede” - det vil Seniorgruppen prøve!
To gange interessante ONSDAGS-Caféer 
Kurt Gjerrild om UG 
Onsdag den 30. marts kl. 14.00: Kurt Gjerrild sætter fokus på Ungdoms-gårdens brug gennem 50 år. Kom og hør om det, der er sket siden 1971.
Kl. 12.30 åbner Den kreative Café

Kl. 15.00 samles alle om kaffebordet
Kl. 15.30 er der prædikenværksted med Christian Bylund
Kl. 17.30 bliver der fællesspisning
Billederne viser, hvor festligt det er!
Christian Bylund skriver om prædikenværkstedet: ’Vi dykker ned i evangeliet til Palmesøndag, der findes i Johannes-evangeliet 12:1-11. Det handler om en kvinde, der salver Jesus umiddelbart inden, han rider ind i Jerusalem på et æsel. Hvad skal en sådan gestus mon sige til os i 2022 på en forårssøndag? 
Onsdag den 6. april kl. 14.00 fortsæt-ter Christian Bylund med at dele sine tanker om, hvad gaver betyder for os. I efteråret fortalte han om gaven som et sociologisk fænomen. Nu vil vi høre om gaver set fra en teologisk vinkel. Hvis du ikke var der første gang, begynder Christian med et resumé, så alle kan følge med. 
Eftermiddagens forløb bliver som beskrevet ovenfor, men kl. 15.30 bliver der slægtsforskning kl. 15.30. Og vi slutter igen med fællesspisning. - Velkommen. Denne onsdag slutter sæsonens OnsdagsCafé. Den vender tilbage i efteråret.
Menigheden ønsker TILLYKKE 
Susanne Elleby fejrer 25. års
dåbsdag den 30. marts. 
Rita Hylleberg fejrer 60 års
dåbsdag den 1. april. 
Kirsten Nielsen fejrer 50 års
dåbsdag den 2. april. 
Henning Skriver fejrer 65 års
dåbsdag den 7. april.
Lærke Algot fejrer 18 års fødselsdag den 2. april
Hanne Præstholm fejrer 50 års fødselsdag den 4. april
SEND en tanke - BED en bøn 

Gudrun Olsen døde den 17. marts på Tysingehave og blev begravet fra Soderup Kirke i torsdags. Hun har tilhørt menigheden siden 1946. Tak for Gudrun Olsens tjeneste i menigheden.

SPEJDERNE møblerer om - og er igen i UG
Spejderne mødes som sædvanligt i Reservatet i Tølløseskoven hver anden lørdag formiddag,
denne gang den 9. april.
Se orientering herom
på deres FaceBook-opslag.
Herudover kan vi glæde os over, at en flok gruppespejdere igen har taget et par lokaler i Ungdoms-gården i brug. Planen er, at de fremover mødes her torsdag aften.
Tysingehave-beboere besøger kirken
Mandag den 28. marts kl. 10.00 får vi besøg fra Tysingehave i kirken. Mange af beboerne er glade for musikandagten og kender godt til kirken, men ikke alle har sat deres ben i den. Det får de mulighed for denne mandag formiddag. Christian Bylund fortæller om kirken, Kirsten Sørensen vil spille for på et par af de gode kendte salmer. Og til sidst har Ninna Krabbe lovet at servere kaffe. 
MUSIKANDAGTER på TYSINGEHAVE
Næste musikandagt er planlagt til tirsdag den 5. april kl. 14.30.
Da der sidst var musikandagt på Tysingehave, blev præstens datter Ellen kaldt hjem fra vuggestue. Hun var faldet og havde slået tænderne. Efter en konsul-tation hos tandlægen var hun dog fit for fight. Da præstefruen var udenbys, kom Ellen med til musikandagt til stor glæde for beboerne, der forkælede den lille spirrevip med småkager og klem på kinden. Flere af de ældre ønskede nu, at Ellen ville blive en fast del af musikandagten! Men da hendes charme fast-holdt det meste af deres opmærksomhed på bekostning af bibelfortællingen, er Christian Bylund gået i tænkeboks om den fremtidige model for andagten ...
Skriv vigtige datoer ind i kalenderen - NU
Der er flere ekstraordinære ting at glæde sig til - sæt kryds:
Søndag den 1. maj kl. 12.00 arrangerer De gamle Drenge endnu en fejring i anledning af, at Ungdomsgården er fyldt 50 år. Denne gang indbydes alle. Mere herom i næste nyhedsbrev. 
Tirsdag den 7. juni kl. 19.30 fejrer gospelkoret Liberty dets 25-års jubilæum med en festlig gospelkoncert i kirken.
Søndag den 21. august holder menighedsrådet takkefest for frivillige af alle slags, der arbejder med alt muligt forskelligt i menigheden. 
KALENDEREN - VELKOMMEN i KIRKE 
MARTS
28.03. kl. 10.00: Besøg i kirken fra Tysingehave
30.03. kl. 12.30: OnsdagsCaféen er åben 


APRIL
03.04. kl. 10.00: Nadvergudstjeneste, Bent Hylleberg
05.04. kl. 14.30: Musikandagt på Tysingehave. 
06.04. kl. 12.00: OnsdagsCaféen er åben
07.04. kl. 14.00: Seniorgruppen: Sang fra den nye højskolesangbog
09.04. kl. 09.30: Spejdere mødes i Reservatet
10.04. kl. 10.00: Gudstjeneste m. barnevelsignelse, Christian Bylund
           kl. 13.00: Pilgrimsvandring
14.04. kl. 16.30: Skærtorsdag, nadvergudstjeneste, Christian Bylund
           kl. 17.30: Fællesspisning i Caféen
17.04. kl. 10.00: Påskedagsgudstjeneste, Christian Bylund
21.04. kl. 18.00: Menighedsrådsmøde
23.04. kl. 09.30: Familiespejderne mødes i Reservatet
24.04. kl. 10.00: Gudstjeneste, Britta Kornholt
29.04. kl. 17.00: Fredagsfamilien – unge familier mødes
 
Det lille Kor øver mandage kl. 18.30. Gospelkoret Liberty øver tirsdage kl. 19.00.
EFTERTANKEN 
Fra Bibelen 2020 - Salme 121 vers 5 og 7
Nyttigt at vide om Tølløse Baptistmenighed
Menighedens præst:
Christian Bylund, Valmuevej 9, 4340 Tølløse, 6071 6776 eller 
christian@bylund.dk
     Kontortid: Onsdag 9.00-17.00 i kirken. Fridag: Normalt fredag. 
Menighedsrådets formand: Kirsten Nielsen, 5383 4340 eller kn4340@gmail.com
Kirkens pedel: Signe Lawaetz, 5085 4590 eller signelawaetz@gmail.com
Ungdomsgårdens udlejning: Ninna Krabbe og Poul-Anker Andersen, 2016 4823
Læs om menighedens liv og virke på www.baptistmenighed.dk
Følg med på FaceBook: 
https://www.facebook.com/baptistmenighed.dk/
Nyhedsbrevet udsendes mandag i ulige uger med deadline lørdagen før.
     Nyhedsbrevet, der sendes via mail, kan bestilles af alle interesserede. 
     Næste ordinære Nyhedsbrev udsendes mandag den 11. april 2022.
Redaktør: Bent Hylleberg, benthylleberg@outlook.dk eller 5918 5195 eller 5170 1890
Copyright © 2022, Tølløse Baptistkirke

Din evt. nye mailadresse kan indskrives her:
update your preferences

Dette Nyhedsbrev kan afmeldes her: 
unsubscribe from this list
Copyright © 2022 Tølløse Baptistkirke, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp